söndag 16 mars 2008

نشست کنگره آمریکا در در مورد نقض حقوق اقلیتهای مذهبی و اتنیکی در ایران

نشست کنگره آمریکا در در مورد نقض حقوق اقلیتهای مذهبی و اتنیکی در ایران


روز پنجشنبه 13 مارس 2008، گروه کاری ایران وابسته به کمیسیون خارجی کنگره آمریکا (با عضویت بیش از 20 نماینده) نشستی در مورد نقض حقوق بشر اقلیتهای مذهبی ، ملی و اتنیکی در ایران برگزار کرد و از نمایندگان این اقلیتها برای شرکت و ارائه رساله هائی در اینمورد دعوت کرد.
این نشست در ساختمان ریبرن (Rayburn) با یک پانل 6 نفره شامل 4 نفر بنمایندگی از اقلیتهای ملی و اتنیکی ترک، عرب، کرد و بلوچ در ایران و نیز 2 نماینده یکی بنمایندگی ار بهائیان و دیگری بنمایندگی ازدیگر اقلیتهای مذهبی ، در این پانل شرکت داشتند.
این نشست با همکاری سازمان های کنگره رهبری حقوق بشر (Leadership Council for Human Rights)
که سازمانی است آمریکائی، سازمان دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان:
Azerbaijani Political Prisoners Association for the Defence of و نیز سازمان حقوق بشر اهواز (Ahwaz Human Rights Organization) و همچنین کمیته حقوق بشر کنگره آمریکا (Human Rights Caucus ) تدارک دیده شده بود.
رهبري گروه كاري ايران و مطرح کنندگان نقض حقوق بشر اقلیتهای مذهبی و ملی در ایران – در کنگره آمریکا را -که همگی در این نشست شرکت فعال داشتند آقای مارک کرک (Mark Kirk) نماینده ایالت ایلینوی ، خانم (Sheila Jackson Lee ) از ایالت فلوریدا و آقای رابرت اندروز (Robert Andrews) نماینده ایالت نیو جرسی ، میباشند.
اداره کننده پانل را خانم کترین کارتر(Kathryn Carter) رئیس " کنگره رهبری حقوق بشر" بعهده داشتند. خانم کارتر جلسه را افتتاح نمودند و با مقدمه ای در باره اینکه ایران کشوری است با تکثر ملی ، مذهبی ، قومی، زبانی و فرهنگی و نیزکشوری است کثیر المله که از ملل مختلف فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن و نیز از مذاهب مسلمان شیعه و سنی و هم چنین مسیحی و یهودی و زردشتی و بهائی و دیگر ادیان، تشکیل شده است و این اقلیتها تحت فشار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و زبانی بوده و نیز از ابتدائی ترین حقوق انسانی محروم و بوسیله دولتهای مرکزی و از جمله حکومت جمهوری اسلامی ایران - حقوق آنها مستمراً نقض شده است .

سخنران اول خانم نینا شی (Nina Shea) بودند- ایشان از نقض مستمر حقوق بشر اقلیتهای دینی و مذهبی سنی، مسیحی ، زردشتی، و صوفی صحبت کرده و شواهدی دال بر آزار و شکنجه این اقلیتها به کنگره ارائه کردند.
سخنران دوم خانم کیت بیگلاو(Kate Bigelaw) بنمایندگی ازسازمان جهانی و جامعه بهائیان ایران بودند که ایشان نیز با ارائه مدارک و عکس و شواهد دیگر نشان دادند حد اقل 200 بهائی از بعد از انقلاب بدست جمهوری اسلامی کشته شده اند و فشار و نقض حقوق اقلیت بهائی کماکان ادامه دارد.

سخنران بعدی خانم فاخته زمانی از سازمان دفاع از حقوق بشر و زندانیان سیاسی آذربایجان، بودند. ایشان نیز در اول با ارائه آمارجمیعتی و با نشان دادن دلایل و مدارکی دال بر اینکه حد اقل 20 میلیون ترک آذربایجانی- که بزرگترین اقلیت ملی و اتنیکی در مقایسه با کل جمعیت میباشد- از حقوق فرهنگی، زبانی ، تاریخی و اجتماعی محروم میباشند و اینکه به این ملت مستمراً بوسیله رسانه های حکومتی توهین و اهانت اعمال میشود و ترک های آذربایجانی در ایران از اساسی ترین حقوق انسانی که همانا تدریس و آموزش به زبان مادری خود محروم بوده و کماکان هستند - و نیز از حق داشتن رسانه های جمعی مانند مطبوعات و رادیو تلویزیون و غیره بی بهره اند. خانم زمانی سپس با آوردن نقل قول هائی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مواد 15 و 19) با نشان دادن اینکه حکومت مرکزی بطور سیستماتیک سعی در آسیمیله کردن و ادغام اجباری ملل غیرفارس در فرهنگ فارسی – ازجمله محو زبان ملت آذربایجان- با هدف به اصطلاح "یکدست" کردن و امحاء زبان و فرهنگ ملت ترک و دیگر ملل ساکن ایران کرده است- ایشان سپس با نشان دادن و ارائه تصویر از موارد مشخص دستگیری، بازداشت، زندان ، شکنچه و کشتار فعالان و زندانیان سیاسی آذربایجانی ، نمونه های فراوانی ارائه کردند. سخنرانی اصلی خانم فاخته زمانی با انگلیسی :
http://ahwazstudies.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2966&Itemid=47&lang=EN

سخنران بعدی آقای شریف بهروز نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آمریکا بودند- که ایشان نیز با ارائه یک سخنرانی پر بار و تقدیم یک رساله در مورد نقض حقوق بشر ملت کرد در ایران ، وضعیت اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی اقلیتهای ملی غیر فارس در مناطق مختلف مرزی و اینکه این ملل در مقایسه با ملت و مردمان ساکن مرکز از وضعیت به مراتب پائن تری برخوردار میباشند ، صحبت کردند. سپس به تفصیل با ارائه عکس و مدارک و دلایل دیگر از نقض فاحش حقوق کردها در ایران بوسیله حکومت جمهوری اسلامی ایران وهم چنین اعدام ها ، شکنجه، دستگیری روشنفکران،روزنامه نگاران و فعالین کرد ، به تفصیل صحبت کردند.

سخنران بعدی آقای دکتر حسین برحقوقدان، پرفسور دانشگاه و نویسنده کتاب " ایران و ملل ساکن آن- ملت بلوچ در ایران" بودند که ایشان با ارائه یک
سخنرانی و ارائه یک رساله با محتوای و فاکت های بسیار ایران را کشوری چند ملیتی که از 6 ملت عمده ترک و فارس و عرب و کرد و بلوچ و ترکمن تشکیل شده معرفی کرده ، که از سال 1925 حکومت در دست فقط یکی از این ملل ساکن ایران ،یعنی فارسها ، بوده است ، که خود نیز اقلیتی -حد اکثر 40 در صدی بوده –ودیگر ملل خارج از حکومت حد اقل 55 تا 60 در صد جمعیت را تشکیل میدهند.
دکنر حسین بر سپس و ضعیت معیشتی و محرومیت و فشارهلی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و دیگر نقض حقوق بلوچهای ساکن ایران که هم از نظر اتنیکی ،و نیز به لحاظ سنی بودن، از جنبه مذهبی نیز بوسیله حکومت مرکزی بر آنها جفا روا وبا آنها بعنوان شهروندان درجه دو و سه با آنها رفتار میشود. دکتر حسین بر با تحلیلی از هردو قانون اساسی سال 1906 و 1979 نشان دادند که تقض حقوق بشر اقلیتهای ملی و مذهبی سیستماتیک بوده و امری تصادفی نمیباشد.
http://ahwazstudies.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2955&Itemid=47&lang=EN

آخرین سخنران پرفسور دکترعلی الطائی- رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه شاو در آمریکا- به نمایندگی از 4.5 تا 5 میلیون عرب اهوازی در خوزستان (اقلیم اهواز) در جنوب غرب ایران بودند. دکتر الطائی در ابتدا با دادن تحلیلی مبتنی برجامعه شناسی، کشور ایران را متشکل از ملل و اقوام مختلف ، و نه یک ملت و قوم یکدست و واحد، معرفی کردند و این تکثر ملی و اتنیکی و فرهنگی را یک مزیت ( و نه برغم ناسونالیستهای فارس یک مشکل) عنوان کردند ، ولی متاًسفانه حکومتها و بعضی روشنفکران و ناسیو نالستهای در سلطه، حتی از اعتراف به این تکثر ملی و قومی طفره میروند. پرفسور الطائی سپس با ارائه دلایل و مدارک مختلف به تفصیل در موارد مختلف نقض حقوق بشری ملت عرب در ایران پرداختند. ایشان فرمودند که ملت عرب درایران علاوه بر محرومیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی وزبانی مانند دیگر ملل غیر حاکم و غیر فارس ، عربها درایران که زمینهای اباء و اجدادی آنها نزدک به 90 در صد نفت و ثروت ایران را تشکیل میدهد- خود از این نعمت الهی محروم و ملت عرب در ایران درپائینترین درجه فقر و محرومیت قرار دارند، و برآنها انواع و اقسام تبعیض نژادی، زبانی، سیاسی و اجتماعی روا شده و کماکان نیز میشود. زمینهای آنها مصادره، آبها و رودخا نه های آنها استانهای غیر عرب منحرف شده، و با بیسوادی 4 برابر و بیکاری 5 برابر میانگین کشوردست به گریبانند و از همه مهمتر بطور سیستماتیک و با برنامه ریزی کامل حکومت مرکزی و با اخراج اجباری آنها از مناطق عربی و کوچ اجباری به مناطق فارس نشین خارج از خوزستان – پاکسازی قومی بر علیه آنها اعمال میشود.
در خاتمه به دلیل کمبود وقت تمامی رساله های شرکت کنندگان برای ثبت رسمی به کنگره تقدیم شد.
در قسمت سوال و جواب نمایندگان کنگره با طرح سوالات مختلف از هر یک از شرکت کنندگان در پانل و گرفتن جواب های لازم ، نمایندگان عنوان کردند که کنکره امریکا در اینمورد کاملاً کم و حتی نا آگاه بوده و از همگی اعضاء پانل برای آگاهی اعضای کنگره و نیز برای مردمان نا آگاه در آمریکا ، تشکر کردند.

آقای کرک نماینده مردم ایالت ایلینوی گفتند که این موارد نقض حقوق بشر اقلیتها در ایران میبایست بیشتر در کنگره مطرح شود بدلیل اینکه این موضوعی است که مورد پشتیبانی هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه میباشد و این گروه کاری دو حزبی است و در مورد دفاع از حقوق بشر اقلیتهای مذهبی و ملی در ایران توافق کامل گروهی وحزبی در کنگره موجود است.
دیگر نمایندگان حاضر در جلسه از جمله خانم شیلا جکسون و آقای رابرت اندروز پس از تشکر از سازمان دهندگان و شرکت کنندگان در پانل مطرح کردند که آگاهی از این حقایق مطرح شده امروز و بخصوص ترکیب جمعیتی ، ملی ، قومی و مذهبی در ایران برای دولت و کنگره آمریکا – بدلایل اهمیت ایران برای سیاست خارجی آمریکا- بسیار ضروری میباشد و قول دادند که در آینده بیشتر از این نوع نشستها، کنفرانس و سمینارهائی برای آگاهی هرچه بیشتر برای ساکنین حوزه هلی انتخابی خود و هم چنین کل جامعه آمریکا، برگزارکنند.
نکته قابل توجه در این نشست آن بود که عده قلیلی از ایرانیان دست راستی و پان ایرانیست و بقول برگزارکنندگان پانل- فالانژهای ناسونا لیست و تمامیت خواه و شاه اللهی که خواهان جامعه ای آپارتایدی در ایران یعنی حکومت اقلیتی بر اکثریت هستند؛ با عدم اعتراف و نفی وجود ملل و اقوام غیر فارس - که کماکان خواهان حفظ شرایط موجود و تسلط سیاسی فقط یک قوم و ملت و فقط یک زبان و یک فرهنگ و یک تاریخ – یعنی فرهنگ و تاریخ فارس ها- در ایران و عدم تدریس و تکلم و نفی تاریخ و فرهنگ های غیر فارس ها در ایران هستند - با شرکت در این نشست بصورت بلوکه، سعی در اخلال با دادن پارازیت در خلال صحبت سخنرانان وپانالیست ها و نمایندگان اقلیتهای مذهبی و ملی- سعی در ایجاد تشنج در جلسه را داشتند که در چند مورد پلیس کنگره تهدید به اخراج انها کردند. این افراد با این اعمال هوچی گرایانه مانند همیشه سعی در ممانعت از ابرازافکار و آراء اقلیتهای غیر فارس در آمریکا و بخصوص در واشنگتن میکنند.

برای دیدن بخشی از این نشست که امزوز از تلویزیون صدای آمریکا پخش شد، به لینک زیرتوجه کنید:
http://www.youtube.com/watch?v=nAJXvcovgck
مرکرمطالعات اهواز- واشنگتن
جمعه 14 مارس 2008-

----------------------------------
Related links

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar