torsdag 21 augusti 2008

ديده بان حقوق بشر بلوچستان: براي آزادي مولوي احمد ناروئي معاون اداری دارالعلوم زاهدان اقدام فوري نمائيد


ديده بان حقوق بشر بلوچستان: براي آزادي مولوي احمد ناروئي معاون اداری دارالعلوم زاهدان اقدام فوري نمائيد
انسانهاي آزاديخواه , فعالين حقوق بشر و هموطنان آزاده, به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اهل‌سنت - سنی‌آنلاین به اطلاع ميرسانيم که (مولوي احمد ناروئي فرزند کريم) معاونت اداری دارالعلوم زاهدان، استاد حدیث این حوزه و مدیر پایگاه اطلاع رسانی اهل‌سنت - سنی‌آنلاین - صبح روز شنبه 19 مرداد 1387 به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار و در روز مراجعت مورد بازداشت قرار ميگيرد
بنابر گزارش سنی‌آنلاین بازداشت مولوي احمد ناروئي "بازداشت موقت" تصور ميشد, اما بعد از گذشت يازده روز بي اطلاعي و بازداشت باعث نگراني شده است
يکي از اعضاي "ديده بان حقوق بشر بلوچستان" آقاي "نجيب ناروئي" که از نزديکان مولوي احمد ناروئي ميباشد و در خارج کشور بسر ميبرد در اين زمينه چنين ميگويد: مولوي احمد ناروئي بعد از دريافت احضاريه از طرف دادگاه ويژه روحانيت مشهد بهمراه دوازده نفراز نزديکان و آشنايان خود نزد دادگاه حضور مييابند مامورين از ورود نزديکان و آشنايان مولوي احمد خوداري کرده و تنها به وي اجازه ورود ميدهند.
آقاي "نجيب ناروئي " اضافه ميکند که همراهان مولوي تمام روز را و حتي چند ساعت بعد از وقت اداري را در بيرون از دادگاه منتظر ميمانند , اما از مولوي خبري نميشود. آنها از مامورين و افرادي که در دادگاه باقي مانده بودند خواهان پاسخ دادگاه و ملاقات با مولوي احمد ناروئي ميشوند اما افراد در دادگاه در پاسخ اظهار بي اطلاعي ميکنند و ميگويند که فردي بنام مولوي احمد ناروئي امروز در دادگاه حضورنداشته است
خانواده مولوي احمد ناروئي شديدا نگران وضعيت وي هستند و بعد از ده روز پيگيري و رجوع از اين شعبه به آن شعبه هنوز از وضعيت و محل نگهداري وي اطلاعي دريافت نکرده اند
گفتنيست که وزارت اطلاعات استان براي منزوي کردن خانوادههاي دستگيرشدگان و جلوگيري آنها ازارتباط با وکلا و فعالين حقوق بشري از ترفندهاي مختلفي چون تهديد و وعده هاي توخالي و اظهاراتي چون "دخالت وکلاي سرشناس باعث پيچيدگي و بغرنجتر شدن پرونده خواهد شد" استفاده ميکند
متاسفانه خانواده مولوي احمد ناروئي هم از اين نوع برخوردهاي وزارت اطلاعات استان بي بهره نبوده است
ما فعالين "ديده بان حقوق بشر بلوچستان" بر اين باوريم که بازداشت فرد و سپس انکار آن (انکار بازداشت) بدترين شکل نقض حقوق بشر و نوعي آدمربايست که باعث نگراني شديد خانواده و نزديکان وي خواهد شد. بازداشت مولوي احمد ناروئي نوعي آدم ربايست و اينچنين برخوردهاي با نزديکان دستگيرشدگان باعث بيخبري و سکوت جامعه مدني و مجامع بين اللملي از وضعيت دستگيرشدگان خواهد شد و خطر اينکه آنها به حکمهاي ناعادلانه اي محکوم شوند بسيار خواهد بود
همچنين معتقديم که برای حفظ سلامت و تامین امنیت جانی مولوي احمد ناروئي به حمایت بین المللی و بالخصوص حمایت سازمان عفو بين اللمل و شما انسانهاي آزاديخواه , فعالين حقوق بشر و هموطنان آزاده نيازاست و تقاضا داریم براي آزادي وي اقدام فوري نمائيد
گفتنيست که مولوي احمد ناروئي سال 1379 هم از طرف دادگاه ويژه روحانيت مشهد احضار و بمدت دو ماه در بازداشت بوده است

ديده بان حقوق بشر بلوچستان
http://bhrw.blogspot.com/
سه شنبه، 29 مرداد ماه 1387 برابر با 2008-08-19

توضيح: اين نامه به "آمنستي اينترنشنال "و ديگر سازمانهاي حقوق بشري از طرف راديو فرستاده شده است
----------------------------------------------------------
لينکهاي مرتبط
http://sunnionline.com/farsi/
اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند
A list of some of the arrested Baloch in Iran (Between 2006-2008)
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران.
A list of Baloch youths who hanged/killed by Iranian Regime in 2004-2007
Balochistan Human Rights Watch
ديده بان حقو بشر بلوچستان
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News

Balochistan Human Rights Watch: Prompt and urgent action needed for releasing Moulavi Ahmad Naroui, the vice director of Sunni religious educational i

Balochistan Human Rights Watch: Prompt and urgent action needed for releasing Moulavi Ahmad Naroui, the vice director of Sunni religious educational institute of Zahedan

According to the Sunni Online News netmedia agency, it is to be informed that Moulavi Ahmad Naroui, the vice director of Sunni religious educational institute of Zahedan, the senior lecturer of the institue and the head administrator of Sunni Online News netmedia was subjected to stand at the special court for clergymen in Mashad – Iran on Saturday 9 August 2008. He was arrested on his way back from the court.

Based on initial suppositions and conjectures, the Sunni Online netmedia agency estimated the arrestation act as beeing temporary, but after now 11 days’ of beeing in suspense over the outcome, it looks like a merely serious issue rather than cooincidental, and therefore the affair is giving rise to deep concern.

According to one of the close friend of Moulavi Ahmad Naroui, Mr. Najib Naroui who lives abroad, and who is an active member of ‘’Balochistan Human Rights Watch’’, Maoulavi Naroui went to the court, attended by 12 other close friends and relatives, as he was supposed to, at the scheduled date and time while the attended persons were denied admission. His friends waited vainly the entire day, and when they at last addressed any information at the court, nobody in the court knew anything about Moulavi Ahmad Naroui, and the final statement was that ‘’this’’ individual has never been in this court.

Considering of beeing in suspense over any kind of information, the family of Moulavi ahmad Naroui is deeply concerned about what has happened to him, especially because the family vainly has addressed all sections in the court and yet not been succeded to gain any information.
It is worth mentioning that the islamic regime’s security authorities have used many different tricks in order to avoid attornies and lawyers to get involved in similar cases. Unfortunately the case of Moulavi Ahmad Naroui has been subjected to the same procedure.

We in ‘’Balochistan Human Rights Watch’’ are convinced that this kind of procedure where a person is asked to stand in a court which denies any kind of link is amongst the most gross violation of basic human rights, and such a procedure is in our understanding as kidnapping, beacuase when the legal system in Iran denies any kind of link to the incidence, there would not be possible for the ‘’International Society’’ to address and call for the particular case. This would undaubtedly result in that a prisoner will vanish clandestinely

Finaly, it must be mentioned that Moulavi Ahmad Naroui had to stand in the same court in 2000, afterwards he was held as prisoner for 2 months.

Therefor, we draw your attention to an urgent call for saving the life of Moulavi Ahmad Naroui.

Balochistan Human Rights Watch/Radio Balochi FM
http://bhrw.blogspot.com/
www.radiobalochi.org
2008-08-19

The copy of this letter is sent to all HR-organizations with which we usually correspond.
---------------------
Related links
ديده بان حقوق بشر بلوچستان: براي آزادي مولوي احمد ناروئي معاون اداری دارالعلوم زاهدان اقدام فوري نمائيد
http://sunnionline.com/farsi/
اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند
A list of some of the arrested Baloch in Iran (Between 2006-2008)
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران.
A list of Baloch youths who hanged/killed by Iranian Regime in 2004-2007
Balochistan Human Rights Watch
ديده بان حقو بشر بلوچستان
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News

هشت تن دیگر در بیرجند و كرج اعدام شدند

هشت تن دیگر در بیرجند و كرج اعدام شدند
دادگستری جمهوری اسلامی در استان خراسان جنوبی اعلام کرد به موجب رای دادگاه انقلاب بیرجند و تایید آن از سوی دادستان كل كشور شش نفر به اعدام محكوم شدند که حكم صادره به مرحله اجرا در آمد.
همزمان اعلام شد دو نفر نیز در زندان قزل حصار كرج به دار آویخته شدند.
نام این دو نفر غلامرضا و امین اعلام شده است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تعداد اعدامها در ایران را در سال جاری میلادی دست کم 172 نفر اعلام کرده است.
-------------------------------------------------------

دستگيري و قتل 178نفر در بلوچستان تحت عنوان"اشرار و قاچاقچي مسلح " طي پنج ماه اخير /همچنين دستگيري ‪ 106هزار نفر تحت عنوان متجاوز مرزي

دستگيري و قتل 178نفر در بلوچستان تحت عنوان"اشرار و قاچاقچي مسلح " طي پنج ماه اخير /همچنين دستگيري106هزار نفر تحت عنوان متجاوز مرزي
فرمانده قرارگاه عملياتي حضرت رسول اكرم(ص) گفت: امسال تاكنون ‪ ۱۲۳‬هزار كيلوگرم انواع مواد مخدر در مرزهاي شرقي كشور كشف شده است.
سردار سرتيپ بهرام نوروزي روز چهارشنبه در آيين تجليل از ماموران قرارگاههاي جنوب شرق كشور در زاهدان افزود: اين ميزان كشف در مقايسه با مدت مشابه پارسال ‪ ۱۲‬درصد افزايش داشته است.
وي اظهار داشت: در اين زمينه تاكنون ‪ ۱۷۸‬قاچاقچي مسلح دستگير و يا كشته شده‌اند.
او با قدرداني از نيروهاي قرارگاه عملياتي رسول اكرم(ص) مستقر در استانهاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان و هرمزگان عملكرد آنان را در عمليات گشت زني، كنترل مرزها و راههاي ارتباطي، شناسايي و دستگيري اشرار، مطلوب ارزيابي كرد.
وي گفت: ماموران اين قرارگاهها در درگيري با قاچاقچيان مواد مخدر ‪۱۹۰‬ قبضه سلاح جنگي و مهمات نيز كشف كردند.
او ادامه داد: امسال همچنين ‪ ۱۰۶‬هزار متجاوز مرزي از كنار ساحل جاسك تا مرزهاي استانهاي سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي توسط ماموران دستگير شدند.
وزارت كشور به منظور تجليل از ايثارگريها و جانفشاني ماموران اين قرارگاهها ‪ ۵۰‬قبضه سلاح به آنان اهدا كرده است.
قرارگاه عملياتي رسول اكرم(ص) به مركزيت زاهدان با قرارگاههاي تابعه مستقر در استانهاي سيستان و بلوچستان، كرمان، خراسان جنوبي و بخشي از هرمزگان در زمينه مقابله با اشرار و قاچاقچيان، جمع‌آوري سلاح و اتباع غيرمجاز بيگانه فعاليت مي‌كند. ك/‪۳‬ http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-155/8705309213123640.htm
----------------------------------
روشنگری: رژيم اسلامی از يک سو ادعا می کند که امنيت در سراسر کشور حاکم است و تقويت شده است, از سوی ديگر آمارهايی که مسوولان همين رژيم می دهند نشان از آن دارد که اوضاع در مرزهای کشور به هيچ وجه امن نيست. به گزارش ايسنا, سرتيپ پاسدار بهرام نوروزى "فرمانده قرارگاه عملياتى رسول اکرم" در شرق کشور با ارائه آماری در زمينه عمليات های اين قرارگاه در شرق کشور گفت:"از ابتداى سال جارى تاکنون، طى چند فقره عمليات گشت‌زنى درکوير، کنترل مرزها، جاده‌هاى مواصلاتي، ارتفاعات صعب العبور و معابر تردد قاچاقچيان و اشرار مسلح، بيش از 123 هزار کيلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد". فرمانده مزبور از دستگيری يا کشتار 178 نفر که آنها را "اشرار و قاچاقچيان مسلح" ناميد از ابتدای سال جاری تاکنون, همچنين "كشف و ضبط يك‌هزار و 90 قبضه انواع سلاح‌هاى جنگى و مهمات" خبر داد. براساس اين آمار ظرف همين مدت 160 هزار نفر که از مرزهای ساحل جاسک تا مرزهاى استان سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبى قصد ورود به داخل کشور را داشتند، دستگير شدند. http://www.roshangari.net/as/sitedata/20080820101624/20080820101624.html

لينکهاي مرتبط
اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند
A list of some of the arrested Baloch in Iran (Between 2006-2008)
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران.
A list of Baloch youths who hanged/killed by Iranian Regime in 2004-2007
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News

رژیم جمهوری اسلامی یک نفر را امروز در زاهدان اعدام کرد


رژیم جمهوری اسلامی یک نفر را امروز در زاهدان اعدام کرد
اعدامهاي روزانه رژيم در بلوچستان همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاري حکومتي ايسنا" یک نفر به نام‌ "بهرام -ن " فرزند علی "به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر" به اعدام محکوم و صبح امروز در محوطه زندان زاهدان به اجرا درآمد.
سایت خبری رژیم "ايسنا" در اين باره چنین نوشت
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان وبلوچستان وبه نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری استان سیستان وبلوچستان در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، به موجب حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان بهرام -ن فرزند علی بر حمل چهارده کیلوگرم تریاک و شش کیلوگرم هروئین به اعدام محکوم که حکم صادره پس از تائید از سوی مراجع عالی قضایی صبح امروز در محوطه زندان زاهدان اجرا گردید. .
.http://sb.isna.ir/mainnews.php?ID=News-18118
گزارش: رادیو بلوچی اف ام
چهارشنبه، 30 مرداد ماه 1387 برابر با 2008-08-20
-----------------------

måndag 18 augusti 2008

Balochistan Human Rights Watch: Urgent action needed for releasing the members of ‘’The Voice of Justice Young People’s Society in Sistan & Balochista

Balochistan Human Rights Watch: Urgent action needed for releasing the members of ‘’The Voice of Justice Young People’s Society in Sistan & Balochistan ’’ from jail

As we all informed, the Iranian Islamic Republic executed Ya’qoub Mehrnehad, a Balochi cultural and civil rights activist and journalist, on 4 August. Ya’qoub Mehrnehad was the head of ‘’The Voice of Justice Young People’s Society in Sistan & Balochistan’’. Ya’qoub was sentenced to death in Feruary 2008 after a completely unfair trail. The Iranian regime committed the death sentence of Ya´qoub in spite of several calls from different human rights watch groups, and despite many international reactions.

Ya’qoub and several other members of ‘’The voice of Justice Young People’s Society’’ were arrested in May 2007, immediately after a public meeting, which was held legally with the responsible authorites in Sistan & Baslochistan. The arrestation is believed to have been in connection to his work as journalist and Ya’qoub’s activities as head of the mentioned Non Governmental Organisation, which organizes events and educational courses for young Balochi people and raises funds to help the poor.

Some of the arrested persons

1. Ebrahim Mehrnehad (m) the younger brother of Ya’qoub
2. Fazlullah Chehras (m) 16 year old
3. Asadullah Shahbaksh (m)
4. Abdullah Salarzahi (m)

were released after 70 days in jail, and arrested again in February 2008 in connection with the national and international calls and reactions against the unfair trail of Ya’qoub, and have since been in custody for the last 6 months.

It is worth mentioning that the islamic regime’s security authorities have used many different tricks in order to avoid attornies and lawyers to get involved in these cases.

From the very beginning the regime has fabricated false alligations such as ‘’contact with the jondullah group’’, only with this purpose that the lawyers would not dare to get involved in the cases, basically fearing for their own lives and fates. Furthermore, it is evident that, in some particular cases, the regime has ordered the specific publically well-known lawyers not to get involved. It was, for instance, the case when Holy clerks Moulavai Aboulghodus Mollazahi and Moulavi Mohammad Yousuf Sohrabzahi were sentenced to deatth penalty.

In the wake of the execution of Ya’qoub and many other innocent young Balochis, recently commited by the regime, we in Balochistan Human Rights Watch fear for the life and fate of other members of ‘’The voice of Justice Young People’s Society’’, and therefor would like to call for international attention for immediate action hoping for for unconditional relase of these innocent young balochis.

We draw your attention to the fact that the mentioned society is a Non Governmental Organisation which legellay, in the scope of iranian regime’s law, has been performing its activities, purely for the benefit of the poor people.


Balochistan Human Rights Watch / Radio Balochi FM
http://bhrw.blogspot.com/
2008.08.13

Related links:
http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/AI_EbrahimMehrnehad0803112.html
http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/Edameh_2molawiBaloch080409.html
http://mehrnehad.blogfa.com/
http://www.radiobalochi.org/SedayeEdalat/MehrnehadRaFaramoshNakonim071117.html

The copy of this letter is sent to all HR-organizations with which we usually correspond.

ديده بان حقوق بشر بلوچستان: براي آزادي اعضاي دربند "انجمن جوانان صداي عدالت سيستان و بلوچستان" تلاش کنيم


ديده بان حقوق بشر بلوچستان: براي آزادي اعضاي دربند "انجمن جوانان صداي عدالت سيستان و بلوچستان" تلاش کنيم
انسانهاي آزاديخواه و بشردوست , همانطور که در گزارشات آمد رژيم جمهوري اسلامي يعقوب مهرنهاد وبلاگ نويس و مدير انجمن صداي عدالت را بدون برخورداري از حق دفاع و محاکمه اي عادلانه و عليرغم اعتراضات و تلاشهاي گسترده جهاني بدار آويخت
آقای "يعقوب مهرنهاد" بهمراه تنی چند از اعضاي انجمن در ارديبهشت سال 1386پس از برگزاری يک جلسه پرسش و پاسخ با حضور تعدادي از مسئولين استان درشهر زاهدان توسط مامورين اطلاعات در دفتر اين انجمن دستگیر شدند.
تعدادي از آنها (1- ابراهيم مهر نهاد برادر نوجوان يعقوب مهر نهاد 2- فضل الرحمن چهراس ۱۶ ساله 3- اسد الله شه بخش 4- عبدالله سالارزهي) بعد از هفتاد روز بازداشت آزاد , در اسفند سال گذشته در ارتباط با انعکاس جهاني حکم اعدام يعقوب و نحوه محاکمه وي (بدون حضور خانواده و وکيل) برای دومين بار دستگير و بعد از گذشت شش ماه هنوز در بازداشت بسر ميبرند
گفتنيست که نیروهای وزارت اطلاعات استان براي اينکه بتواند خانوادههاي دستگير شدگان را از ارتباط با وکلاي سرشناس و فعالين حقوق بشري برحذر دارند از ترفندهاي مختلفي استفاده کرده و ميکنند
از همان اول دستگيري به دستگيرشدگان اتهامات سنگيني نظير "همکاري و يا عضويت" با گروههاي مسلحي چون "جنبش مقاومت مردمي ايران" (جندالله سابق) ميزنند . با اين هدف که کسي جرات حمايت از آنها را نداشته باشد و همچنين ميخواهند به وکلاي محل بفهماند که تقبل پرونده هاي مذکور باعث واکنش سخت وزارت اطلاعات خواهد شد
مواردي هم پيش آمده که مامورين وزارت اطلاعات استان از قبل با همه وکلاي استان تماس گرفته و اخطار داده بوده که متهمين "مشخصي" را بعنوان موکل خود نپذيراند-وزارت اطلاعات در خصوص پروندههاي دو مدرس ديني (مولوي عبدالقدوس ملازهي و مولوي محمد يوسف سهرابزهي) چنين برخورد کرده بود و متاسفانه آنها بدون دسترسي به وکيل به اعدام محکوم شدند
و حتي با تهديد و وعده هاي توخالي و اظهاراتي چون "دخالت وکلاي سرشناس باعث پيچيدگي و بغرنجتر شدن پرونده خواهد شد" نزديکان متهمين را از ارتباط با وکلا و فعالين حقوق بشري باز ميدارند
ما فعالين "ديده بان حقوق بشر بلوچستان" بر اين باوريم که اينچنين برخوردهاي با نزديکان دستگيرشدگان و بويژه دستگيرشدگان مذکور باعث نقض حقوقي وبشري آنها و باعث بيخبري جامعه مدني و مجامع بين اللملي از وضعيت آنها شده است و بيم آن ميرود که اين افراد هم مانند يعقوب مهرنهاد در سکوت و بيخبري به حکمهاي ناعادلانه اي محکوم شوند
لذا از همه سازمانهاي فعال حقوق بشري , سازمان عفو بين اللمل , شما انسانهاي آزاديخواه و هموطنان آزاده تقاضا داریم که براي آزادي و حفظ سلامت و تامین امنیت جانی اين افراد اقدام فوري نمائيد
بايد يادآوري شود که اعضاي انجمن جوانان صدای عدالت با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان کشور همواره طرفدار مبارزه سياسی, فرهنگي مسالمت آميز بوده و سابقه فعالیتهای قانونمند و شفافی داشته است.
ديده بان حقوق بشر بلوچستان-سوئد/ راديو بلوچي اف ام
چهارشنبه، 23 مرداد ماه 1387 برابر با 2008-08-13
http://bhrw.blogspot.com/
توضيح: اين نامه به "آمنستي اينترنشنال "و ديگر سازمانهاي حقوق بشري فرستاده شده است
-----------------
Related links:
http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/AI_EbrahimMehrnehad0803112.html
http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/Edameh_2molawiBaloch080409.html
http://mehrnehad.blogfa.com/
http://www.radiobalochi.org/SedayeEdalat/MehrnehadRaFaramoshNakonim071117.html

يك نفر دیگر در زاهدان اعدام شد

يك نفر دیگر در زاهدان اعدام شد
سایت خبری رژیم " فارس" در این باره این چنین نوشت
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان سيستان و بلوچستان به موجب حكم صادره از سوي دادگاه كيفري استان، متهم حسن صادق‌پور فرزند محمد به اتهام زناي به عنف به اعدام به صورت حلق‌آويز با طناب و چوبه‌دار محكوم شده بود كه حكم صادره پس از تاييد از سوي مراجع عالي قضايي و مخالفت با عفو نامبرده از سوي كميسون عفو استان، صبحگاه امروز در محوطه زندان مركزي زاهدان اجرا شد.
Read this news in English here: http://ncr-iran.org/content/view/5505/1/

بازداشت موقت مولانا احمد حفظه الله


بازداشت موقت مولانا احمد حفظه الله
19 مرداد 1387 ساعت 20:45
مولانا احمدحفظه الله معاونت اداری دارالعلوم زاهدان، استاد حدیث این حوزه و مدیر پایگاه اطلاع رسانی اهل‌سنت - سنی‌آنلاین - صبح روز شنبه 19 مرداد 1387 به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد.
اخبار رسیده حاکی از این است که این عالم سرشناس اهل‌سنت پس از بازجویی مختصر، به بازداشتگاه ویژه روحانیت منتقل شد.با توجه به اینکه هنوز دلیل خاصی برای احضار ایشان مشخص نشده است از عموم مردم به ویژه اهل‌سنت تقاضای دعا برای رفع سوء تفاهمات احتمالی و آزادی هر چه سریعتر این شخصیت برجسته اهل‌سنت می‌شود.

دستگيري دو نفر از توابع بلوچستان تحت عنوان قاچاقچي مواد مخدر

دستگيري دو نفر از توابع بلوچستان تحت عنوان قاچاقچي مواد مخدر
ایسنا:سرویس حوادث در یک اقدام غافلگیرانه از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان 2 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر که به استان تهران گریخته بودند شناسایی و دستگیر شدند.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه ی سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی شهرستان در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: در پی کشف بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر از یک دستگاه تریلی در پایانه بار شهرستان چابهار و دستگیری یک نفر در این باره تیم عملیات ویژه مبارزه با موادمخدر استان سیستان و بلوچستان پس از یک سری کار اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه دیگر اعضاء باند در شهرستان شهریار استان تهران شدند.سرهنگ قلیج افزود: ماموران پس از نیابت قضایی و اعزام به شهرستان شهریار، با همکاری ماموران انتظامی این شهرستان در یک اقدام ضربتی موفق شدند 2 نفر از اعضای باند قاچاق مواد مخدر به نام مراد محمد – ن و سمیه – ت را دستگیر نمایند.فرمانده انتظامی شهرستان چابهار بیان داشت: دستگیر شدگان جهت تحقیقات بیشتر به همراه یک دستگاه خودرو زانتیا مکشوفه از آنان به شهرستان چابهار انتقال گردیدند.گفتنی است تحقیقات کماکان از سوی پلیس ادامه دارد.سرهنگ قلیج، ضمن تقدیر و تشکر از شهروندان عزیز در ارائه اطلاعات و اخبار به پلیس گفت: مرکز فوریت های پلیسی با شماره تماس 110 در تمامی ساعات شبانه روز در راستای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و کلیه فوریت های پلیسی در خدمت شهروندان عزیز می باشد.
http://sb.isna.ir/mainnews.php?ID=News-14821
----------------------------------------------------------
لينکهاي مرتبط م
اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند
A list of some of the arrested Baloch in Iran (Between 2006-2008)رتبط

چهار نفر دیگر در زاهدان اعدام شدند

چهار نفر دیگر در زاهدان اعدام شدند
دستگاه قضایی رژیم صبح‌گاه امروز حکم اعدام 4 نفر با نامهاي "گل‌محمد صالح‌زهي" فرزند گوار، "رحيم بارانزهي "فرزند محمد‌رسول , "لال‌محمد زين‌الديني "فرزند ابراهيم و به هويت واقعي "اسد‌الله اسحاق‌زهي" فرزند حاجي غلام را در محوطه زندان زاهدان اجرا کرد
لازم بذکر است که طي سي روز اخير در بلوچستان
هفده نفر اعدام و يا در نقاط مختلف توسط نيروهاي انتظامي رژيم بضرب گلوله کشته شده اند
سایت خبری رژیم " فارس" در این باره این چنین نوشت
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي و اطلاع‌رساني دادگستري استان سيستان و بلوچستان، متهمان گل‌محمد صالح‌زهي فرزند گوار، رحيم بارانزهي فرزند محمد‌رسول به اتهام حمل و نهگداري مقدار 30 كيلوگرم مرفين و متهم لال‌محمد زين‌الديني فرزند ابراهيم و به هويت واقعي اسد‌الله اسحاق‌زهي فرزند حاجي غلام داير به اتهام حمل و نگهداري 22 كيلو‌گرم هروئين به موجب راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اسلامي چابهار به اعدام محكوم شدند كه حكم صادره پس از تاييد از سوي مراجع عالي قضايي كشور، صبحگاه امروز در محل محوطه زندان زاهدان به اجرا در آمد. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8705210775
گزارش: رادیو بلوچی اف ام
دوشنبه، 21 مرداد ماه 1387 برابر با 2008-08-11
----------------------------------------------------------
لينکهاي مرتبط م
اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند
A list of some of the arrested Baloch in Iran (Between 2006-2008)رتبط
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران....اينجا را کليک کنيد
A list of Baloch youth who killed by Iranian Regime in year 2005-2007 English)
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News

torsdag 7 augusti 2008

گفتگوي با مسعود بلوچ در بخش فارسي راديو سوئد "پژواک" در ارتباط با اعدام "يعقوب مهرنهاد فعال مدني بلوچ-

Journalist hanged in eastern Iran

Journalist hanged in eastern Iran

Iran has executed a journalist accused of involvement with a Sunni militant group blamed for a spate of attacks in the south-east, officials have said.
Judiciary spokesman Ali Reza Jamshidi said Yaqoub Mehrnehad and another man were hanged on Monday in Zahedan, the capital of Sistan-Baluchistan province.
Mr Mehrnehad was convicted in February of being a member of Jundallah and of "crimes against national security".
He was arrested in Zahedan last year while reporting for a Tehran newspaper.
Reports say the journalist also ran a charity apparently focused on improving childhood education.
Sistan-Baluchistan province, which borders both Pakistan and Afghanistan, has long been affected by smuggling, drug trafficking, banditry and kidnapping. Its population is mainly made-up of the Baluchi ethnic group who are Sunni Muslims.
Jundallah, also known as the Popular Resistance Movement of Iran, says it is fighting against the political and religious oppression of the country's Sunni minority. The government says it is a terrorist group.
In February 2007, Iran hanged a suspected member of Jundallah who was convicted for killing 11 members of the Revolutionary Guards.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7542639.stm

---------------------------
Related links
Read about Yaghub Mehnehad here..

يعقوب مهرنهاد و يک نفر ديگر اعدام شدند

اعدام دو نفر دیگر در زاهدان
دستگاه قضایی رژیم حکم اعدام 2 نفر با نامهاي "یعقوب -مهرنهاد فرزند علم خان, عبدالناصر طاهري صدر" فرزند سهراب " را صبح امروز در محوطه زندان زاهدان اجرا کرد.
به نقل از سایت خبری رژیم "تابناک"این دو به اتهام "عضویت و همکاری با جندالله " به دار آويخته شدند
سایت خبری رژیم " تابناک" در باره این دو اعدامي چنین نوشت.به موجب حکم صادره از سوي دادگاه انقلاب اسلامي "يعقوب مهرنهاد" فرزند علم خان و "عبدالناصر طاهري صدر" فرزند سهراب به اتهام محاربه و فساد في الارض از طريق عضويت و همکاري با گروهک تروريستي موسوم به جندالله به سرکردگي عبدالمالک ريگي به اعدام محکوم شدند.حکم صادره پس از تاييد از سوي مراجع عالي قضايي و مخالفت باعفو نامبردگان از سوي کميسيون عفو استان ، در محوطه زندان مرکزي زاهدان اجرا شد
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=14808. :
---------------
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان وبلوچستان و به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان به موجب حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان متهمین یعقوب -م فرزند علم خان، عبدالناصر -ط فرزند سهراب دایر بر محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری با گروهک تروریستی جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی به اعدام محکوم، که حکم صادره پس از تایید از سوی مراجع عالی قضایی و مخالفت با عفو نامبردگان از سوی کمیسیون عفو استان صبح امروز در محوطه زندان مرکزی زاهدان اجرا گردید
http://sb.isna.ir/mainnews.php?ID=News-14744
گزارش: رادیو بلوچی اف ام
20080804
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران....اينجا را کليک کنيد
A list of Baloch youth who killed by Iranian Regime in year 2005-2007
----------------------------------------------------------
لينکهاي مرتبط
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران....اينجا را کليک کنيد
A list of Baloch youth who killed by Iranian Regime in year 2005-2007

قتل يک نفر در ارتفاعات شهرستان زاهدان توسط نیروهای انتظامی رژیم


قتل يک نفر در ارتفاعات شهرستان زاهدان توسط نیروهای انتظامی رژیم
نیروهای انتظامی رژیم يک نفر ديگر را در ارتفاعات شهرستان ز اهدان با رگبار گلوله بقتل رساندند. به گزارش خبرگزاري حکومتی " شبکه خبر استان..."این فرد از "اشرار مسلح " بوده است .
سایت خبری رژیم " شبکه خبر استان..." در این باره چنین نوشت
روز گذشته يكي از اشرار مسلح در استان به هلاكت رسيد فرمانده قرارگاه عملياتي فتح و انتظامي استان با اعلام اين خبر گفت اين شرور در درگيري با رزمندگان قرارگاه عملياتي فتح در ارتفاعات شهرستان ز اهدان به هلاكت رسيد سردار نكويي با تقدير از همكاري مردم در ايجاد امنيت منطقه شان گفت از محل درگيري يك قبضه سلاح جنگي به همراه مهمات مربوطه كشف و ضبط شد
http://www.sbkhabar.ir/WebForms/DocumentViewForm.aspx?DocumentID=2625
گزارش : راديو بلوچي اف ام
دوشنبه، 14 مرداد ماه 1387 برابر با 2008-08-04
--------------------------------------------
لينکهاي مرتبط
اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند
A list of some of the arrested Baloch in Iran (Between 2006-2008)
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران....اينجا را کليک کنيد
A list of Baloch youth who killed by Iranian Regime in year 2005-2007

توهین به خليفه دوم عمر بن خطاب در "جشن عمر سوزان" در ایران

فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان دستگیری 4 هزار و 22 نفر در بحث قاچاق کالا و سوخت در 5 ماهه اول سال جاری


فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان دستگیری 4 هزار و 22 نفر در بحث قاچاق کالا و سوخت در 5 ماهه اول سال جاری
فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان گفت: 26 تن و 800 کیلوگرم از انواع مواد مخدر توسط یگان های ناجای استان کشف گردیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 26 درصد افزایش کشف داشته است.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه ی سیستان و بلوچستان، سردار غلامعلی نکویی افزود: در خصوص معضل سوخت قاچاق، 2 میلیون و 996 هزار لیتر در همین مدت کشف گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 16 درصدی روبه رو بوده ایم.او اضافه کرد: تعداد 116 هزار و 72 نفر از اتباع بیگانه خصوصا اتباع غیر مجاز در 5 ماهه اول سال جاری دستگیر شده اند که 5 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.وی اظهار داشت: 96 درصد افزایش کشف سلاح غیر مجاز و دستگیری 4 هزار و 22 نفر در بحث قاچاق کالا و سوخت با افزایش 134 درصدی نسبت به مدت مشابه از دیگر فعالیت های نیروی انتظامی استان بوده است
دستگيري 22 نفر در منطقه ميرجاوه زاهدان تحت عنوان "اشرار و قاچاقچي مواد مخدر"/ دستگيري جمعا 726 در پنج ماه اخير
----------------------------------------------------------
لينکهاي مرتبط
اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند
A list of some of the arrested Baloch in Iran (Between 2006-2008)
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران.
A list of Baloch youths who hanged/killed by Iranian Regime in 2004-2007
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News

دستگيري 22 نفر در منطقه ميرجاوه زاهدان تحت عنوان "اشرار و قاچاقچي مواد مخدر"/ دستگيري جمعا 726 در پنج ماه اخير

دستگيري 22 نفر در منطقه ميرجاوه زاهدان تحت عنوان "اشرار و قاچاقچي مواد مخدر"/ دستگيري جمعا 726 در پنج ماه اخير

فرمانده انتظامي و قرارگاه عملياتي فتح سيستان و بلوچستان گفت: ماموران هنگ مرزي ميرجاوه روز شنبه در يك عمليات ماهرانه سه هزار و ‪ ۳۸۳‬كيلوگرم مواد مخدر از سوداگران مرگ كشف و ضبط كردند.
سردار "غلامعلي نكويي" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: اين ميزان موادمخدر با همكاري مرزنشينان و انجام اقدامهاي اطلاعاتي در منطقه "شورك" از توابع بخش ميرجاوه زاهدان به دست آمد.
وي اظهار داشت: ‪ ۲۲‬كيلوگرم از مجموع اين موادمخدر از نوع حشيش و بقيه ترياك است.
او ادامه داد: تاكنون در اين زمينه ‪ ۲۲‬نفر از سوداگران مرگ شناسايي و دستگير شدند و پيگيريهاي بعدي نيز در حال انجام است.
نكويي گفت: در اين عمليات و هنگام درگيري كه هيچگونه تلفات جاني نداشت، سه دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچيان در آتش سوخت.
فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان بيان كرد: پس از اين درگيري نيروهاي مرزي با مشكوك شدن به دو نفر از ساكنان منطقه آنان را دستگير كردند.
فرمانده قرارگاه عملياتي فتح سيستان و بلوچستان اظهار داشت: در جريان دستگيري اين افراد ‪ ۲۷۴‬هزار و ‪ ۳۵۰‬عدد آمپول موادمخدر و روانگردان‌هاي غيرمجاز كشف و ضبط شد.
او ادامه داد: قاچاقچيان دستگير شده پس از وارد كردن و نگهداري مواد مخدر، آنها را به ساير نقاط كشور انتقال مي‌دادند.
فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان گفت: با توجه به تلاشهاي انجام شده و احتمال برخي تحركات توسط اشرار و قاچاقچيان موادمخدر و مزدوران استكبار اكنون نيروهاي انتظامي آمادگي كامل براي مقابله با هرگونه تهديد در مرزها را دارند.
وي اظهار داشت: امسال براي اجراي طرح انسداد مرزها اقدامهاي مناسبي انجام شده است.
سردار نكويي ميزان كشف موادمخدر از ابتداي امسال تاكنون را بيش از ‪۲۶‬ تن ذكر كرد.
او بيان كرد: كشف اين ميزان ماده افيوني كه از سوداگران مرگ به دست آمده در مقايسه با مدت مشابه پارسال ‪ ۲۶‬درصد افزايش داشته است.
وي ادامه داد: در اين مدت بيش از دو ميليون و ‪ ۹۰۰‬هزار ليتر موادسوختي قاچاق نيز از قاچاقچيان كشف شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۶‬درصد افزايش نشان مي‌دهد.
فرمانده قرارگاه عملياتي فتح سيستان و بلوچستان افزود: در عملياتهاي مختلف انجام شده امسال تاكنون ‪ ۷۲۶‬قاچاقچي زن و مرد دستگير و براي سير مراحل قانوني تحويل مقامهاي قضايي شدند. ك/‪۳‬
http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-155/8705127945184846.htm
----------------------------------------------------------
لينکهاي مرتبط
اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند
A list of some of the arrested Baloch in Iran (Between 2006-2008)
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران.
A list of Baloch youths who hanged/killed by Iranian Regime in 2004-2007
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News

فوري: ديده بان حقوق بشر بلوچستان: براي نجات دستگيرشدگان اخير روستاي نصيرآباد اقدام فوري نمائيد/ اسامي هشت تن از دستگيرشدگان

Balochistan Human Right Watch: Urgent – Save the life of religious activists in Balochistan Iran

Balochistan Human Right Watch: Urgent – Save the life of religious activists in Balochistan Iran

In its continuous suppression of Baloch people 33 military vehicles full of Mersad armed forces (the special security force in Iran, active in Balochistan in particular for suppression purposes) attacked the village Nasirabad suited in district in Balochistan in Iran on Monday 16th June 2008.The aim of attack was to arrest Moulavai Abed Bahramzahi (the local Sunni religious cleric in the village). This incident was reported by Balochistan Human Right Watch (BHRW) on 18th June 2008,
The village people resisted against the attack. In the subsequent event many people were injured and some people were arrested. Three persons,
Abdoulbaset Vatankhah, Abdoulhalim Vatankhah and Khalilulrahman Bahramzahi were seriously injured and were hospitalized, later they were also taken into prison.
In addition to those injured more people were arrested, some are still in prison, amongst following five:
1- Abid Gowharmzhai son of Dr. Mohammad karim, residence of Nasser Abad.
2- Hafiz Salahoudin Gowhramzahi son of Moulevi Adul Karim, residence of Bandan.
3- Moulevi Khalil Zarai, residence of Iranshahr.
4- Moulevi Abdul Majid Salahzahi son of Haji Nawazkhan from Iranshahr
5- Oubid Zardkohi son of karim Bakhsh, residence of Zardkoh, Iranshar
Those arrested are still in prison, their relatives have not been allowed to visit them since the arrest. They are kept in the Zahedan Central prison which is named Nedamatgah by general public, meaning confession Centre.
In the 9th April 2008 two religious activists were hanged in Zahedan prison after they, under torture, confessed to activities against Iranian regime and were shown in the Iranian national TV, to order to be humiliated. Iranian regime blamed them as the supporter of armed resistance group with link to western countries. There were arrested, because a number of resistance group were hiding in the abandoned facilities near the premises of the school.
In the light of the latest mass hanging in Tehran and Zahedan in which among them there were three Baloch prisoners Sohrab kamal Zahi ,Abdul Reza Shabakhsh and Hamid Amri , there is a strong fear that people arrested in the Nasser Abad will meet the same faite if Iranian regime is not pressured to release them or to give them a fair trial. These people were arrested for defending religious freedom and resisting against suppression of religious activists and students. This kind of action in Iran is treated as crime against the Iranian State, prisoner is deprived of a fair trail and is sentenced to death.
Therefore we in Balochistan Human Right Watch strongly fear for the life of these young Balochi people, in prison and would like to call international attention, the Amnesty International in particular, to our concern. Nevertheless we would like the international community to take the necessary and immediate action on this particular important matter.
Balochistan Human Right Watch / Radio Balochi FM - Sweden
Wensday, 30 July 2008
http://bhrw.blogspot.com
--------------------------------------

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8703282179
http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/NasirAbad_sarbaz_dastgirshodagan_eng080618.html

The copy of this letter is sent to all HR-organizations with which we usually correspond.
-------------------------------
لينکهاي مرتبط
فوري: ديده بان حقوق بشر بلوچستان: جان دهها جوان بلوچ که در چند روز اخير دستگير شده اند در خطر است
Balochistan Human Right Watch: Urgent – Life of several young Balochis, recently arrested in Iran, seriously in danger
اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند
A list of some of the arrested Baloch in Iran (Between 2006-2008)
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News

عفو بین‌الملل - به تبعیض علیه اقلیت كرد خاتمه دهید

Amnesty International:Iran flies in face of global execution trend

Iran flies in face of global execution trend
29 July 2008
Amnesty International is appalled by the mass execution of 29 men in Tehran’s Evin Prison on 27 July 2008. Their deaths brought the number of executions carried out so far this year to 187. In 2007, more executions were carried out in Iran – 317 - than in any other country except China. Yet the population of Iran is 18 times smaller than China.
Announcing the executions, the Iranian authorities said those hanged had committed serious crimes such as drug smuggling and murder. However, they named only ten of the men executed and gave no other details about any trials in which the 29 were convicted. In other cases, prisoners have been sentenced to death and executed after unfair trials.
Several of the 29 condemned prisoners were interviewed prior to their execution by the state broadcaster, IRIB, which then broadcast extracts on national TV. The Iranian authorities continue to fly in the face of the global trend when it comes to executions, despite the UN General Assembly resolution of 18 December 2007 which calls on States “to establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.”
The resolution, which was passed by a large majority of UN member states, also called on governments to inform the UN Secretary General about their observance of international “safeguards guaranteeing the protection of the rights of those facing the death penalty.”Amnesty International unconditionally opposes the use of the death penalty in all cases and under any circumstances, since it violates the right to life and by its very nature constitutes cruel, inhuman and degrading punishment.
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/iran-flies-in-face-of-global-execution-trend-20080729

اعدام يک نفر ديگر در زاهدان

اعدام يک نفر ديگر در زاهدان
طبق گزارشي در سايت حکومتي "شبکه خبر استان.." صبح امروز يک نفر به اسم " هادي عامري فرزند حميد " بدار آويخته شد.
اتهامات او مانند تعداد زيادي از جوانان بلوچ که در سالهاي اخير اعدام و يا توسط نيروهاي انتظامي رژيم بقتل رسيده اند فروش و نگهداري مواد مخدر.... اعلام شده است.
لازم بذکر است که دو روز قبل( یکشنبه، 6 مرداد )دو تن با اسامي" عبد الرضا شه بخش"و "سهراب کمال زهی" از توابع بلوچستان تحت عنوان مشابهي در زندان "اوين" در تهران اعدام شدند
سایت خبری رژیم "شبکه خبر استان.." در این باره چنین نوشت:
يكي از سودا گران مرگ ديروز در زاهدان به دار مجازات اويخته شد به گزارش روابط عمومي دادگستري سيستان و بلوچستان هادي عامري فرزند حميد به جرم حمل و نگهداري 31 كيلو گرم هروئين و حمل و نگهداري بيش از 51 كيلو گرم ترياك به اعدام محكوم شد كه حكم صادره پس از تائيد توسط مراجع عالي قضايي صبح ديروز در محوطه زندان مركز ي زاهدان اجرا شد. http://www.sbkhabar.ir/WebForms/DocumentViewForm.aspx?DocumentID=2584
راديو بلوچي اف ام
سه شنبه، 8 مرداد ماه 1387 برابر با 2008-07-29 :
----------------------------------------------------------
لينکهاي مرتبط
اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند
A list of some of the arrested Baloch in Iran (Between 2006-2008)
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران.
A list of Baloch youths who hanged/killed by Iranian Regime in 2004-2007
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News