måndag 12 januari 2009

بی توجهی و تحریم گسترده محمود احمدی نژاد توسط مردم سیستان و بلوچستان

تحریم گسترده احمدی نژاد توسط مردم سیستان و بلوچستان
جعفر پویه
بی توجهی و تحریم گسترده محمود احمدی نژاد توسط مردم سیستان و بلوچستان
دومین سفر استانی محمود احمدی نژاد به سیستان بلوچستان را می شود نمونه کامل شکست اینگونه عوام فریبی ها و رسوا شدن گماشته ولی فقیه برای تبلیغات پر سر و صدا دانست. این سفر که روز گذشته "جمعه" پایان یافت، از سوی مردم استان سیستان و بلوچستان مورد تحریم و بی توجهی وسیع قرار گرفت. محمود احمدی نژاد در این سفر در جلسه ای 6 ساعته 210 طرح را به تصویب رساند. این درحالی است که بسیاری از مصوبه های سفر قبلی او همچنان روی کاغذ مانده و هیچ خبری از اجرایی شدن آنها نیست. به گزارش سایت تابناک متعلق به محسن رضایی در جلسه 6 ساعته هیات دولت در استانداری شهر زاهدان 210 طرح به تصویب رسیده که عرصه های گوناگونی را دربر می گیرد. بعضی از این عرصه ها عبارتند از: ۱) صنعت، معدن و اشتغال، ۲) عمران و راه‌سازی، ۳) مسکن و شهرسازی، ۴) آب و کشاورزی، ۵) انرژی، ۶) اقتصادی، ۷) فرهنگی، ۸) بهداشتی و درمانی، ۹) آموزش و آموزش عالی، ۱۰) رفاهی، ۱۱) ورزشی، و ۱۲) گسترش امکانهای ارتباطی با تلفن.
آنچه بیش از همه در این حجم عظیم مصوبه ها قابل تشخیص است تنها تبلیغاتی بودن آنهاست زیرا دولت هیچ محدوده زمانی برای اجرایی کردن آنها در نظر نگرفته است و از هم اکنون می شود حدس زد همچون مصوبه های سفر قبلی همچنان بر روی کاغذ خواهند ماند.
همزمان بی توجهی و کم محلی کردن مردم استان به گماشته ولی فقیه به اندازه ای بود که بعضی ها حدس می زدند که شاید آنها متوجه حضور احمدی نژاد در شهر نشده باشند. به همین علت رژیم سعی کرد تا با سازماندهی کردن بسیجی ها و ارسال تعداد زیادی سالن پرکن به دنبال احمدی نژاد، بی توجهی وسیع مردم به او را کم رنگ کند. از سوی دیگر دانشجویان دانشگاه زاهدان که خبر احتمال حضور احمدی نژاد در دانشگاه را شنیده بودند با برگزاری تریبون آزاد به امکان حضور او در دانشگاه اعتراض کردند. آنها همچنین با انتشار نامه سرگشاده به گماشته ولی فقیه نوشتند: "از خود پرسيده‌ايد چه کرده‌ايد که مردم برای پايان دوره‌ی رياست شما بر دولت، لحظه شماری می‌کنند؟ شما رييس‌جمهور ملت ايران نيستيد، بلکه تنها رييس دولتی اقتدارگرا و تماميت‌خواه هستيد. دولتی که کردان‌ها، الهام‌ها و محصولی‌ها در آن وجود دارند. باتوجه به دلايل فوق، حضور شما در دانشگاه مورد اعتراض ما می‌‌باشد. زيرا کسی که با ستاره‌دار کردن، زندانی نمودن و اخراج دانشجويان و اساتید از دانشگاه‌ها به سرکوب جنبش دانشجويی می‌‌پردازد، جايگاهي نزد دانشجو و دانشگاه ندارد. وعده‌های پوچ استانی به همراه اتوبوس‌هاي سياهی لشکر سالن پرکن را به تهران بازگردانيد، چند ماه ديگر نيز شما را تحمل خواهيم کرد."
سرکوبهای گسترده، تبعیض و بی حقوقی مردم بلوچستان و عدم اختصاص بودجه کافی برای این استان محروم از مواردی است که خشم و نفرت مردم را نسبت به رژیم ولی فقیه و گماشته آن برانگیخته است. بی آبرویی و رسوایی گماشتگان رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی چیزی است که در عکس العمل مردم سیستان و بلوچستان به سفر استانی محمود احمدی نژاد کاملن قابل دید و مشاهده است.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar