måndag 12 januari 2009

دو روحانی اهل سنت در بند قاتلان نگهداری می شوند

دو روحانی اهل سنت در بند قاتلان نگهداری می شوند
خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان:
خانواده دو روحانی کرد سیف لله حسینی و حسین حسینی در گفتگوی کوتاه با خبر گزاری دیدبان حقوق بشر کردستان نسبت به محل نگهداری این دو روحانی شدیدا اظهار نگرانی کردند.
خانواده این دو روحانی اظهارداشتند که سیف الله حسینی و حسین حسینی در بند زندانیان مربوط به جرایم قتل و مواد مخدر در زندان ملایر نگهداری میشوند و آنها در این زندان از امنیت جانی بر خوردار نیستند بویژه که آنها روحانی ا هل سنت هستند. این خانواده ها از مقامات مسول خواستارتغییر بند این روحانیون شدند.
این دو روحانی اهل سنت که از اعضای مکتب قرآن کردستان هستند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 30ماه و10ماه زندان ونیز 3سال و6 سال زندگی در تبعید در اصفهان و زنجان محکوم شده اند.
پنج‌شنبه 12 دی 1387

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar