söndag 19 september 2010

انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان: سه جوان بلوچ با خطر اعدام مواجه هستند

انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان: سه جوان بلوچ با خطر اعدام مواجه هستند

بنا بر گزارش" انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" سه جوان بلوچ به اسامي ناصر شه بخش فرزند زمان خان لعل محمد شه بخش فرزند کریم خالد شه بخش فرزند یوسف صرفا به خاطر داشتن نسبت فامیلی با "حاج خدابخش شه بخش" رهبر یک سازمان مسلح مخالف رژيم حدود شش ماه قبل دستگير و اکنون با خطر اعدام مواجه هستند.خانواده ناصر بعد از تلاشهاي فراوان اخيرا موفق به ملاقات وي شده اند. آنها وضغیت فرزند خود را بسیار وخیم اعلام کرده اند.هنگام ملاقات مشاهده شده که ناصر بدليل شکنجه و نگهداري در مکان نامناسب دچار اختلالات شديد تنفسی شده است.مادر ناصربهمراه خانواده هاي دو دستگير شده ديگر نگران آن هستند که فرزندانشان به سرنوشت يکي از بستگانشان (شیرمحمد شه بخش) که همزمان با اين سه نفردستگير شده بود و در زير شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان جان داد دچار نشوندگفتنيست چندی پیش تلویزیون حکومتی هامون تصاویری از ناصر شه بخش را پخش کرده و از او بعنوان یکی از افراد دستگیر شده جنبش مقاومت مردمی ایران یاد کرده است
انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar