tisdag 7 juli 2009

بازداشت ۲ دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان توسط نیروهای لباس شخصی

بازداشت ۲ دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان توسط نیروهای لباس شخصی
خبرنامه امیرکبیر: پس از انتشار اخبار و تصاویر روزهای اخیر دانشگاه سیستان و بلوچستان که در آن علی باقری و کامران جلیل ۲ دانشجوی این دانشگاه مورد ضرب و شتم حراست دانشگاه قرار گرفته بودند، امروز این ۲ دانشجو توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند.
بازداشت این دانشجویان با هماهنگی دبیر کمیته انضباطی این دانشگاه با نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
صبح امروز دبیر کمیته انضباطی دانشگاه سیستان و بلوچستان با تماس تلفنی از این ۲ دانشجو می خواهد تا با مراجعه به دانشگاه، وسایل شخصی خود را از اتاقهایشان در خوابگاه جمع آوری نمایند. پس از آن، هنگامی که این دو دانشجو در مسیر دانشگاه بودند، در نزدیکی دانشگاه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند.
این اتفاق پس از آن است که روز شنبه گذشته نیز علی باقری (دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات) در حالیکه با هماهنگی با مسئولین دانشگاه برای جمع آوری وسایل خود به خوابگاه مراجعه نموده بود با حمله نگهبانان مواجه شد. وی در حالیکه به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفته بود، به بیمارستان انتقال داده شد. باقری در بیمارستان به تخت بیمارستان دستبند زده شد، اما پس از این ماجرا، دانشجویان از نگهبانان دانشگاه شکایت کرده و اخبار این ضرب و شتم را منتشر نمودند.
لازم به یادآوری است روز شنبه گذشته احکام نهایی ۸ دانشجوی ممنوع الورود دانشگاه سیستان و بلوچستان به آنها ابلاغ شد که ۴ تن از انان دو ترم حذف ترم و ۴ تن دیگر به حذف ترم به صورت تعلیق محکوم شدند. این احکام در پی تحصن صنفی دانشجویان به دلیل نبود امنیت در دانشگاه سیستان و بلوچستان، برای این دانشجویان صادر شد.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar