tisdag 7 juli 2009

آغاز موج جدید دستگیریها در بلوچستان

آغاز موج جدید دستگیریها در بلوچستان
فعالان حقوق بشر در ایران
آغاز موج جدید دستگیریها در بلوچستان و تداوم بازداشت تنی دیگر از فعالان مدنی و سیاسی این منطقه در حالی که حداقل قواعد و معاهدات حقوقی در مورد آنان رعایت نشده است موجی از نگرانی فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. متاسفانه به دلیل ضعف نهاهای مدنی و دیده بان و همچنین شرایط امنیتی حاکم بر منطقه زوایای بسیاری از این بازداشتها همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
اسد وفایی فعال مذهبی بلوچ که پیش تر در اواخر سال گذشته در شهر کرج بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود به دلایل نامعلومی هفته جاری توسط نیروهای امنیتی زاهدان بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل گردید. از سرنوشت نامبرده تاکنون اطلاعی حاصل نگردیده است.
در چابهار، احسان امید کهنشوری نوجوان بلوچ، دیگر بازداشت شده روزهای اخیربه دست نیروهای امنیتی می باشد، نامبرده پس از بازداشت به نقطه نامعلومی منتقل گردیده است، مطلعان عنوان میدارند این نوجوان و خانواده وی تنها به دلیل خویشاوندی با یکی چهره های اپوزیسیون بلوچستان مورد برخورد قرار گرفته اند.
همچنین در هفته جاری، امیر وفایی، دیگر شهروند بلوچ ساکن چابهار نیز به دست نیروهای امنیتی بازداشت گردید.
در تداوم این روند، شهر زاهدان شاهد بازداشت فعال مذهبی به نام ایوب(نام خانوادگی نامشخص) بود که از سرنوشت وی نیز چون تعداد دیگری از بازداشت شدگان اخیر که اسامی آنان در دست نمی باشد هیچ اطلاعی واصل نگردیده است.
محمد عمر بلوچ و تنی دیگر از معترضان تخریب مدرسه دینی عظیم آباد کماکان و بلاتکلیف در بازداشت به سر می برند. تداوم
بازداشت و بلاتکلیفی این افراد موجب نارضایتی فعالان مذهبی اهل سنت گردیده است.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar