fredag 20 juni 2008

پارلمان اروپا نقض حقوق بشر توسط رژیم را محکوم کرد

پارلمان اروپا نقض حقوق بشر توسط رژیم را محکوم کرد

جعفر پویه

روز گذشته پنجشنبه پارلمان اروپا در یک مصوبه شدیداللحن نقض حقوق بشر توسط رژیم ملایان را محکوم کرد. مصوبه به اعدام کودکان و نوجوان اشاره کرده و آنرا مغایر با پیمانهای بین المللی دانسته است.
در این بیانیه به گزارشاتی اشاره شده که حاکی از اعدام قریب‌الوقوع مجرمانی است که هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی و نوجوان بودند و همچنین در بین آنان افرادی وجود دارند که به جرم همجنس گرایی به سنگسار محکوم شده اند.
پارلمان اروپا از مقامات رژیم جمهوری اسلامی خواسته است تا حکم اعدام چهار نوجوان را که قرار است به زودی به دار آویخته شوند، لغو کند.
هرچند لحن مصوبه و هشدار اتحادیه به رژیم درباره اعدامها قابل توجه است اما خود تصویب کنندگان مصوبه و مقامات اروپایی بهتر می دانند که رژیم به این مصوبات کوچکترین اعتنایی نمی کند و به آنها وقعی نمی گذارد.
از جانب دیگر، تنها دیدن اعدام نوجوانان در دریایی از نقض حقوق اساسی انسانها، کافی نیست زیرا مدتهاست که این مقامات به موضوع پرونده اتمی پرداخته و حقوق پایمال شده مردم ایران را مورد توجه قرار نداده اند.
این روزها بار دیگر امواج سرکوب در خیابانها توسط نیروهای سرکوبکر رژیم تحت نامهایی همچون "ارتقا امنیت اجتماعی" بالا گرفته است. بدرفتاری با زنان و دختران به جرمهای واهی همچون "بد حجابی" و یا حمله اوباش حکومتی به فروشندگان لباس و تعطیلی مغازه های آنان، ضرب و شتم جوانان به دلیل نوع آرایش موی آنها و پوشیدن لباسهای تابستانی، تنها گوشه ای از لگد مال شدن حقوق اساسی مردم ایران است.
ضرب و شتم کارگرانی که تنها برای دریافت حقوق معوقه خود اعتراض می کنند، هجوم گله های اوباش سرکوبگر به دانشگاه ها و ضرب و شتم دانشجویان، بدرفتاری با زندانیان عقیدتی و سیاسی تا جایی که جنازه های آنان در کنار و گوشه شهر پیدا می شود. عدم توجه به اعتصاب غذا زندانیان در اعتراض به شرایط غیر انسانی زندانها و بدرفتاری با آنها و خانواده هایشان، گوشه دیگری از اوباش گری حکومت و نقض حقوق بشر مردم ایران است.
عدم توجه پارلمان اروپا و سازمانهای حقوق بشری به این موارد و عدم حمایت جدی از سرکوب شدگان باعث می شود که رژیم فشار خود بر مردم را بیشتر کرده و به لگدمال کردن حقوق آنان ادامه دهد.
حقوق بشر امری جهان شمول است و همه افراد دست اندرکار آنرا به خوبی می دانند. اما چرا در مورد رژیم جمهوری اسلامی و حقوق پایمال شده مردم ایران همگی دست به عصا حرکت می کنند سوالی است که همیشه بی پاسخ می ماند.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar