torsdag 16 april 2009

راديو بلوچي اف ام:خودسوزی دختردبیرستانی بلوچ به دلیل فقر


راديو بلوچي اف ام:خودسوزی دختردبیرستانی بلوچ به دلیل فقر
به گزارش رسیده از همکارمان " ا - ب" از چابهاريک دختر نوجوان دبيرستاني(کلثوم - م) در ايرانشهر به دلیل فقر اقتصادی روز شنبه مورخ 3/12/1387 دست به خودسوزی زد وبعد از اینکه خانواده وي به بیمارستان کرمان منتقل کردند به دلیل هشتادوپنج درصد سوختگی درهمين هفته روزچهارشنبه جان خودرا از دست داد
کلثوم , دانش آموز سال اول دبيرستان , از خانواده بسيار فقيري بوده - پدر وی از طريق فروش یونجه و بارکشي بوسيله "خرگاری" خود به امرار معاش خانواده میپردازد و دو برادر کوچک کلثوم به دلیل فشاراقتصادی از مدرسه ترک تحصیل و به کار سنگين کارگري مشغول هستند.
طبق تحقيقات , اين دختر نوجوان چند روز قبل از خودسوزی به یکی از همکلاسیهای خود گفته بود که به دلیل نداشتن کفش ولباس نوومناسب واحساس حقارت پیش همکلاسیهایش اززندگی خسته شده است.
گفتنيست يک ماه قبل ازاين حادثه طبق خبرگزاري حکومت "ايسنا"[1] يک دختر نوجوان ديگر( ۱۴ ساله ) در ایرانشهر با ریختن نفت روی خود، خود را به آتش کشید و دليل آنرا "اختلافات خانوادگی" گزارش کرد.
گزارش : راديو بلوچي اف ام
جمعه، 9 اسفند ماه 1387 برابر با 2009-02-27
[1]
http://sb.isna.ir/mainnews.php?ID=News-21301
--------------
پاي درددل مردم محروم زاهدان-قسمت اول

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar