torsdag 19 augusti 2010

هرانا؛ مرگ زندانیان سیاسی بلوچ در بازداشتگاه اطلاعات و وضعیت بحرانی سایر بازداشت شدگان

خبرگزاری هرانا - شیرمحمد شه بخش یکی از زندانیان سیاسی بلوچستان به دلایل نامعلومی در بازداشتگاهی در اداره اطلاعات زاهدان
جانباخت این در حالی است که طی هفته های گذشته زندانی دیگری نیز در این بازداشتگاه جان خود را از دست داده بود، در حال حاضر وضعیت سایر بازداشت شدگان در این بازداشتگاه نگران کننده ارزیابی می شود.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، یک زندانی سیاسی بلوچ به نام شیر محمد شه بخش فرزند میرزا که گفته می شود تنها به دلیل رابطه خویشاوندی با یکی از اعضای اپوزیسیون بلوچستان بازداشت شده بود جان خود را در این بازداشتگاه از دست داد، بستگان نامبرده ضمن تائید این خبر در گفتگو با هرانا مدعی شدند نامبرده بدون اطلاع خانواده در محل نامعلومی دفن شده و ماموران امنیتی تنها مرگ وی را به خانواده او اطلاع دادند.

همچنین در طی هفته های گذشته جوان دیگری به نام شاپور شه بخش فرزند غلامعلی که به اتهام مشابه بازداشت شده بود، در این بازداشتگاه جان خود را از دست داد، خانواده شه بخش مدعی وجود علائم ضرب و شتم و شکنجه بر پیکر فرزند خود شدند.لازم به یادآوریست بازداشت گاه اداره اطلاعات زاهدان از لحاظ شرایط محیطی و رعایت قوانین به عنوان یکی از بدنام ترین بازداشتگاه های امنیتی کشور شناخته می شود.در حال حاضر تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی بلوچستان در این بازداشت گاه بسر می برند که نقطه اشتراک تمامی آنها وجود پیوند خویشاوندی با اعضای اپوزیسیون بلوچستان است.اسامی این زندانیان که در معرض بد رفتاری، شکنجه و خطرمرگ قرار دارند عبارت است از:1- گل محمد شه بخش، فرزند الله داد2- دین محمد شه بخش، فرزند خدا داد3- خالد شه بخش ، فرزند یوسف4- عبیدالله شه بخش، فرزند حاجی محمد5- مهر الله شه بخش، فرزند حاجی فقیر6- عطاء الله شه بخش، فرزند ولی محمد7- امان الله شه بخش، فرزند دین محمد8- رحمان شه بهش، فرزند نورمحمد9- ناصر شه بخش
گزارشات تکمیلی در این رابطه منتشر خواهد شد

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar