tisdag 22 april 2008

بخشدار بنت نيکشهر : مردم بخش بنت در فقر و گرسنگی عمیقی بسر می برندپنج هزار نفر از روستائیان این بخش دچار شب کوری شده اند

بخشدار بنت نيکشهر : مردم بخش بنت در فقر و گرسنگی عمیقی بسر می برندپنج هزار نفر از روستائیان این بخش دچار شب کوری
شده اند
بخشدار بخش بنت نیکشهر گفت : باید به این منطقه به صورت ویژه توجه شود و حداقل برای محرومیت زدایی٬ بخش بنت را از این بن بست خارج کنید . به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان وبلوچستان کورش محمدی در جلسه کمیته برنامه ریزی و اعتبارات نیکشهر افزود : بخش بنت محروم ترین بخش استان و حتی کشوراست که مردم آن در فقر و گرسنگی عمیقی بسر می برند که نمونه آن شب کوری پنج هزار نفر از روستائیان دهستان توتان و مهدان این بخش در یکی دو سال گذشته بود که علت کمبود پروتئین و ویتامین A مردم دچار شب کوری شده بودند. وی اظهار داشت : تنها نجات روستائیان این بخش اختصاص اعتباز لازم در بحث راه های روستایی و متصل کردن این بخش به نوار ساحلی و استان هرمزگان می باشد. وی بیان کرد : راه کنار عمان به کوران دپ، راه توتان به سرجنگل، راه مهمدان به لیردف و اتصال این دو دهستان محروم و بخش بنت به استان هرمزگان و نوار ساحلی تنها راه نجات این روستائیان از فقر و گرسنگی است که در این صورت با تردد انواع وسایل نقلیه بهتر می توانند به دو قسمت ارتباط داشته باشند و از بن بست در آوردن برای راه های روستایی این بخش اعتبارات بیشتری اختصاص یابد و این بخش به استان هرمزگان متصل خواهد شد.
----------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar