söndag 4 maj 2008

انتقاد مولانا عبدالحميد از دولت در مورد تصويب مصوبه اي جهت کنترل مدارس ديني اهل سنت


نباید در مسائل مذهبی اهل‌سنت دخالتی صورت گیرد

15 ارديبهشت 1387 ساعت 08:29
ما به سران كشورهایی كه اهل‌سنت در آنها اكثریت هستند اعلام می‌كنیم كه نباید در مسائل اعتقادی و مذهبی اقلیت‌های شیعه دخالت كنند و در جاهایی كه اهل‌سنت اقلیت هستند مثل ایران اسلامی نباید در مسائل اعتقادی و مذهبی و تعلیم مسائل دینی اهل‌سنت دخالتی صورت بگیرد. قانون اساسی به اهل‌سنت آزادی كامل مذهبی داده است، كسانی این فكر را نكنند كه یک وقتی شرایطی فراهم بشود و آنها بتوانند در مسائل مذهبی،‌ مدارس علوم دینی،‌ و تعلیم و تربیت ما دخالتی انجام دهند، حال این كار به هر نامی باشد، به نام ساماندهی و كمک باشد و یا به هر عنوان دیگری.
امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان:مسائل مذهبی با توجه به اهميت و حساسيت‌شان همچون خط ‌قرمزهايی هستند كه دولت و ملت بايد مراعات آنها را بكنند
در ايران اسلامی نبايد در مسائل اعتقادی و مذهبی و تعليم و تربيت اقليت اهل‌سنت دخالتی صورت بگيرد
امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان گفت: جمعه گذشته نامه‌هایی به دست ما رسيد و در طول هفته گذشته نيز مراجعاتی در خصوص پديده خطرناک و بی‌سابقه‌‌ای داشتيم؛ همه جا در بين خانواده‌ها، در سطح شهر، در مدارس و حوزه‌ها و دانشگاهها شايعه شده است كه در شهر زاهدان زنانی ربوده شده‌اند و در بعضی جاها جنازه چند زن دیده شده است. ما تا حال اين مسئله را يک شايعه تلقی كرديم و در اين مورد در حال تحقیق هستیم. البته بنابر مقوله "تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها" معلوم می‌شود كه چيزی هست كه اين شايعه دارد قوت می‌گيرد. سخن ما با شما مردم عزيز اينست كه ما از كانالهای مردمی در اين باره تحقيق می‌كنيم و اگر شما از مواردی اطلاع يافتيد به ما اطلاع دهيد و به مسئولين و ادارات مربوطه نيز برسانيد. اگر براي كسی چنين موردی پيش آمده حتماً شكايت كند و پيگير قضيه شود. ما واقعاً اگر به نتیجه‌ای برسیم با تمام قدرت از طریق مسئولین استانی و کشوری موضوع را پیگیری خواهیم کرد. وي افزود: اگر چنين چیزی واقعیت داشته باشد مطمئناً كار مردم این استان نيست و احتمالاً گروهها و سازمانهای مخفی‌ای هستند كه می‌خواهند اين استان را به آتش بكشند و امنيت عمومي را مختل كنند.
خطيب ‌جمعه اهل‌سنت زاهدان خاطرنشان كرد: همه می‌دانند كه مردم اين دیار مردمان غيرتمند و باحيايی هستند و اين مسئله برای آنها بسيار سخت است. غيرت و حيا در تاريخ اين ديار ثبت و زبانزد خاص و عام است. جمعه گذشته كه برخی نامه‌ها به دست ما رسيد ما سكوت كرديم تا ببينيم كه اين شايعه چقدر صحت دارد؛ در حال حاضر شايعات به قدری همه جا را فراگرفته است كه نمی‌توان سكوت كرد. ما تحقيقاتی انجام داديم كه هنوز ادامه دارد و تكميل نشده است. خدای ناكرده اگر برای خانواده‌ای چنين اتفاقی افتاده و يا كسی موردی را به چشم خود دیده است نبايد سكوت بكند چون اين مسئله‌ای نيست كه ما نسبت به آنان بی‌تفاوت باشيم. وي تأكيد كرد: مطمئن باشيد كساني ‌كه به چنين جنايت خطرناكي دست مي‌زنند توسط محاكم قضايي و دولت به اشد مجازات خواهند رسيد. فرمانده نيروي انتظامي استان جناب سردار غفاري در مصاحبه‌اش با روزنامه زاهدان به اجمال به مواردي از ربايش و قتل زنان اشاره كردند. ما دنبال تفصيل اين موارد هستيم. آنچه مسلم است اينكه هم مسئوليت ما و هم مسئولیت مقامات دولتي و امنيتي و انتظامي در اين خصوص بسيار سنگين است.
تأمين امنيت جزء اولين و مهمترين وظايف دولت جمهوري اسلامي و هر دولتي در دنيا است. وی گفت: ما از مقامات امنيتی و قضايی می‌خواهيم كه با جديت اين مسئله را دنبال كنند و به شكايات مردم رسيدگی كنند و اگر به موردي دست يافتند شفاف و علنی آنرا محاكمه كنند تا اين دغدغه و پريشانی برطرف شود. از مردم هم تقاضا داريم تا روشن شدن اين مسئله از خانواده‌هايشان بيشتر مراقبت كنند و زنان و دختران و محارمشان را در بيرون از خانه و به وقت رفتن به محل كار و خريد و مدرسه و دانشگاه همراهی كنند. امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان اظهار داشت: دو اصل حيا و اعتقاد بسيار مهم هستند. لازم به ذكر است كه در مسئله حيا و ناموس برای ما فرقی بين شیعه و سنی حتی یهودی و نصرانی و مسلمان و غيرمسلمان وجود ندارد. همه انسانها نسبت به ناموس خود حساس هستند. تعرض به ناموس، مال و جان هيچ انساني جايز نيست، این تعرض توسط هر کس چه فرد حقيقی باشد و چه حقوقی، چه توسط شخص باشد و چه توسط يک سازمان و اداره، ناجايز و محكوم است، مگر اينكه به حق باشد. مال، جان و ناموس همه انسانها محترم است و كسی حق ندارد به هيچ بهانه‌ای و لو اينكه شخص كافر و كمونيست باشد و خدا را قبول نداشته باشد به مال، جان و ناموسش تعرض كند. دومین نکته‌ای كه بسيار حساس است مسئله مذهب و اعتقادات مذهبی است، خواه برای شيعه باشد و خواه برای اهل‌سنت. مسئله حيا و مسئله اعتقادات مذهبی حكم خط قرمز را دارند و هيچ فرد، گروه و حكومتی نبايد از اين خط قرمزها عبور كند.خطيب جمعه اهل‌سنت خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی كه اخيراً مصوبه‌ای را تحت عنوان "اساسنامه شورای برنامه‌ريزی مدارس علوم دينی اهل‌سنت كشور" صادر كرده است، گفت:‌ شورای عالی محترم انقلاب فرهنگی در چارچوب اختيارات آن شورا برای دانشگاههای كشور و آموزش و پرورش برنامه‌ريزی كند؛ علمای اهل‌سنت خود وظيفه دارند برای تعليم و تربيت مذهبی جامعه اهل‌سنت در حوزه‌ها علميه و مدارس ديني برنامه‌ريزی كنند.
مولانا عبدالحميد گفت: ما به سران كشورهايی كه اهل‌سنت در آنها اكثريت هستند اعلام می‌كنيم كه نبايد در مسائل اعتقادی و مذهبی اقليت‌های شيعه دخالت كنند و در جاهايی كه اهل‌سنت اقليت هستند مثل ايران اسلامی نبايد در مسائل اعتقادی و مذهبی و تعليم مسائل دينی اهل‌سنت دخالتی صورت بگيرد. قانون اساسی اين حق را به ما داده است و ما به قانون اساسی احترام می‌گذاريم. قانون اساسی پشتوانه ملت و دولت است و كسی حق ندارد فراتر از قانون اساسی عمل كند و اختيارات هر نهادی در حد قانون اساسی است. از آنجا كه قانون اساسی به ما اهل‌سنت آزادی كامل مذهبی داده است ما در تعليم و تبليغ‌ و اداره مدارس ديني‌مان آزادی داريم و دوستانه می‌گوييم كساني اين فكر را نكنند كه يک وقتی شرايطی فراهم بشود و آنها بتوانند در مسائل مذهبی،‌ مدارس علوم دينی،‌ و تعليم و تربيت ما دخالتی انجام دهند، حال اين كار به هر نامی باشد، به نام ساماندهی و كمک باشد و يا به هر عنوان ديگری.
امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان خاطرنشان كرد: ما و علمای اهل‌سنت وظيفه خود می‌دانيم كه به تعليم دينی جامعه اهل‌سنت بدون كمک و دخالت ديگران بپردازيم. بالاخره اگر امكانات داشته باشيم طلبه بيشتری می‌گيريم و اگر امكاناتمان كم باشد طلبه كمتری می‌گيريم و به تربيت آنها می‌پردازيم. نظارت را می‌پذيريم و آنرا حق حاكم می‌دانيم اما دخالت را نمی‌پذيريم، و اين نظر اجماعی اقشار مختلف جامعه اهل‌سنت ايران است. از سوی ديگر ما به كرات اعلام كرده‌ايم كه به هيچ فرد و گروه خشونت‌طلب و تندرويی اجازه نمی‌دهيم از مسجد و مدرسه‌ای عليه حكومت و عليه شيعه استفاده كند.وي افزود: البته حساب تندروهای هر دو گروه با خودشان است و نباید اقوام و خویشاوندان آنها مورد تعرض قرار گیرند. اگر كسی خلافی می‌كند دولت قدرت دارد و می‌تواند وی را به مجازاتش برساند.
مولانا عبدالحميد گفت: ما اينجا زير پرچم الله و زير پرچم جمهوری اسلامی ايران زندگی می‌كنيم و به قانون اساسي احترام می‌گذاريم، اما مسائل مذهبی كه برای هر مذهب به مثابه خط ‌قرمزاند همه بايد مراعات آنها را بكنند. مدارس دينی و حوزه‌های علمیه اهل‌سنت خودشان نظام آموزشی و برنامه درسی دارند و مستقل هستند، همانطور که حوزه‌های علمیه شیعه مستقلاً در حال فعالیت هستند و حكومت در آنها دخالت ندارد. وي تأكيد كرد: حكومت و دولت متصدی امور سياسی، اقتصادی، تأمين امنيت و اداره كشور هستند اما دين و مذهب را نبايد دولتی و حکومتی كرد بلكه اين حكومت است كه بايد ديني بشود. امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان اظهار داشت: ما خواهان وحدت هستیم و از تفرقه و اختلاف اجتناب می کنیم. راه ما اعتدال است ولی افسوس می‌خوریم که در مملکت اسلامی میانه‌روها بازار خوبی ندارند. همچنين گاهي افسوس می‌خوريم كه چرا در دنيای خارج هر ايرانی‌ای كه هنری داشته باشد از او كار گرفته می‌شود اما در داخل ما قدر خودمان را نمی‌دانيم. گرچه ما از ويژگيها و خوبی‌هايی كه ملت و دولت ما دارند در جاهای ديگر احساس سربلندی می‌كنيم و قدرشناس هستيم.در پايان من همه مردم را به پاسداری از امنیت و رعايت قانون و پيگيری حقوق و
مشكلاتشان از راههای قانونی توصیه می کنیم.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar