onsdag 28 maj 2008

هفته آینده، جمعی از گزارشگران و بازرسان سازمان ملل متحد به تهران می آیند

هفته آینده، جمعی از گزارشگران و بازرسان سازمان ملل متحد به تهران می آیند
.به گزارش «فردا»، هفته آینده بنابر قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، هیئت گزارشگر حقوق بشری آن سازمان به ایران سفر خواهند کرد.قرار است این هیئت با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه، دکتر جواد لاریجانی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر و جمعی از مسئولان امنیتی و زندان ها دیدار کنند.این گزارش می افزاید: انتظار می رود تا شیرین عبادی نیز برای ارائه گزارش ها و برداشت های شخصی خود تقاضای دیدار با این هیئت را داشته باشد که طبیعتا از سوی این هیئت خارجی پذیرفته خواهد شد.گفتنی است این هیئت قرار است تا با عوامل یکی از مهم ترین و نوگرایانه ترین پروژه های مشترک وزارت امور خارجه و سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران نیز دیدار کند.گزارش این هیئت در
تصویب یا عدم تصویب قطعنامه حقوق بشری دیگری در مورد کشورمان موثر خواهد بود

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar