söndag 12 oktober 2008

گزارش نقض حقوق بشر در شهريور ماه 1387 سنگسار, اعدام,شکنجه, بازداشت های خودسرانه, سرکوب اجتماعات, اخراج های گسترده کارگران و.....

گزارش نقض حقوق بشر در شهريور ماه 1387 سنگسار, اعدام,شکنجه, بازداشت های خودسرانه, سرکوب اجتماعات, اخراج های گسترده کارگران و.....

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

گزارش ماهانه( شهريور 1387)

در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران نهادهای مدافع حقوق بشر ! ايرانيان مدافع حقوق بشر !

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم:

بين المللی: 1 ـ سازمان عفو بين الملل به مناسبت بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 67 اطلاعيه ای صادر کرد. در اين اطلاعيه آمده است: بيست سال پس از اين که مقامات وقت ايران موجی از اعدامهای گروهی و شتابزده و عمدتأ پنهانی را در مرداد 67 آغاز کردند، عفو بين الملل فراخوان خود را برای به محاسبه کشاندن کسانی که مسئول قتل عام زندانيان بوده اند تجديد می کند. در مورد نقضهای فاحش حقوق بشری از اين قبيل، صرف نظر از ارتکاب آنها، هيچ مصونيتی از مجازات نبايد وجود داشته باشد. اين سازمان همچنين از حکومت ايران می خواهد که از حضور بازماندگان قربانيان در گورستان خاوران در جنوب تهران در روز 29 اوت يا حوالی آن به منظور يادآوری اين سالگرد و دادخواهی برای عزيزانشان، جلوگيری نکند. صدها نفر از کسانی که شتابزده اعدام شدند در اين گورستان و بسياری از آنان در گورهای دستجمعی بی نام و نشان دفن شده اند. قوانين بين المللی حقوق بشر ايجاب می کند که مقامات ايران در مورد نقض حق حيات، مانند موارد ارتکابی درباره قتل عام زندانيان تحقيقاتی جامع و بی طرفانه انجام دهند و مسئولان آنرا شناسائی و تسليم عدالت کنند. کوتاهی در اين مورد تاکنون و مدت زمانی که از اين کشتار گذشته است، به هيچ عنوان از اين مسئوليت نمی کاهد. کسانی که مسئول اين کشتار بوده اند، که يکی از بدترين تعديات ارتکابی در ايران بشمار می رود، بايد تحت تعقيب قرار بگيرند و در دادگاهی که قانونی وعادی تشکيل شود، با رعايت همه تضمين های رويه ای لازم، بر اساس استانداردهای بين المللی دادرسی های عادلانه محاکمه شوند. باور بر اين است که در مجموع 4500 تا 5000 نفر در اين جريان اعدام شده اند. (گويا 1/6/87)


2 ـ سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر در اطلاعيه ای نسبت به وضعيت مسعود کردپور، خطاب به مقامات ايران، خواهان اين شدند که تحت هر شرايطی سلامت روحی و جسمانی وی تضمين و محل زندان وی بصورت عموم اعلام شود و همچنين هر چه سريعتر و بدون هيچگونه قيد وشرطی وی را آزاد کنند و اقدامات تهديدآميز و آزاردهنده در سطوح قضائي، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. (موکريان نيوز 2/6/87)


3 ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای نگرانی خود را از وضعيت سلامت و شرايط بازداشت عمادالدين باقی اعلام کردند. در اين اعلاميه آمده است: عمادالدين باقی هزينه آزادی بيان خود را در انتقاد از مسئولان حکومتی می پردازد. مسئولانی همچون غلامحسين محسنی اژه ای وزير اطلاعات و قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور که هر دو از متهمان قتلهای زنجيره ای و امروز در عاليترين مقامات قضائی و دولتی مشغول بکارند. اين روزنامه نگار که از وضعيت جسمی نامناسبی برخوردار است، بی رحمانه از سوی مقامات امنيتی-قضائی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است. عمادالدين باقی سردبير روزنامه های توقيف شده "فتح" و "جمهوريت" و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به سلول انفرادی در بند امنيتی 209 زندان اوين منتقل شده است. (گزارشگران بدون مرز 4/6/87)


4 ـ اتحاديه اروپا با صدور بيانيه ای اعدام رضا حجازی در زندان اصفهان را بشدت محکوم کرد. رضا حجازی در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود. کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که هر دو به تصويب ايران رسيده است، اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند را ممنوع می داند. در اين بيانيه يادآوری شده است که اتحاديه اروپا روز نوزدهم اوت قوياٌ از جمهوری اسلامی خواسته بود که تمهيدی بينديشد تا برای بزهکاران نوجوان شيوه هايی نظير دادگاه اطفال، محکوميت هايی با هدف آموزش و همچنين کمک به توانبخشی اجتماعی آنان در نظر گرفته شود. (راديو فردا 4/6/87)


5 ـ کنگره اتحاديه های کارگری انگلستان طی نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد نسبت به صدور احکام دادگاهی بر عليه فعالان کارگری در ايران و همچنين نحوه برخورد با اتحاديه های کارگری اعتراض کرد. در اين اطلاعيه همچنين نسبت به صدور احکام اعدام برای فعالان سياسی-مدنی از جمله فرزاد کمانگر و دستگيری حسن قربانی و کاوه رستمی اعتراض نمودند. در پايان خواهان آزادی منصور اسانلو رئيس سنديکای اتوبوسرانی تهران و حومه، لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر شده اند. (اخبار روز 5/6/87)


6 ـ سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه اي، اعدام بهنام زارع نوجوان 19 ساله ايرانی را محکوم کرد. نامبرده در سن 15 سالگی مرتکب قتل شده و در سن 16 سالگی به اعدام محکوم شده بود. محمد مصطفائی وکيل مدافع بهنام زارع اعلام کرد: بدون اطلاع قبلی به وکيل و خانواده متهم، وی در زندان شيراز به دار آويخته شد. ديده بان حقوق بشر با ابراز نگرانی از اعدام بهنام زارع و ديگر نوجوانان در ايران، از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی خواسته است تا در احکام 130 زندانی محکوم به اعدام که در نوجوانی مرتکب جرم شده اند، تجديد نظر کند. در اين بيانيه آمده است: ايران از سال 2005 تاکنون دست کم 26 نفر را که همگی پيش از رسيدن به سن قانونی مرتکب جرم شده بودند را اعدام کرده است. (بی بی سی 6/6/87)


7 ـ گزارشگران بدون مرز با صدور اطلاعيه ای اعتراض خود را نسبت به حکم زندان برای روزنامه نگار و نويسنده عرب تبار ايراني، يوسف عزيزی بنی طرف، اعلام کرد. در اين اطلاعيه آمده است: دولت رئيس جمهور محمود احمدی نژاد برای سرکوب روزنامه نگاران اقليتهای قومی و ملی از دستگاه قضائی سوءاستفاده می کند.از 7 روزنامه نگار زنداني، 6 نفر کرد و عرب هستند. پيشبرد اين سياست خفقان بايد از سوی همه مدافعان آزادی بيان برای ايران محکوم شود. يوسف عزيزی بنی طرف به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تشويش اذهان عمومی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزيری محکوم شده است. (گزارشگران بدون مرز 6/6/87)


8 ـ استوارت هوارد دبير کل فدراسيون بين المللی حمل و نقل، با انتشار بيانيه ای بازداشت عليرضا ثقفی را محکوم کرد.( راديو فردا 7/6/87) 9


ـ عفو بين الملل طی اطلاعيه ای در مورد وضعيت پزشکی و سلامتی آيت الله کاظمينی بروجردی ابراز نگرانی کرد. در اين اطلاعيه ضمن اشاره به نحوه دستگيری و پروسه دادرسی ايشان، تاکيد نمود که پزشک معالج وی با ارسال نامه ای به مقامات قضائی ايران، آنها را از وضعيت وخيم بيماری وی آگاه نموده است. آيت الله بروجردی در اول سپتامبر 2008 بدون اطلاع قبلی توسط دادگاه ويژه روحانيت احضار شد. دادگاه ايشان را به انجام مصاحبه ای مبنی بر تکذيب بيانات خود در روزنامه های دولتی و طلب عفو از مقام رهبري، وادار کرد. (بام آزادی 10/6/87) 10


ـ حزب چپ سوئد و شماری از نمايندگان اين حزب در پارلمان سوئد طی اطلاعيه ای حمايت خود را از اعتصاب غذای زندانيان سياسی کرد در ايران اعلام کرده و خواهان اين شدند که با جمع آوری يک نيروی گسترده و فشار بر جمهوری اسلامي، او را مجبور به رعايت حقوق بشر نمائيم. لارش اولی دبير اول اين حزب و جانشين وی آليسه اوسترم از امضاءکنندگان اين اطلاعيه هستند. (کميته حمايت از اعتصاب غدای زندانيان سياسی و مدنی کرد 10/6/87)


11 ـ پل مويست رئيس اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا طی نامه ای به رئيس جمهور ايران اعلام کرد: اخبار مربوط به صدور احکام تازه زندان و شلاق عليه فعالين کارگری در ايران انزجار ما را برانگيخته است. سوسن رازاني، شيوا خيرآبادي، عبدالله خاني، سيد غالب حسينی و خالد حسينی فعالان کارگری به زندان و شلاق محکوم شده اند. در اين نامه همچنين درخواست شده که منصور اسانلو رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد از زندان آزاد شود. در اين نامه آمده است: ما از شما می خواهيم همه اتهامات و احکام عليه فعالين کارگری در ايران را پس بگيريد. (اخبار روز 11/6/87) 12


ـ روبرت کالويل سخنگوی کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت: ما از دولت ايران می خواهيم که اعدام محمد فدائی و امير امراللهی را بدليل مغايرت آن با موازين بين المللی لغو کرده و از صدور احکام جديد اعدام برای نوجوانان خودداری کند. نامبرده افزود: ايران از ابتدای سال جاری ميلادی تاکنون بيش از 220 نفر را اعلام کرده است و در ميان آنها، نام 6 نفر از افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند، وجود دارد. کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر همچنين از اعدام بهنام زارع و رضا حجازی که بجرم ارتکاب قتل در زير 18 سالگی در شيراز و اصفهان بدار آويخته شدند، ابراز نگرانی کرده است. (راديو فردا 12/6/87) 13


ـ کميساريای عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام نوجوانان در ايران انتقاد کرد. يک سخنگوی کميساريای عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعدام , رضا حجازی, و , بهنام زارع, را نقض حقوق بين المل از سوی ايران توصيف کرد.اين دو نوجوان در سن 15 و 16 سالگی مرتکب قتل شده بودند. حکم اعدام هر دوی اين جوان ، بدون اطلاع وکيل و خانواده های آنها اجرا شده است. سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل می گويد : اعدام اين دو نوجوان نقض کنوانسيون حقوق کودک است که دولت ايران آن را امضاء کرده و ملزم به اجرای آن است. ماده 37 کنوانسيون بين المللی حقوق کودک می گويد : حکم اعدام و حبس ابد ، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير 18 سال مرتکب شده اند.( دويچه وله 12/6/87)


14 ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای محکوميت چهار وب نگار فمنيست به زندان را محکوم کردند. در اين اطلاعيه آمده است: پروين اردلان، جلوه جواهري، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز به اتهام تبليغ عليه نظام، برای نوشتن در سايتهای تغيير برای برابری و زنستان که از حقوق زنان دفاع می کنند، هرکدام به 6 ماه زندان تعزيری محکوم شده اند. گزارشگران بدون مرز اعلام کردند: تنها جرم اين چهار وب نگار انتشار مقالات و نظرات خود بر روی اينترنت است. وب نگاران فمنيست با احضارها و بازجوئی های مکرر قربانی سخت گيری های ناموجه مقامات قضائی هستند. ما خواهان توقف صدور احکام زندان و احضار و آزار وب نگاران و روزنامه نگاران هستيم. (گزارشگران بدون مرز 13/6/87)


15 ـ فدارسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار اطلاعيه ای نگرانی شديد خود را در خصوص محکوميت چهار تن از اعضای کمپين يک ميليون امضاء اعلام کردند. در اين اطلاعيه آمده است : دادگاه انقلاب تهران خانم ها پروين اردلان، ناهيد کشاورز ، جلوه جواهری و مريم حسين خواه را به اتهام تبليغ عليه نظام و نوشتن مقالاتی برای دو روزنامه اينترنتی ( زنستان و تغيير برای برابری ) که از حقوق زنان در ايران دفاع می کنند ، به 6 ماه حبس محکوم کرد. اين دو سازمان مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به محکوميت هايی که بر ضد اين مدافعان حقوق زنان انجام شده و همچنان نشان دهنده ادامه سرکوب های شديد از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر ، به ويژه فعالان حقوق بشر زنان در کمپين يک ميليون امضاء است اعلام می دارند .(عصر نو 15/6/87)


16 ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار بيانيه ای مراتب نگرانی شديد خود را در خصوص اعتصاب غذای زندانيان سياسی کرد اعلام کردند. در اين بيانيه با اشاره به اسامی تعدادی از زندانيان آمده است: اين افراد که در زندانهای متفاوت محبوس هستند، نسبت به شرايط نامناسب خود اعتراض دارند و از جمله عدم امکان ملاقات با وکيل مدافع و خانواده و دور نگاه داشته شدن از ديگر زندانيان. اينان همچنان اعتراض خود را نسبت به محاکمه های غير قانونی شان اعلام می دارند. در اين بيانيه از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده که شرايط حبس اين زندانيان را مطابق با عهدنامه های بين المللی ضمانت کنند. به هر گونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. (گويا 15/6/87) 17


ـ اتحاديه اروپا با صدور بيانيه ای به رفتار حکومت ايران با عمادالدين باقی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اعتراض کرد. نامبرده از مهر ماه سال گذشته در زندان بسر می برد. اتحاديه اروپا از مقامات ايرانی خواسته است تا تضييقات عليه عمادالدين باقی را متوقف کنند. آقای باقی بايد در بيمارستانی خارج از زندان معالجه شود. همچنين در اين بيانيه آمده است: ديگر فعالان حقوق بشر نيز در ايران زير فشار و آزار و اذيت قضائی قرار دارند. دولت ايران با اقدامات خود پيمان های بين المللی را نقض می کند. (دويچه وله 19/6/87)

18


ـ سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد: اگر تنها پنج کشور ديگر به اعدام افرادی که در هنگام کودکی مرتکب جرم شده اند پايان دهند، اجرای پيمان منع اعدام نوجوانان جهانی می شود. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: از ژانويه 2005 تاکنون 32 مجرم نوجوان در اين کشورها اعدام شده اند. ايران 26 مورد، عربستان سعودی 2 مورد، سودان 2 مورد، پاکستان 1 مورد و يمن 1 مورد. اکثريت اعدامهای مجرمين نوجوان در ايران رخ می دهد. در اين کشور قضات می توانند مجازات اعدام را در صورتی که فرد به سن بلوغ رسيده باشد، که بر اساس قوانين ايران 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است، اجرا کنند. گفته می شود ايران از آغاز سال 2008 تاکنون 6 مجرم نوجوان را اعدام کرده که دو مورد از آنها در اوت انجام شده است. بهنام زارع در 26 اوت 2008 و سيدرضا حجازی در 19 اوت 2008. در خال حاضر بيش از 130 مجرم نوجوان ديگر به اعدام محکوم شده اند. (ديده بان حقوق بشر 19/6/87)


ـ ديده بان حقوق بشر ، اتحاديه بين المللی سازمانهای غير دولتی و دانشکده حقوق دانشگاه پنسيلوانيا امريکا خواستار آزادی فوری مهدی ذاکريان شدند. مهدی ذاکريان استاد اسبق دانشگاه تهران، استاد دانشگاه آزاد پيش از دستگيري، مدير گروه اسرائيل شناسی در مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژيک خاورميانه، رئيس هيئت تحريريه فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائيل شناسی-امريکا شناسي، عضو هيئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ايران در دوره چهارم گفتگوهای حقوق بشری ايران و اتحاديه اروپا و رئيس مرکز آموزش های کاربردی دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خاجه که در انتظار ويزای خود برای سفر به امريکا جهت تدريس در دانشکده حقوق دانشگاه پنسيلوانيا بسر می برد، توسط وزارت اطلاعات در اواسط ماه اوت بازداشت گرديد. (راديو فردا 19/6/87) 20


ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای خواهان آزادی روزنامه نگار زنداني، محمود پورکرد شدند. در اين اطلاعيه آمده است: تنها جرم اين آموزگار و مدافع حقوق بشر، مصاحبه با رسانه های بين المللی و رسانه های محلی درباره تشديد سرکوب در کردستان و وخامت وضعيت حقوق بشر در اين استان در چند سال اخير است. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری مسعود کردپور و 5 روزنامه نگار زندانی در ايران هستند. (گزارشگران بدون مرز 20/6/87) 21


ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار يک بيانيه مطبوعاتی نگرانی خود را از وضعيت زندانيان سياسی و مدنی کرد که در زندانهای ايران به اعتصاب غذا دست زده اند، اعلام کرد: اين سازمان خواستار توقف شکنجه، فشار و رفتار غير انسانی عليه زندانيان و آزادی بدون شرط تمام زندانيان عقيدتی شد. بيش از 50 زندانی کرد، هم اينک در اعتراض به شکنجه، اعدام و نقض مستمر حقوق بشر، از 4 شهريور دست به اعتصاب غذا زده اند. سازمان عفو بين الملل در پايان خواهان لغو تمام احکام اعدام شده است. (اخبار روز 22/6/87)
ـ ديده بان حقوق بشر طی فراخواني، خواهان توقف اعدام نوجوانان در ايران شد. اين فراخوان توسط سازمان عفو بين الملل، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر ، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه وکمپين بين المللی حقوق بشر در ايران حمايت می شود. تاکنون بيش از 320 سازمان و افراد مدافع حقوق بشر و کودک در سراسر جهان اين بيانيه را امضاء و اعلام حمايت کرده اند. (گويا 27/6/
87) اخبار دانشجويی:
ـ جمال انصاری رئيس دادگستری استان زنجان اعلام کرد: دختر دانشجوئی که حسين مددی معاون دانشگاه زنجان قصد تعرض به وی
را داشته، 42 روز در بازداشت بسر برده است. که به داشتن روابط نامشروع با دکتر مددی متهم می باشد. همچنين در حال حاضر وی و خانواده حاضر به شکايت از دانشجويانی هستند که جريان تعرض دکتر مددی را فيلمبرداری کرده بودند. لازم به يادآوری است که وی در اظهارات قبلی خود اعلام کرده بود که بين دختر دانشجو و دکتر مددی صيغه محرميت جاری بوده و وی حاضر به شکايت از دانشجويان نيست. (ادوارنيوز 9/6/87) دانشجويان: بازداشت شده
ـ پليس امنيت 7 دانشجوی پسر و 5 دانشجوی دختر را به اتهام اجتماع غير قانونی در پارک لاله تهران بازداشت کردند. اسامی 5 نفر از بازداشت شدگان عبارتند از: بيتا صميعی زاد، الهام احسني، نيما نحوي، حامد محمدی و نادر احسنی. تعدادی از بازداشت شدگان با قيد ضمانت آزاد شده اند. (فعالين حقوق بشر و دمکراسی 2/6/87) 25 ـ فاروق معروفی و مصلح فتاح پور دانشجويان دانشگاه تربيت معلم پس از احضار به دادگاه انقلاب کرج بازداشت شدند. (ايلنا 3/6/87)
ـ رضا نگهداری دانشجوی دانشگاه تهران پس از 72 ساعت بازداشت و بازجوئی از زندان نيروهای امنيتی در شهرستان ملاير آزاد شد. وی به اتهام شرکت در تجمعات کوی دانشگاه تهران به 2 ترم محروميت از تحصيل محکوم شده است. (اميرکبير 7/6/87) 27 ـ انور ساعد موچشی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بين اللمل دانشگاه بهشتی تهران خبرنگار هفته نامه های آسو و کرفتو ، عضو کانون نويسندگان کرد و عضو کميته دفاع از حقوق بشر استان کردستان به همراه يعقوب ساعد موچشی فعال حقوق بشر توسط نيروهای امنيتی در سنندج بازداشت شدند .( روژ هلات 7/6/87)
ـ مجيد ماکوئی دانشجوی دانشگاه مالک اشتر اصفهان و از فعالين آذربايجاني، توسط نيروهای امنيتی در شهرستان خوی بازداشت گرديد. (کميته گزارشگران حقوق بشر 11/6/87)
ـ مهدی خسروي، امين رياحی و حميدرضا امير خانی از فعالين دانشجوئی دانشگاه فردوسی مشهد که قبلاٌ در کميته انضباطی هرکدام به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم شده بودند، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. جرم اين دانشجويان چاپ نشريه ای انتقادی بنام "محاوره" می باشد. (اميرکبير 13/6/87)
ـ محمد صيادی عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان و سردبير نشريه دانشجوئی "روزها" توسط ماموران امنيتی بازداشت شد. نامبرده قبلا 4 بار در کميته انضباطی دانشگاه به علت فعاليتهای دانشجوئی مورد بازجوئی قرار گرفته بود. (کميته گزارشگران حقوق بشر 23/6/87) 31 ـ امين شجاع دانشجوی دانشگاه تربيت معلم که به حکم دادگاه انقلاب کرج بازداشت شده بود، پس از 4 روز با قرار کفالت از زندان آزاد شد. (اميرکبير 24/6/87)
ـ محمد شريفی ، سيوان فرخزادی و امين آريا دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران که بدستور دادگاه انقلاب کرج توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بودند، با قرار کفالت از زندان آزاد شدند. (اميرکبير 30/6/87)
ـ سهراب سگوند دانشجوی رشته باستان شناسی دانشگاه دزفول و وبلاگ نويس، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان شوش بازداشت شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 29/6/87)
ـ هستی خضروی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير و عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت بدستور دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد.(ادوارنيوز 31/6/87) توقيف سايتها و نشريات دانشجويی:
ـ نشريه دانشجوئی "راه سوم" پس از انتشار يک شماره به علت درج اخبار مربوط به دانشگاه زنجان و نشريه دانشجوئی "بانو" پس از انتشار دو شماره بدليل چاپ عکس بدون روسری از سوسن تسليمي، جهت بازجوئی به کميته ناظر بر نشريات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی شيراز احضار شدند. (خبرنامه شيراز 13/6/87) دانشجويان: احضار :
ـ مهران عباس زاده دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم اعلام کرد: بيش از 40 نفر از دانشجويان به علت شرکت در تحصن 4000 نفری دانشجويان جهت محاکمه به کميته انضباطی احضار شده اند. (اميرکبير 1/6/87)
ـ علی کانتوری از فعالان دانشجوئی چپ جهت محاکمه به شعبه 2 دادگاه انقلاب احضار شد. نامبرده در آذر ماه بازداشت و پس از 3 ماه از زندان اوين آزاد شد. (کميته گزارشگران حقوق بشر 1/6/87) 7
ـ شبنم مددزاده، فيروزه صداقتي، رقيه سعيدي، امين شجاع، امين آريا، عباس رشيدي، امير سالاري، محمد شريفی و سيروان فرخزادی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم با شکايت رئيس دانشگاه جهت محاکمه به دادگاه انقلاب کرج احضار شدند. (اميرکبير 3/6/87)
ـ مرتضی اصلاحچی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی جهت محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شد. نامبرده سال گذشته در 18 تير و در آذر ماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود. (ادوارنيوز 4/6/87)
ـ مهران عباس زاده دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم جهت بازجوئی به دادگاه انقلاب کرج احضار شد. (اميرکبير 24/6/87)
ـ اشکان مدنی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شاهرود جهت بازجوئی به اداره اطلاعات شاهرود احضار شد. نامبرده يکماه پيش به دادسرای انقلاب شاهرود احضار شده بود.(اميرکبير 25/6/87)
ـ احسان مازندرانی دانشجوی دانشکده خبر دانشگاه جامع به کميته انضباطی احضار شد.(ادوارنيوز 27/6/87)
ـ مجتبی بيات عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت جهت بازجوئی به شعبه اول بازپرسی دادسرای امنيت، دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (ايلنا 27/6/87)
ـ طيبه جهانگيرفام مسئول کميته زنان و حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شيراز و ياسر رحمانی مسئول کميته سياسی انجمن جهت بازجوئی به کميته انضباطی احضار شدند. (اعتماد 28/6/87) دانشجويان: بازجويی
ـ خانمها صادقي، رهپرور و فيض و آقای سجاد، دانشجويان دانشگاه لرستان به علت حضور در تجمع اعتراضی ارديبهشت 87 در کميته انضباطی دانشگاه مورد بازجويی قرار گرفتند. (اميرکبير 31/6/87) دانشجويان: محاکمات
ـ انوشه آزادبر دانشجوی سابق دانشگاه تهران در دادگاه محاکمه شد. نامبرده ضمن رد تمامی اتهامات موجود، گفته های خود را در جريان بازجوئي، بدليل فشارهای شديد روحی روانی در زمان بازداشت دانست. وی از جمله دانشجويان چپ بود که در 11 آذر 86 توسط نيروهای امنيتی بازداشت و در بند 209 زندان اوين نگهداری می شد. (کميته گزارشگران حقوق بشر 26/6/87) دانشجويان: احکام صادر شده
ـ صباح نصری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه تهران و هدايت غزالی دانشجوی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی به اتهام فعاليت عليه نظام و شرکت در تجمع غير قانونی در شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی سادات، هر کدام به 2 سال حبس تعزيری محکوم شدند. اين دو دانشجو از 13 ماه پيش در زندان بسر می بردند. (اعتماد 4/6/87)
ـ محمد مهدی حبيبی دانشجوی دانشکده مهاجر اصفهان و از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران پس از 20 روز بازداشت با پرداخت 500 هزار تومان جزای نقدی از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 5/6/87)
ـ ابراهيم رشيدی شاعر و نويسنده آذربايجاني، مدير مسئول اسبق نشريه دانشجوئی "الدوز"، سردبير نشريه "بولوت" و عضو هيئت مديره تحريريه نشريات "باخيش" و "اويانيش" به اتهام عدم صلاحيت عمومی و بدستور سازمان سنجش از تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شد. نامبرده در حال سپری کردن 5 ماه محکوميت خود در زندان اروميه می باشد. (اميرکبير 9/6/87)
ـ پويان محموديان، علی صابری و ناصر پويافر بدليل فعاليتهای دانشجوئی از ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند. پويان محموديان دانشجوی دانشگاه اميرکبير قبلا بمدت 74 روز در بازداشت بوده و سپس با قرار وثيقه 80 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. نامبرده در آزمون کارشناسی ارشد سال 87 شرکت کرده و با وجود اخذ کارنامه و موفقيت در کسب رتبه ممتاز 6 از ادامه تحصيل محروم شده است. (اميرکبير 16/6/87)
ـ حميد ضيائی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ايلام به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی با شکايت مدعی العموم در دادگاه انقلاب ايلام به پرداخت 50000 تومان جريمه نقدی محکوم شد. (اميرکبير 18/6/87)
ـ فرشيد آذرنيوش دانشجوی رشته فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بين المللی خمينی قزوين، بصورت غيابی در کميته انضباطی دانشگاه به يک ترم تعليق از تحصيل، بدون احتساب سنوات محکوم شد. (اميرکبير 22/6/87) 52
ـ خضر رسول مروت دانشجوی رشته ادبيات دانشگاه اروميه که در تاريخ 24 مرداد بر اثر تيراندازی سپاه پاسداران مجروح و بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب مهاباد به 3 سال حبس تعزيری محکوم گرديد. (فعالان حقوق بشر در ايران 24/6/87)
53 ـ علی داوودی دانشجوی حسابداری دانشگاه اصفهان و از دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب به همراه مازيار معصومی ديگر دانشجوی دانشگاه اصفهان، از سوی کميته انضباطی به دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شدند. (کميته گزارشگران حقوق بشر 30/6/87) 54
ـ زينب کوشکي، محمد کريمی و محمد نوروزی دانشجويان دانشگاه لرستان از سوی کميته انضباطی اين دانشگاه به علت حضور در تجمع اعتراضی ارديبهشت ماه 87 که بدنبال مرگ يک دختر دانشجو در خوابگاه دخترانه فاطميه صورت گرفت، بترتيب به دو ترم و يک ترم محروميت از تحصيل و استفاده از امکانات رفاهی دانشگاه محکوم شدند. (اميرکبير 31/6/87) دانشجويان صدور قرار وثيقه: 55
ـ ودود اسدی دانشجوی رشته زمين شناسی دانشگاه آزاد رشت و از فعالان آذربايجانی پس از 34 روز بازداشت با قرار وثيقه 6 ميليون تومانی از زندان لاکان رشت آزاد شد. (ساوالان سسی 3/6/87) 56
ـ فرزاد حسن زاده از دانشجويان بازداشتی با قرار وثيقه 300 ميليون تومانی از زندان مشهد آزاد شد. وی و توحيد دولتشناس از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد، در ايام بازداشت، از دانشگاه اخراج شدند. (اعتماد 4/6/87)
57
ـ مجيد اسدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی پس از 50 روز بازداشت با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. (ادوارنيوز 4/6/87)
58 ـ شقايق طباخ دانشجوی دانشگاه تهران که در پارک لاله تهران بازداشت شده بود، با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. (خبرنامه شيراز 6/6/87) 59
ـ محمد زراعتی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، پس از 45 روز بازداشت با قرار وثيقه 300 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. (اميرکبير 7/6/87)
60 ـ محمد حسن جنيدی از دانشجويان چپ دانشگاه زنجان که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، تشويش اذهان عمومی و تحريک به تجمع غير قانوني، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود، پس از 57 روز با قرار وثيقه 150 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. (ادوارنيوز 12/6/87) 61
ـ فاروق معروفی و مصلح فتاح پور دانشجويان دانشگاه تربيت معلم پس از 10 روز بازداشت با قرار وثيقه از زندان کرج آزاد شدند. (اميرکبير 12/6/87)
62 ـ امين رياحی و مهدی خسروی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد که با شکايت اطلاعات سپاه مشهد و بدستور دادگاه انقلاب بازداشت شده بودند با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. (ادوارنيوز 18/6/87)
63 ـ سورنا هاشمی دانشجوی دانشگاه زنجان، که در تاريخ 22 مرداد توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود با قرار وثيقه 200 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. (ادوارنيوز 19/6/87)
64
ـ امير امير قلی دانشجوی دانشگاه آزاد قزوين که در برابر گورستان خاوران، محل دفن زندانيان سياسی اعدام شده در تابستان 67 بازداشت شده بود، پس از 12 روز با قرار وثيقه 100 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. در مراسم سالگرد قتل عام زندانيان سياسی دستکم 20 تن توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.(ادوارنيوز 20/6/87)
65 ـ بهرام واحدی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان پس از تحمل 36 روز بازداشت با قرار وثيقه 200 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. وی به مدت 21 روز در بازداشتگاه انفرادی اداره اطلاعات زنجان زندانی بود. پيش از وی پيام شکيبا و حسن جنيدی هر کدام با قرار وثيقه 150 ميليون تومانی از زندان آزاد شده بودند. (اميرکبير 21/6/87) 66
ـ جواد عليخانی دانشجوی دانشگاه چمران اهواز که از 28 مهر 86 در بازداشت بسر می برد، پس از 11 ماه بلاتکليفی با قرار وثيقه 50 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. نامبرده مدتها در سلول انفرادی بازداشت بود. (اميرکبير 24/6/87) فيلتر کردن سايتهای خبري، جلوگيری از برگزاری مراسم و منحل کردن نهادهای مدنی:
67 ـ نيروهای امنيتی از سخنرانی دکتر حبيب الله پيمان دبير کل جنبش مسلمانان مبارز در انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان با عنوان "حقوق بشر از نظر تا عمل" جلوگيری به عمل آوردند. (ادوارنيوز 2/6/87)
68 ـ سايت "مدرسه فمنيستی" برای پنجمين بار بدستور کميته فيلترينگ، متشکل از وزارتخانه های: اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستری و ارتباطات و فن آوری اطلاعات، فيلتر شد. (کانون زنان ايران 4/6/87) 69
ـ هوشنگ کامکار سرپرست گروه موسيقی کامکارها اعلام کرد: بيشتر از 2 ماه است که درخواست خود را برای اجرای کنسرت در شيراز به دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه داده ايم اما تا امروز به ما هيچ پاسخی نداده اند. حتی پس از آنکه چندين بار نيز موضوع را پيگيری کرديم، باز هم جوابی دريافت نکرديم و به ما مجوز نمی دهند. وی افزود: برای اينکه در خارج از کشور کنسرتی برگزار کنيم هيچ مشکلی نداريم اما برای دريافت مجوز و اجرای کنسرت در داخل کشور با مشکل مواجهيم. (خبرگزاری ميراث فرهنگی 4/6/87)
70 ـ مجوز فعاليت انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به حکم حجت الاسلام مباشري، نماينده نهاد رهبری در هيئت نظارت بر دانشگاه لغو گرديد. (ايسنا 10/6/87)
71 ـ سايت تغيير برای برابری برای چهاردهمين بار و سايت تصوير برابری برای سومين بار فيلتر شدند. همچنين وبلاگ های چهره زن هنرمند در جواني، اشکها و ترسها و پرنده خارزار فيلتر شدند.(تغيير برای برابری 12/6/87)
72 ـ بعد از بازديد مهدی کروبی دبير کل حزب اعتماد ملی از زورخانه و مرکز يادمان "شهيد حسين همه کسی" در سفر اخير به همدان، بدستور محاکم قضائی ماموران اداره اماکن نيروی انتظامی اقدام به پلمپ زورخانه نمودند. (ادوارنيوز 24/6/87)
73
ـ پنجمين و ششمين آدرس وب سايت خبرنامه اميرکبير همزمان با آغاز سال تحصيلی جديد بدستور دولت فيلتر شد. (اميرکبير 25/6/87) مطبوعات: اخبار 74
ـ يوسف علويان جانشين مدير مسئول هفته نامه "عصرظهور" توسط دو نفر مسلح به چاقو و زنجير مورد حمله قرار گرفت و بشدت مجروح شد. نامبرده جانباز 70 درصدی جنگ می باشد. (نوانديش 28/6/87) مطبوعات: احضار روزنامه نگاران 75
ـ محمد مهدی فقيهی مدير عامل سايت "انتخاب" به اتهام نشر اکاذيب با شکايت شورای عالی امنيت ملی و استانداری فارس جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شد. (ايسنا 6/6/87) 76
ـ سعيد حقی مدير مسئول روزنامه توقيف شده "ملت" و رضا تهرانی مدير مسئول ماهنامه توقيف شده کيان جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شدند. (ايسنا 17/6/87)
77 ـ محمودرضا امينی مدير عامل خبرگزاری "موج" به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شد. (ايسنا 25/6/87)
78 ـ محسن ميردامادی مدير سايت "نوروز" سايت خبری جبهه مشارکت ايران اسلامی به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت وزارت کشور، جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شد. (نوروز 26/6/87)
79 ـ صديق مينائی روزنامه نگار و همکار هفته نامه توقيف شده "آسو" با شکايت اداره کل اطلاعات استان کردستان، دادسرای سنندج و مديرکل ارشاد استان جهت محاکمه به شعبه 102 دادگاه کيفری سنندج احضار شد. (موکريان نيوز 26/6/87) مطبوعات: بازجويی روزنامه نگاران 80
ـ مدير مسئول نشريه "ليان" در دادسرای کارکنان دولت مورد بازجوئی قرار گرفت. (ايسنا 10/6/87) 81 ـ مدير مسئول هفته نامه "شهروند امروز" با شکايت وزارت بازرگانی در شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت مورد بازجوئی قرار گرفت. (ايسنا 11/6/87) مطبوعات: محاکمه روزنامه نگاران
82 ـ مدير مسئول نشريه لغو امتياز شده "بيداری" در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسين حسينيان محاکمه شد. (ايسنا 19/6/87)
83 ـ اجلال قوامی عضو تحريريه هفته نامه توقيف شده "پيام مردم" به اتهام تحريک مردم به تخريب اماکن دولتی در جريان اعتراضات مردمی تابستان 84، در شعبه 103 دادگاه عمومی سنندج به رياست قاضی جمال آبادی محاکمه شد. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 20/6/87) مطبوعات: احکام صادر شده توسط دادگاهها 84
ـ مدير سايت اينترنتی "انجمن انديشمندان ايران اسلامی" به اتهام افتراء و نشر اکاذيب با شکايت سازمان بازرسی کل بانک مرکزی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسين حسينيان به 7 ماه حبس تعزيری محکوم شد. همچنين دستور فيلترينگ سايت از سوی دادگاه صادر گرديد. (ايلنا 19/6/87) 85
ـ نعمت احمدی وکيل مدافع روزنامه "اعتماد" اعلام کرد: اين روزنامه به اتهام نشر اکاذيب با شکايت مدعی العموم در شعبه 1083 به پرداخت 600000 تومان جزای نقدی محکوم شد. (ايلنا 25/6/87) مطبوعات: بازداشت روزنامه نگاران 86
ـ منزل شخصی مهندس عليرضا صرافی مدير مسئول ماهنامه توقيف شده ديلماج و عضو شورای ملی صلح که از 8 روز پيش در بازداشت بسر می برد، توسط ماموران امنيتی به مدت 4 ساعت مورد تفتيش قرار گرفت. کامپيوتر و لب تاپ فرزند وی و چندين کارتن کتاب و اسناد تاريخی را ضبط کرده و با خود بردند. (ساوالان سسی 28/6/87)
اخراج روزنامه نگاران:
87 ـ بدنبال انتشار روزنامه "خورشيد" به جای هفته نامه "آتيه" وابسته به سازمان تامين اجتماعی بسياری از نيروهای با سابقه اين هفته نامه از کار اخراج شدند. خبرنگاران اخراجی دارای قريب به 15 سال سابقه فعاليت مطبوعاتی در حوزه بيمه ای و تامين اجتماعی هستند. (اعتماد ملی 2/6/87) اخبار مربوط به فعالين سياسی ، فرهنگی و اجتماعی: 88
ـ در حالی که طی روزهای گذشته بازنشستگی اجباری 21 استاد برجسته دانشگاه تهران اعتراضات جمعی از دانشجويان را به همراه داشت، مسئولان دانشگاه تهران در روزهای گذشته گيتهای امنيتی را در ورودی دانشگاه و خوابگاه ها تعبيه کرده اند. بر اساس اين طرح، دانشجويان در هنگام ورود به خوابگاه و دانشگاه، کارت الکترونيک دانشجوئی خود را وارد دستگاه می کنند و بر اين اساس کليه اطلاعات ورود و خروج و مدت حضور آنها در دانشگاه و يا خوابگاه ثبت می شود. (اعتماد ملی 2/6/87) 89
ـ دکتر محمد مهدی گرگانی مدير گروه حقوق بشر و حقوق عمومی دانشکده حقوق علامه طباطبائی بدون درخواست خود بازنشسته گرديد. (روز 4/6/87)
89 ـ تمامی راه های منتهی به گورستان خاوران توسط نيروهای امنيتی و انتظامی مسدود شده است و کليه افرادی که برای يادبود بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی به خاوران رفته بودند، ازجمله خانواده های قربانيان ، برگردانده شده اند . همچنين کارت شناسايی و گواهينامه ی افرادی را که برای ورود به جاده منتهی به گلراز خاوران اصرار می ورزيد ه اند، ضبط کرده و دستور داده اند که خود را به پليس امنيت در ميدان سپاه معرفی کنند. از جمله افرادی که می بايست خود را معرفی نمايند رضا اقدسی و صبحناز عمرانی می باشند.( سلام دمکرات 8/6/87)'
90 ـ شعبه دوم دادگاه نظامی اروميه به رياست حافظ غفاری رای نهايی خود را در خصوص شکايت چهار خانواده ای که در جريان تيراندازی ماموران انتظامی به تظاهرات مردمی خرداد 85 کشته شده بودند ، را صادر کرد. براساس اين حکم به خانواده های توحيد آذريون 25 ساله ، همت اسمرزاده 35 ساله، عسگر قاسمی 39 ساله و حسين فتحی 17 ساله از بيت المال ديه پرداخت می شود . همچنين بر اساس حکم صادره به 4 نفر از مصدومين بنامهای بهرام رمضاني، پرويز عزتی ، ميرحبيب رضوی و عليرضا مهران نيز ديه پرداخت می شود . (ساوالان سسی 12/6/87) احضار فعالين سياسی ، فرهنگی ، اجتماعی به دادگاهها: 91
ـ نيروهای امنيتی در مهاباد جهت بازداشت فاروق ساماني، طراح و کارگردان فيلمهای انيميشن و ادريس خليقی وبلاگ نويس، شاعر و مترجم، به منزل نامبردگان مراجعه کرده بودند اما بدليل عدم حضور نتوانستند آنها را دستگير کنند. اتهام اين دو فعال مدني، شرکت در تجمع اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران اعلام شده است. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 18/6/87) 92
ـ کسری علاسوند عضو مجموعه فعالان حقوق بشر جهت محاکمه به شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز احضار شد. نامبرده در 22 آبان 86 به اتهام اخلال در نظم عمومی و تبليغ عليه نظام بازداشت و پس از 2 هفته با قرار وثيقه 70 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 19/6/87) بازداشت فعالين سياسی فرهنگی و اجتماعی: 93
ـ در پی تجمع اعتراضی مردم مريوان در مقابل دادگستری اين شهر نسبت به شايعه مبنی بر آزادی علی نجاتی پدر فرشته نجاتی که بعنوان قتل ناموسي، اقدام به بريدن گلوی دختر 18 ساله اش نموده بود. سی تن از تجمع کنندگان توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند. آرش عزيزي، ماردين رحمان نژاد، توفيق سروش و شاهد عزيزی از جمله بازداشت شدگان اين تجمع هستند که هويت آنها تاکنون شناسائی شده است. (فعالان حقوق بشر در ايران 2/6/87) 94
ـ دکتر مهدی ذاکريان 40 ساله دانش آموخته دانشگاه امام صادق ، استاد يار حقوق بشر دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس انجمن ايرانی روابط بين الملل، مدير مسئول فصلنامه مطالعات منطقه ای و مدير مسئول نشريه مطالعات بين الملل، بيش از دو هفته است که در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد. مقامات قضائی و امنيتی از اعلام اتهامات وارد شده به وی امتناع کرده اند. (ادوارنيوز 5/6/87) 95
ـ عليرضا ثقفی خراسانی عضو کانون نويسندگان ايران، عضو کانون مدافعان حقوق کارگران و سر دبير ماهنامه توقيف شده "راه آينده" توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. همچنين هاله صفرزاده همسر، و محسن پسر بزرگ نامبرده جهت بازجوئی به مرکز پيگيری وزارت اطلاعات احضار شدند. (راديو فردا 6/6/87)
96 ـ کورش احمدی از فعالان سياسی کرج توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بند 3 انفرادی سپاه پاسداران در زندان رجائی شهر منتقل گرديد. (کميته گزارشگران حقوق بشر 9/6/87) 97
ـ جعفر اقدامی از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر که برای تهيه گزارش از مراسم بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي، به گورستان خاوران مراجعه کرده توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. نامبرده به عنوان زندانی سياسی قبلا به مدت 4 سال در زندان رجائی شهر بسر برده است. (فعالان حقوق بشر در ايران 18/6/87) 98
ـ احمد حسين پور فعال آذربايجانی 21 ساله، 10 روز پيش توسط نيروهای امنيتی در تبريز بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نيست. (ساوالان سسی 19/6/87)
99 ـ علی افرازا 30 فعال سياسی با ضرب و شتم توسط نيروهای امنيتی در سنندج بازداشت شد. کامپيوتر و دست نوشته های وی نيز توسط مامورين امنيتی ضبط گرديد . (فعالان حقوق بشر در ايران 19/6/87) 100
ـ پيام حسينی فعال دانشجوئي، ژيان مظفری فعال مدنی در سنندج و سروه محمدی در مهاباد ناپديد شده اند و جستجوی خانواده های آنها تاکنون به نتيجه ای نرسيده است. (روز 21/6/87)
101 ـ نيروهای امنيتی با يورش به مراسم افطاری در منزل صياد محمديان از فعالان آذربايجاني، 18 تن از فعالين شناخته شده آذربايجانی را دستگير کردند. اسامی بازداشت شدگان به شرح زير می باشد: مهندس عليرضا صرافی مدير مسئول ماهنامه توقيف شده ديلماج و عضو شورای ملی صلح ، سعيد محمدی (موغانلی) سردبير نشريه ادبی ياشماق و ناشر ، حسين حيدری مسئول نشريه دانشجوئی اولوس ، مهدی نعيمی اردبيلی شاعر و مدرس زبان ترکی در دانشگاهها ، اکبر آزاد نويسنده مجله وارليق ، مهندس حسن راشدی نويسنده مجله وارليق ، مهندس محمد عباسپور ، شهباز ابراهيم نژاد ، يوسف هشيار ،فرهاد رضائی ، رباب عظيمی ، صياد محمديان ، عباس نعيمی خوئی ، اکرم نجاری گيوی دبير سابق خانه فرزندان آذربايجان ،رقيه عليزاده همسر عباس لسانی فعال مدنی زندانی به همراه 3 فرزندش. لازم به ذکر است که رقيه عليزاده و 3 فرزندش پی از چند ساعت آزاد شدند اما از مکان ساير بازداشتشدگان اطلاعی دردست نيست. (ساوالان سسی 21/6/87)
102 ـ مهندس حسن رحيمی از فعالان حقوق بشر آذربايجان و عضو کميته گزارشگران حقوق بشر توسط نيروهای امنيتی در تهران بازداشت شد. (کميته گزارشگران حقوق بشر 22/6/87) 103
ـ محمود امانی به اتهام همکاری با يکی از احزاب اپوزسيون، دو هفته پيش توسط نيروهای امنيتی در سقز بازداشت گرديد. (موکريان نيوز 24/6/87)
104 ـ علی صديقی 35 ساله فارغ التحصيل رشته رياضی دانشگاه تبريز، مدير مسئول اسبق نشريه دانشجوئی "يورد" و از فعالين مدنی آذربايجانی توسط مامورين اداره اطلاعات تبريز بازداشت شد. نامبرده در ارديبهشت سال جاری به مدت يک ماه توسط اداره اطلاعات بازداشت و سپس با قرار وثيقه 20 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. (ساوالان سسی 24/6/87) 105
ـ تعدادی از نمايندگان تشکلهای صنفی معلمان سراسر کشور در تهران توسط نيروهای امنيتی و انتظامی بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اسامی تعدادی از معلمين بازداشت شده به شرح ذيل می باشد: اسماعيل عبدي، مهدی نيک نژاد، پيمان نودينيان، محمود دهقان، محمدتقی فلاحي، مسعود زينال زاده، علی صفر منتجبي، احمد سوري، عباس معارفي، مهدی بهلولي، علی اکبر باغاني، رمضاني، محمود بهشتی لنگرودي، توفيق مرتضی پور، مصطفی سپهرنيا، حميد حميدي، دارابي، محمد قهرماني، بهرام اسلامي، سماجت، اسماعيل ريحاني، رضا حاتمي، محمدحسين داوودي، مجتبی ابطحي، ستار زارعي، نورالله برخوردار، نادر قديمي، گودرز شفيعيان، فرزانفر و ... (انجمن دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر ايران 26/6/87) 106
ـ مهدی واحدی مسئول غرفه محصولات فرهنگی آذربايجان در نمايشگاه توانمنديهای استان آذربايجان شرقی توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان ميانه بازداشت شد. (ساوالان سسی 28/6/87) فعالين سياسي، فرهنگی و اجتماعی: احکام صادره شده توسط دادگاه ها 107
ـ دکتر مصطفی علوی که از اسفند 85 در بازداشت بسر ميبرد، در دادگاه انقلاب به 15 سال حبس تعزيری محکوم شد. (فعالين حقوق بشر و دمکراسی 3/6/87) 108 ـ علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان ايرانی به جرم شرکت در تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی در دادگاه تجديد نظر به 5 سال حبس تعليقی محکوم شد. (ايلنا 5/6/87) 109
ـ عبدالله محمدی 50 ساله به اتهام همکاری با يکی از احزاب اپوزسيون در دادگاه انقلاب پيرانشهر به تحمل 6 ماه حبس تعزيری محکوم شد. وی در زندان اروميه بسر ميبرد. (موکريان نيوز 10/6/87)
110 ـ کريم قشقاوی عضو کانون صنفی معلمان ايران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور در دادگاه تجديد نظر به 3 سال حبس تعليقی محکوم شد. (اميرکبير 18/6/87) 111
ـ ابراهيم بايرزاده به اتهام همکاری با احزاب مخالف در دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل 2 سال حبس و تبعيد به زندان مراغه محکوم شد. علی بايرزاده به اتهام همکاری با احزاب مخالف در دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل 2 سال حبس و تبعيد به زندان تبريز محکوم گرديد. نامبردگان از 3 ماه پيش در بازداشت بسر می برند. (موکريان نيوز 22/6/87) 112
ـ مهرداد امين وزيری عضو کميته دفاع از محمود صالحي، که به بهانه گرفتن عکس از محمود صالحی در بيمارستان توحيد سنندج توسط ماموران انتظامی بازداشت شده بود، در دادگستری سنندج به پرداخت 300000 تومان جزای نقدی محکوم شد. گوشی تلفن موبايل وی توسط دادگاه ضبط گرديد. (کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری 22/6/87) 113
ـ سالار ياره فعال سياسی که در تاريخ 24 مرداد بر اثر تيراندازی سپاه پاسداران مجروح و بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب مهاباد به 6 ماه حبس تعزيری محکوم شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 24/6/87) 114
ـ پورسليمان عضو کانون صنفی معلمان و از فرهنگيان بازداشت شده در دادگاه تجديد نظر استان تهران به يکسال زندان و 35 ضربه شلاق با 5 سال تعليق محکوم شد. (روز 25/6/87)
115 ـ محمد هاشمی عضو کانون صنفی معلمان در دادگاه تجديد نظر به پرداخت يک ميليون و پانصدهزار تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد. (روز 25/6/87)
116 1ـ ابراهيم مهرنهاد 16 ساله برادر يعقوب مهرنهاد (روزنامه نگاری که در تاريخ 16 مرداد اعدام شد) به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بدون داشتن وکيل در دادگاه زاهدان به 3 سال حبس تعزيری و 2 سال حبس تعليقی محکوم شد. وی در زندان مورد شکنجه های جسمی و 17روحی قرار گرفته است. (ديده بان حقوق بشر بلوچستان 26/6/87)
ـ عطاالله فتحی از فعالان سياسی منطقه دهگلان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق هواداری از احزاب اپوزسيون در دادگاه انقلاب سنندج به 5 سال حبس تعزيری محکوم شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 28/6/87) 118
ـ شمس الدين شادی اهل کامياران که به اتهام همکاری با يکی از احزاب اپوزسيون، 9 ماه پيش توسط نيروهای امنيتی بازداشت گرديد، در 24 مرداد در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شد. تاکنون رائی برای نامبرده صادر نشده و در زندان مرکزی سنندج در انتظار حکم دادگاه بسر می برد. (موکريان نيوز 28/6/87) 119
ـ حسن اسدی از فعالان مدنی آذربايجانی که به اتهام عضويت در گروه های مخالف نظام و تبليغ عليه نظام از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبريز و با تائيد دادگاه تجديد نظر به شش ماه زندان محکوم شده بود، بازداشت و به زندان تبريز منتقل گرديد. (فعالان حقوق بشر در ايران 29/6/87)
120 ـ مسعود کردپور 37 ساله، بنيانگذار بنياد دمکراسی و حقوق بشر کردستان ايران، روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از محيط زيست که در 17 مرداد بدستور قوه قضائيه توسط ماموران اطلاعات بازداشت شده بود. به اتهام تبليغ عليه نظام، به نفع گروه های مخالف نظام به وسيله مصاحبه با راديو های بيگانه در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به رياست قاضی چابک محاکمه شد. برای آزادی وی در رابطه با دو پرونده ی موجود قرار وثيقه 70 ميليون تومانی صادر گرديد. (تبريز نيوز 30/6/87) صدور قرار وثيقه برای آزادی زندانيان سياسی:
121 ـ مهدی فراهانی شانديز از آموزگاران مدارس غير انتفاعی به جرم جمع آوری امضاء برای آزادی منصور اسانلو، به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام، پس از 80 روز بازداشت با قرار وثيقه 80 ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 1/6/87) 122
ـ خانم سما بهمنی اهل بندرعباس از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر که از تاريخ دوم مرداد به علت تلاش برای تهيه گزارشاتی از نقض حقوق بشر در منطقه کردستان، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود، با قرار وثيقه 100 ميليون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 20/6/87)
123 ـ مسعود حسين پناهی و شمس الدين حسين پناهی که در تاريخ 19 مرداد به علت شرکت در تجمع مقابل دادگستری سنندج برای اعتراض به حکم اعدام انور حسين پناهی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تبليغ عليه نظام بازداشت شده بودند، هر کدام با قرار وثيقه 70 ميليون تومانی از زندان آزاد شدند. (فعالان حقوق بشر در ايران 26/6/87)
124 ـ حبيب بهمنی اهل بندرعباس عضو مجموعه فعالان حقوق بشر، توسط مامورين اداره اطلاعات در سنندج بازداشت شده بود، پس از 54 روز زندان با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 26/6/87) اخبار مربوط به زندانيان سياسی:
125 ـ فرزاد حسن ميرزائی فعال مدنی و فيلم ساز ساکن بوکان که بدليل حمايت از فرزاد کمانگر در تاريخ 2 مرداد توسط نيروهای امنيتی بازداشت گرديد، از سوی دادگاه انقلاب سنندج قرار بازداشت وی به مبلغ 30 ميليون تومان وثيقه تبديل گرديد. نامبرده بدليل عدم توانائی مالی جهت توديع وثيقه صادره همچنان در زندان مرکزی سنندج بسر می برد. (فعالان حقوق بشر در ايران 1/6/87) 126
ـ مادر سجاد رادمهر، دانشجوی دانشگاه تبريز که از 37 روز پيش در بازداشت نهادهای امنيتی بسر می برد، به علت مراجعه به دانشگاه تبريز و پيگيری وضعيت فرزندش، تلفنی از سوی نهادهای امنيتی مورد تهديد قرار گرفت. (اميرکبير 4/6/87) 127
ـ منصور رادپور زندانی سياسی که از تاريخ 16 مرداد در سلول انفرادی زندان گوهردشت بسر می برد، در زندان مورد شکنجه قرار گرفت. سر و دست او باند پيچی شده و صورتش متورم گرديده و همچنان از تاريخ 14 مرداد اعتصاب غذا کرده است. وی در شرايط جسمی بسيار بدی بسر می برد. کرمانی رئيس حفاظت و اطلاعات زندان، نويد خديوی معاون وی و محمود مغنيان رئيس بند 4 در شکنجه نامبرده مستقيما نقش دارند. (فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ايران 5/6/87) 128
ـ علی عباسی زندانی سياسی آذربايجان که به تحمل 5 سال حبس تعزيری محکوم گرديده و در زندان مرکزی اردبيل بسر می برد. براثر حادثه ای انگشتان دست چپ اش در زندان شکسته شده است، بهداری زندان از معالجه وی امتناع می کند و مسئولان زندان از انتقال وی به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری می نمايند. دست نامبرده دچار ورم و درد شديدی گرديده است.(فعالان حقوق بشر در ايران 15/6/87) 129
ـ حکم بازداشت فرهاد حاجی ميرزائی فعال حقوق کودکان خيابانی و بی سرپرست در سنندج، برای مدت 2 ماه ديگر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران تمديد شد. نامبرده از 12 ديماه سال پيش در اداره اطلاعات سنندج و زندان اوين تهران تحت شکنجه و بازجوئی قرار دارد. (انجمن دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر 16/6/87) 130
ـ ايمان رضائی عضو انجمن شعر جوانان آمل که از 3 ماه پيش در زندان بسر می برد، در اعتراض به شرايط نامناسب نگهداری خود در زندان آمل دست به اعتصاب غذا زده است. نامبرده بدليل سخنرانی در مراسم سالگرد اکبر محمدی بازداشت و در دادگاه به 6 ماه حبس تعزيری محکوم شد. (کميته گزارشگران حقوق بشر 17/6/87)
131 ـ ساسان بابائی معلم کاميارانی که در شهريور ماه سال 85 به اتهام ارتباط با احزاب کردی به تحمل 5 سال حبس تعزيری محکوم شده بود، بدليل کشف نامه ای از وی در حمايت از فرزاد کمانگر، از زندان مرکزی سنندج به اداره اطلاعات منتقل شد. وی به مدت 45 روز در سلول انفرادی و تحت شکنجه قرار داشت. (فعالان حقوق بشر در ايران 18/6/87) 132
ـ بهروز جاويد تهرانی از زندانيان سياسی به علت نوشتن نامه ای که در آن شرح شکنجه های اعمال شده در طول 50 روز سلول انفرادی اخير خود در زندان رجايی شهر کرج را داده است، توسط مسئولين زندان مدت يکماه است که از حق ملاقات با خانواده محروم گرديده است.(فعالان حقوق بشر در ايران 18/6/87) 133
ـ حميدرضا محمدی زندانی سياسی که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به 11 سال زندان محکوم شده، به دليل تخطی از قوانين و عدم شرکت در برنامه صبحگاهی زندان، ممنوع الملاقات شد. (کميته گزارشگران حقوق بشر 24/6/87)
134 ـ ناجی سلمان کعبی فعال حقوق بشر در اهواز که برای دست يابی به حقوق برابر برای مردم عرب خوزستان تلاش می کند، مدت 3 ماه است که در زندانهای اهواز تحت شکنجه قرار دارد، بطوری که خطر مرگ جان وی را تهديد می کند. نامبرده طی 3 ماه گذشته ممنوع الملاقات بوده است. (ايران امروز 25/6/87)
135 ـ سهند علی محمدي، بخشعلی محمدي، عبادالله قاسمزاده، مهدی قاسمزاده و يونس آقايان از زندانيان پيرو مسلک اهل حق( علوی ـ علی اللهی) در زندان اروميه بدليل اعلام حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی کرد به سلول انفرادی منتقل شدند.(کميته حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی و مدنی کرد 25/6/87)
136 ـ هما نيکبخت و نسرين نيکبخت خواهران زندانی سياسي، محمد نيکبخت توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان گلپايگان بازداشت و مورد بازجوئی قرار گرفتند. (فعالين حقوق بشر و دمکراسی 28/6/87) 137
ـ جمعی از زندانيان سياسی و مدنی کرد در زندانهای ايران از روز 4 شهريور حول 6 خواسته ی زير در اعتصاب غذا بسر می برند. 1 ـ اعتراف حاکميت به هويت سياسی و مدنی اين زندانيان و در پيش گرفتن رفتاری شرافتمدانه با آنان.2 ـ تجديد نظر در اعدام دستجمعی زندانيان و توقف فوری اجرای احکام اعدام کليه زندانيان سياسی و مدنی.3 ـ پايان دادن به شکنجه ، آزار و رفتارهای غير انسانی نسبت به کليه زندانيان. 4ـ پايان دادن به تبعيض ميان زندانيان سياسی و مدنی و همچنين تبعيد آنان و نيز بهبود شرايط زندان. 5 ـ زندانهای سراسر ايران بدون هيچگونه محدوديتی تحت نظارت سازمانهای حقوق بشری داخلی و جهانی قرار گيرد. 6 ـ دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در جهت تحقق مبانی مسلم حقوق بشر و رعايت اصل انصاف ، مورد اصلاحات اساسی قرار گيرد. اسامی تعدادی از زندانيان که در اعتصاب غذا شرکت کرده اند به شرح ذيل می باشد. هانا عبدی ، روناک صفارزاده ، فاطمه گفتاری ، عدنان حسن پور ، حبيب لطيفی ، ارسلان اوليايي، رئوف ابراهيمی ، ساسان بابايي، ياسر پرويزي، انور حسين پناهی ، فريد عبدي، فريدون محمدی سمان ، جهاندار محمدی و شاکر در زندان سنندج. مسعود کرد پور ، هادی امينی ، کامل خاکنژاد و رسول در زندان مهاباد. هدايت غزالي، صباح نصري، فرهاد وکيلي، و متين ارجان در زندان اوين تهران. عبدالله حسينی ، عارف عبدالله زاده، شاخوان حسيني، علی قورد ميلان و خليل مصطفی رجب در زندان سقز. ثروت آذر نيوش، بختيار اشرفی کيا ، جهانگير بادوزاده، جواد حاجی لو، محمد حمزه پور، غلامحسين خان عبدی ،داود دفاعي، علی رشيدي، رمضان سعيدي، فريدون سلامت، خليل سيپان، حميد شبان ، مصطفی علی احمد، سجاد عليزاده ، يوسف آرساز، عادل آشيعاني، علی احمد سليمان، ايوب ارگين باش، حسن توپوز، ، عزالدين توران ، عبدالرحمان چنگالي، مراد دغر ، ياسين قديم آرويسی ، ادريس قنبري، شيخ موسی کارتش، کمال وردان ، شريف ياکان ، فواد يلماز ، توفيق نوجوان ، سليمان عمويی ميلان ، جمهور اوزگور ، عمر چاپراز و محمد سعادت در زندان اروميه. (کميته حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی و مدنی کرد 28/6/87)
نقض حقوق اقليتهای مذهبی: 138
ـ عليرضا منتظرصاحب متهم رديف سوم پرونده آيت الله سيد حسين کاظمينی بروجردی بازداشت گرديد. نامبرده در دادگاه ويژه روحانيت به 4 سال زندان توام با تبعيد به زندان ديزل آباد کرمانشاه محکوم شده است. وی در مهرماه 85 بازداشت و پس از 11 ماه با قرار وثيقه 100 ميليون تومانی آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 9/6/87)
139 ـ اسماعيل صلاحی از دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام توهين به خمينی و خامنه ای در شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی ميبد به يکسال حبس محکوم شد. نامبرده مجدداٌ به اتهام تمرد از دستور ماموران امنيتی در دادگاه مورد بازجوئی قرار گرفت. (سايت مجذوبان نور 10/6/87)
140 ـ رامتين سودمند يک ايرانی مسيحي، 12 روز پيش توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. برادر وی به وزارت اطلاعات احضار شده است. پدر نامبرده، کشيش حسين سودمند، 18 سال پيش در زندان مشهد بخاطر گرويدن به دين مسيحيت، به جرم ارتداد اعدام شد. خانواده ايشان با هر وکيلی تماس می گيرند، آن وکيل از سوی مقامات اطلاعات با تهديد روبرو شده و ديگر حاضر به پيگيری پرونده نمی شود. (ايران امروز 11/6/87)
141 ـ مدرسه دينی "ابوحنيفه" از مدارس اهل سنت در شهر زابل توسط نيروهای دولتی با لودر و ماشين آلات سنگين تخريب شد. اين مدرسه با 600 طلبه دومين مدرسه شورای هماهنگی مدارس اهل سنت استان سيستان و بلوچستان بود و از 17 سال پيش رسماٌ بعنوان يکی از شعبه های حوزه علميه دارالعلوم زاهدان فعاليت می کرد. مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: من با يکی از مسئولان صحبت می کردم. به وی گفتم شما ما را در اداره کشور و استان سهيم نکرديد، در نيروهای مسلح ما را پاکسازی کرديد اما آزادی دينی را از ما نگيريد، سربازان و دانشجويان ما را وادار نکنيد که سه وقت نماز را بخوانند زيرا به اعتقاد ما نماز آنها در پنج نوبت واجب است. (بی بی سی 11/6/87)
142 ـ هلاکو رحمانيان 19 ساله که در کنکور سراسری سال 86 با رتبه 54 قبول شده به علت اعتقاد به ديانت بهائی به حکم سازمان سنجش از تحصيل محروم شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 13/6/87)
143 ـ محمود متين آزاد 53 ساله و آرش بصيرت 40 ساله دو مسيحی که در تاريخ 24 ارديبهشت ماه توسط مامورين وزارت اطلاعات در شيراز بازداشت شده اند از سوی دادسرای عمومی و انقلاب به ارتداد، تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي، نشر اکاذيب و اهانت به خمينی و خامنه ای و مسئولين نظام متهم شدند. (راديو فردا 17/6/87)
144 ـ پس از تخريب مدرسه دينی امام ابوحنيفه، 9 نفر از جوانان اهل سنت توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شدند. اسامی بازداشت شدگان عبارتند از: عبدالرحمن شه بخش، نورمحمد شه بخش، عبدالقادر ناروئي، عزيزالله ناروئي، محمد حسين خليلی مسئول مؤسسه فرهنگی خليلي، محمدرضا رخشانی دستيار محمدحسين خليلي، دوبرادر مولوی حافظ محمد علی مدير مدرسه امام ابو حنيفه، عبدالکريم خواهرزاده حافظ محمدعلی. (سنی آنلاين 19/6/87)
145 ـ نيروهای امنيتی با يورش به نقاط مختلف در شهرهای زاهدان و زابل اقدام به دستگيری تعدادی از فعالان فرهنگی بلوچ نمودند. اسامی چهار نفر از بازداشت شدگان به اين شرح است: مولوی يوسف اسماعيل زهی داماد مولانا عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان ، محمد عمر بلوچ شاعر جوانی که در هفته گذشته شعری را در مراسم نماز جمعه زاهدان خوانده بود ، محمود گله بچه مسئول انتظامات مسجد جامع اهل سنت زابل ، محمد علی گله بچه از فعالان فرهنگی زابل.(فعالان حقوق بشر در ايران 20/6/87)
146
ـ آرمين رحماني، صميم پزشکي، نويد خانجانی و حسام ميثاقی دانشجويان بهائی محروم شده از تحصيل که به دفتر حجت الاسلام رهبر، نماينده اصفهان در مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده بودند، توسط نيروهای نظامی و امنيتی لباس شخصی که تماما مسلح به سلاح گرم بودند،به صف شده و با بستن درب و پنجره ها و بيرون نمودن ساير مراجعه کنندگان، اقدام به فضاسازی نموده و آنها را مورد تهديد و برخورد خشن قرار دادند. (فعالان حقوق بشر در ايران 22/6/87)
147 ـ پرهام اقدسی دانشجوی سابق رشته فيزيک اتمی مولکولی دانشگاه بوعلی سينای همدان که در کنکور سراسری سال 85 موفق به ورود به دانشگاه شده بود، پس از يک ترم، با استناد به تصويب نامه شورای عالی انقلاب فرهنگي، بعلت اعتقاد به ديانت بهائی از دانشگاه اخراج شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 25/6/87) 148
ـ رها ثابت ، هاله روحی و ساسان تقوی به علت اعتقاد به ديانت بهايی به اتهام تشکيل دستجات غير قانونی و تبليغ به نفع گروههای مخالف نظام در دادگاه به 4 سال حبس تعزيری محکوم شدند. نامبردگان از 10 ماه پيش در يکی از بازداشتگاههای اداره اطلاعات شيراز بسر می برند، اين افراد بدليل انجام خدمات اجتماعی و انساندوستانه در محلات فقير نشين شيراز بازداشت شده اند. (فعالان حقوق بشر در ايران 31/6/87) اخبار فعالان جنبش زنان: 149
ـ زينب بايزيدی 26 ساله از فعالين کمپين يک ميليون امضاء که در 19 تير توسط اداره اطلاعات مهاباد بازداشت گرديد، در شعبه 10 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی به 4 سال زندان توام با تبعيد به زنجان محکوم شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 2/6/87)
150
ـ محبوبه کرمی فعال جنبش زنان و از اعضای کمپين يک ميليون امضاء پس از 70 روز بازداشت، با قرار وثيقه 100 ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد. (تغيير برای برابری 5/6/87)
151 ـ فاطمه گفتاری دبير کميته مادران صلح و آشتی کردستان، عضو انجمن زنان آذر مهر کردستان و مادر دانشجوی زنداني، ياسر گلي، که به اتهام تبليغ بر عليه نظام در دادگاه به 3 ماه حبس تعزيری محکوم شده بود، بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. (فعالان حقوق بشر در ايران 9/6/87) 152
ـ امير يعقوبعلی از اعضای کميته پسران کمپين يک ميليون امضاء در شعبه 54 دادگاه تجديد نظر به يکسال حبس که به مدت 4 سال معلق گرديده، محکوم شد. همچنين نامبرده مکلف شده که هر 4 ماه يکبار خود را به اداره اطلاعات محل زندگی خود معرفی کند. (تغيير برای برابری 11/6/87)
153 ـ پروين اردلان، جلوه جواهري، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز از اعضای کمپين يک ميليون امضاء به دليل نوشتن مقاله در سايت تغيير برای برابری و زنستان در شعبه 13 دادگاه انقلاب به 6 ماه حبس تعزيری محکوم شدند. (تغيير برای برابری 12/6/87) 154
ـ سولماز ايگدر خبرنگار وب سايت کانون زنان ايراني، همکار سازمانهای غير دولتی کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و خانه کار بچه های شوش، دانشجوی رشته کامپيوتر دانشگاه آزاد و دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه پيام نور که در گورستان خاوران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود، پس از تحمل 12 روز زندان در سلول انفرادی با قرار وثيقه 100 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. (کانون زنان ايرانی 19/6/87) 155
ـ راحله عسکری زاده و نسيم خسروی از اعضای کمپين يک ميليون امضاء در شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و تبرئه شدند. (تغيير برای برابری 14/6/87) 156 ـ ژيلا بنی يعقوب روزنامه نگار، عضو کمپين يک ميليون امضاء و سردبير وب سايت کانون زنان ايراني، به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از فرمان پليس، در شعبه يکم دادياری امنيت دادسرای انقلاب تهران توسط بازپرس سبحانی مورد بازجوئی قرار گرفت. در جلسه بازجوئی از حضور مينا جعفری وکيل مدافع ژيلا بنی يعقوب جلوگيری بعمل آمد. بازپرس سبحانی گفت: پرونده موکلتان امنيتی است و حق نداريد در جلسه حضور داشته باشيد. (کانون زنان ايرانی 16/6/87)
157 ـ معصومه ضياء فعال جنبش زنان در شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران به يکسال حبس و 35 ضربه شلاق با 5 سال تعليق محکوم شد. ( روز 25/6/87)
158 ـ مرضيه مرتاضی لنگرودی فعال جنبش زنان در شعبه 13 دادگاه تجديد نظر استان تهران به 6 ماه زندان و 10 ضربه شلاق و 2 سال تعليق محکوم شد. (روز 25/6/87)
159 ـ احترام شادفر عضو کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی در شعبه 13 دادگاه انقلاب و با تائيد شعبه 21 به 6 ماه حبس تعليقی محکوم شد. مدت تعليق 2 سال می باشد. (تغيير برای برابری 27/6/87) 160
ـ شهناز غلامی روزنامه نگار و فعال جنبش زنان به اتهام تبليغ عليه نظام با شکايت سپاه پاسداران استان آذربايجان شرقی و وزارت اطلاعات در شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز به 6 ماه زندان محکوم شد. نامبرده از سال 1368 تا 1373 بدليل فعاليت سياسی در زندان بسر برده است. (ساوالان سسی 29/6/87) اخبار کارگری: 161
ـ قدير سواعدی گفت: 750 کارگر قراردادی و دائمی کارخانه لوله سازی خوزستان مدت 4 ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. بيش از 500 نفر از کارگران در مقابل منزل عشقی سهامدار عمده اين کارخانه در يکی از خيابانهای اهواز دست به تجمع زدند. (ايلنا 2/6/87) 162
ـ سياوش قراگزلو مدير کل دفتر آمار و محاسبات سازمان تامين اجتماعي، تعداد حوادث ناشی از کار در تهران بزرگ را در سال گذشته 3114 مورد اعلام کرد. نامبرده افزود: در سال 85 خورشيدی 2488 مورد حوادث ناشی از کار در تهران بزرگ روی داده است. وی استان کردستان را دارای بيشترين رشد حوادث ناشی از کار دانست و گفت: در سال 85 تعداد 124 حادثه، و در سال گذشته 215 حادثه رخ داده است که بيانگر رشد 73 درصدی آن است. (ايلنا 4/6/87)
163 ـ سه کارگر معدن ذغال سنگ "باب نيزو" زرند کرمان به علت گازگرفتگی و ريزش آوار کشته شدند و 5 کارگر مجروح گشتند. (ايران 4/6/87)
164 ـ کاظم زارعی عضو شورای اسلامی کار کارخانه چينی سروش گفت: 120 کارگر اين کارخانه مدت 5 ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (ايلنا 4/6/87)
165 ـ منصور اسانلو رئيس سنديکای اتوبوسرانی تهران و حومه از زندان اوين به زندان رجائی شهر منتقل شد. وی قرار بود جهت معاينه چشم به بيمارستان لبافی نژاد منتقل شود. (ادوارنيوز 4/6/87) 166
ـ به گزارش ستاد اطلاع رسانی فرماندهی آتش نشانی شهرداری اصفهان دو کارگر 25 ساله به نامهای محمد و هادی هنگام گودبرداری ساختمانی در چهارباغ بالای اصفهان کشته شدند. (کيهان 7/6/87)
167 ـ علی صحرانورد معاون خانه کارگر استان آذربايجان غربی اعلام کرد: 35 کارگر شرکت گلفام مدت 2 ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (ايلنا 8/6/87) 168
ـ دو کارگر ساختمان بنامهای رضا 45 ساله و مجيد 18 ساله در حال گود برداري، بعلت ريزش آوار، در شهرک باغميشه تبريز کشته شدند و يک کارگر 35 ساله بنام رامين بشدت مجروح شد. (کيهان 9/6/87)
169 ـ در اعتراض به عدم دريافت 2 ماه حقوق معوقه و برخی مزايای شغلی پرداخت نشده، 200 کارگر کارخانه شماره يک صنايع فلزی ايران 2 روز است که دست به اعتصاب زده اند. (ايلنا 10/6/87)
170 ـ حسين شجاعی رئيس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمان اعلام کرد: 700 کارگر کارخانه قند بردسير کرمان مدت 10 ماه است که حقوق نگرفته اند. (ايلنا 11/6/87)
171 ـ کارگران کارخانه لاستيک البرز مدت 4 ماه است که حقوق و مزايا دريافت نکرده، دفتر چه های تامين اجتماعی آنان از آبان ماه 86 تمديد نشده و همچنين عيدی و پاداش سال 86 آنها نيز پرداخت نشده است. 400 نفر از اين کارگران برای اعتراض در مقابل نهاد رياست جمهوری تجمع کردند. (ايلنا 13/6/87)
172 ـ حسين طاهرزاده دبير اجرائی خانه کارگر استان سمنان اعلام کرد: شرکت دريا فام توليد کننده انواع مواد شوينده تعطيل و 20 کارگر شاغل از کار اخراج شدند. (ايلنا 13/6/87)
173 ـ محمد صالح کامياری عضو هيئت بازگشائی سنديکای کارگران نقاش توسط نيروی انتظامی بازداشت شد. (سلام دمکرات 14/6/87) 174
ـ ناصر منصوری رئيس صنف سماور سازان گفت : در 2 سال گذشته 90درصد کارگاه های سماور سازی نعطيل شده اند و مابقی با 10درصد ظرفيت کار می کنند. وی افزود : حدود 1500 نفر شغل خود را از دست داده اند. ( ايلنا 15/6/87)
175 ـ غلامرضا محمدی دبير اجرائی خانه کارگر طبس گفت: 80 کارگر شهرداری طبس مدت 3 ماه است که حقوق دريافت نکرده اند و بيمه کارگران نيز چندين ماه است که قطع شده است اما کارگران بدليل ترس از اخراج، سکوت کرده اند. (ايلنا 17/6/87) 176
ـ مجيد آوری فرد رئيس سازمان کار و امور اجتماعی استان قم اعلام کرد: 150 کارگر شاغل در شرکت صنعت يدک بدليل افزايش 250 درصدی قيمت آهن از کار اخراج شدند. (ايلنا 18/6/87) 177
ـ اقبال رضائی دبير اجرائی خانه کارگر استان کردستان اعلام کرد: 24 کارگر شرکت صنايع فرش غرب بافت بدون دريافت حقوق و ساير مزايا از کار اخراج شدند. کارگران اخراجی برای اعتراض در مقابل اداره کار و امور اجتماعی دست به تجمع زدند. (ايلنا 23/6/87) 178
ـ 200 کارگر شرکت پيمانکاری فلات پارس که سازه های بتونی برای پتروشيمی هرسين کرمانشاه می سازد، 6 ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (کانون مدافعان حقوق کارگر 24/6/87) 179
ـ حسين طاهرزاده دبير اجرائی خانه کارگر استان سمنان اعلام کرد: حدود 200 کارگر کارخانه رويال چينی سمنان مدت 3 ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. همچنين عيدی و پاداش سال 86 کارگران پرداخت نشده است. (ايلنا 25/6/87) 180
ـ سيما ابراهيمي، سوسن رازاني، کيومرث بهشتی زاد، سميه بهشتی زاد و ,نه به ز, نصراللهی از فعالين کارگری سنندج به همراه محمود سليمي، سعدالله محمدی و عثمان کريمی از فعالين کارگری بانه توسط نيروهای اطلاعاتی برای مدت 2 روز بازداشت شدند. (کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگری 25/6/87) 181
ـ غلامرضا غلامحسينی عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی پس از 82 روز بازداشت، با قرار وثيقه 100 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. (ايلنا 26/6/87)
182 ـ کريم صادق زاده دبير اجرائی خانه کارگر تبريز طی نامه ای به مجمع نمايندگان آذربايجان شرقی در مجلس هشدار داد: در صورت ادغام سازمان تامين اجتماعی با وزارت کار و امور اجتماعي، حداقل 7200000 کارگر و بازنشسته ضرر می کنند. نامبرده افزود: نبايد امکانات و دارائی های سازمان تامين اجتماعی که به کارگران بيمه شده و بازنشستگان آن سازمان تعلق دارد، بابت جبران ناکارآمديهای ديگران هزينه شود. بجای هزينه کردن اندوخته بيمه شدگان تامين اجتماعي، بدنبال بازپرداخت بدهی های چند صد ميلياردی دولت به سازمان تامين اجتماعی باشيد. (ايلنا 29/6/87)
قتل مردم توسط نيروهای انتظامی و امنيتی: 183
ـ قادر مفصلی و ادريس خضری دوشهروند ساکن اروميه در منطقه مرزی بر اثر تيراندازی سپاه پاسداران کشته شدند. (فعالان حقوق بشر در ايران 1/6/87) 184
ـ يک متهم نوجوان بر اثر تيراندازی ماموران گشت نيروهای انتظامی در خيابان دامپزشکی تهران کشته شد. (کارگزاران 11/6/87) 185
ـ بر اثر تيراندازی ماموران نيروی انتظامی در جاده مهاباد ـ سردشت، يک نفر بنام علی کشته و برادر وی بنام بايزيد بشدت مجروح گرديد. (موکريان نيوز 28/6/87) محکومين به سنگسار:
186 ـ گيلان محمدی در بند زنان اصفهان و غلامعلی اسکندری در بند افاغنه ی زندان اصفهان از 5 سال پيش در دادگاه محکوم به سنگسار شده اند و تا کنون هيچ تغييری در شرايط محکوميت آنها بوجود نيامده است. (فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ايران 21/6/87) محکومين به اعدام: 187
ـ محمد به جرم قتل پدرش قربانعلی در شعبه 71 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عزيزمحمدی محکوم به اعدام شد. (اعتماد ملی 3/6/87)
188 ـ باباخان ولی پور به اتهام اختلاص، ارتشاء و کلاهبرداری در شعبه 102 دادگاه خرم آباد محکوم به اعدام شد. (کيهان 4/6/87) 189
ـ بهمن سليميان 27 ساله به جرم قتل مادر بزرگش در شعبه دوم دادگاه عمومی زرين شهر و با تائيد ديوانعالی کشور و رئيس قوه قضائيه محکوم به اعدام شد. لازم به يادآوری است که پنج روانپزشک اعلام کردند که متهم بشدت دچار روانپريشی است و از افسردگی شديد رنج می برد. نامبرده در زمان ارتکاب جرم 15 ساله بوده و پس از تحمل 12 سال زندان محکوم به مرگ شده است. (اعتماد 4/6/87) 190
ـ يک زن 34 ساله به جرم قتل شوهرش، در شعبه 71 دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه 27 ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد 6/6/87) 191
ـ احمد 67 ساله به اتهام اغفال قريب 37 زن و دختر در شعبه 16 دادگاه کيفری اصفهان به رياست قاضی حبيبی و با تائيد ديوانعالی کشور به اعدام محکوم شد. (ايران 7/6/87) 192
ـ سرهنگ اردشير غلامی فرمانده نيروی انتظامی شهرستان دشتستان در استان بوشهر اعلام کرد: 150 متهم به قتل در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند. سرهنگ غلامی با اشاره به حکم اعدام چهار نفر که 20 تير ماه در يکی از ميدانهای شهر برازجان اجرا شد، گفت: 150 قاتل در زندان منتظر اجرای حکم قصاص هستند. آنچه اهميت دارد علنی اعدام کردن است. با اجرای اين حکم ها در ملاء عام مردم متوجه می شوند که اگر کسی مرتکب قتل می شود قانون او را مجازات خواهد کرد. (اعتماد ملی 9/6/87)
193 ـ محسن 24 ساله و مهدی 26 ساله به جرم قتل اسدالله 35 ساله در شعبه 71 دادگاه کيفری استان تهران محکوم به اعدام شدند. (اعتماد ملی 12/6/87) 194
ـ هانی خواندار و حامد اکبری از متهمان طرح موسوم به ارتقای امنيت اجتماعی پس از تحمل 17 ماه بازداشت در دادگاه محکوم به اعدام شده اند. (کميته گزارشگران حقوق بشر 13/6/87) 195
ـ حسين به اتهام قتل در شعبه 74 دادگاه کيفری استان تهران به 100 ضربه شلاق و اعدام محکوم شد . (اعتماد 13/6/87)
196 ـ صفرعلی 70 ساله که به جرم قتل همسرش در دادگاه و با تائيد ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شده، مدت 24 سال است که بصورت بلاتکليف در زندان بسر می برد، زيرا اوليای دم قادر به پرداخت تفاضل ديه برای اجرای حکم نبودند. (ايران 14/6/87) 197 ـ حسين 19 ساله به جرم قتل علی 30 ساله در شعبه 71 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عزيزمحمدی و با تائيد شعبه 31 ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شد. نامبرده در زمان ارتکاب جرم 17 ساله بوده است. (ايسکانيوز 18/6/87)
198 ـ ميثم 20 ساله به جرم قتل علی 22 ساله در شعبه 71 دادگاه کيفری استان تهران به رياست فريد محمدی محکوم به اعدام شد. (کارگزاران 20/6/87)
199 ـ مرتضی به جرم قتل پدربزرگ و مادربزرگش در شعبه 71 دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد 21/6/87) 200
ـ صفر 17 ساله به جرم قتل مهدی در شعبه 71 دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد 21/6/87) 201 ـ دو نفر به نامهای آزاد و مصطفی به اتهام قاچاق مواد مخدر در شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شاهرود و با تائيد ديوان عالی کشور به اعدام محکوم شدند. (کارگزاران 21/6/87) 202
ـ سعيد به جرم قتل موسی در شعبه 71 دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد 21/6/87) 203 ـ ميثم 18 ساله و رضا به جرم قتل محمدرضا 35 ساله در شعبه 17 دادگاه کيفری اصفهان محکوم به اعدام شدند. (کارگزاران 23/6/87) 204 ـ زهرا به جرم قتل همسر 42 ساله اش در شعبه 1601 دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه 34 ديوانعالی کشور به اعدام محکوم شد. (کاگزاران 25/6/87) 205
ـ اسماعيل 25 ساله به جرم قتل شهرام 32 ساله در شعبه 71 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عرير محمدی محکوم به اعدام شد. (ايران 25/6/87)
206 ـ رحيم احمدی به جرم قتل رضا 15 ساله در دادگاه شيراز و با تائيد ديوانعالی کشور و رئيس قوه قضائيه محکوم به اعدام شد. رحيم در زمان ارتکاب جرم 15 ساله بوده است. (اعتماد 25/6/87)
207 ـ بنيامين رسولی به جرم قتل حسين در شعبه 74 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی تردست محکوم به اعدام شد. نامبرده در زمان ارتکاب جرم 16 ساله بوده است. (روز 25/6/87)
208 ـ غلامحسين اسماعيلی دادستان مشهد اعلام کرد: در حال حاضر در زندان مشهد، 500 متهم مواد مخدر محکوم به اعدام وجود دارد. (ايسنا 26/6/87)
209 ـ يک جوان دانشجو به جرم قتل يک دانشجوی ديگر در شعبه پنجم دادگاه کيفری استان خراسان رضوی محکوم به اعدام شد. (قدس 27/6/87) 210 ـ مهدی به جرم تجاوز به فروزان به حکم دادگاه کيفری همدان و با تائيد ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد 28/6/87) احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها:
211 ـ علی به جرم قتل افشين 25 ساله، به حکم دادگاه کيفری بجنورد و با تائيد شعبه 41 ديوانعالی کشور در زندان بجنورد بدار آويخته شد. (ايران 2/6/87)
212 ـ احياء مدهنی به اتهام محارب، افساد فی الارض، سرقت مسلحانه و قطاع الطريق به حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب خرم آباد و با تائيد ديوانعالی کشور در زندان خرم آباد به دار آويخته شد. (کيهان 4/6/87)
213 ـ بهنام زارع به جرم قتل مهرداد به حکم شعبه 5 دادگاه کيفری استان فارس و با تائيد شعبه 33 ديوانعالی کشور در زندان شيراز به دار آويخته شد. نامبرده در زمان ارتکاب جرم 15 ساله بوده است. (اعتماد 6/6/87) 214 ـ پنج نفر به نامهای شبنم 32 ساله به جرم قتل همسرش مجتبي، امين 28 ساله به جرم قتل محمدرضا، مجيد به جرم قتل يک پسر بچه 5 ساله، نجف 26 ساله به جرم قتل برادر همسرش حسين و وحيد به جرم قتل محمدرضا، به حکم دادگاه و با تائيد ديوانعالی کشور در زندان اوين تهران بدار آويخته شدند. (ايران 7/6/87) 215 ـ علی رستمی فرمانده نيروهای انتظامی شهرستان نوشهر اعلام کرد: ح.پ.الف به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه نوشهر و با تائيد ديوانعالی کشور در زندان نوشهر به دار آويخته شد. (فارس 10/6/87)
216 ـ حسينعلی شهرکي، مجتبی مظفری و حبيب الله پيرولی به جرم قاچيق مواد مخدر، به حکم دادگاه انقلاب زاهدان و با تائيد مراجع عالی قضائی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. (جمهوری اسلامی 10/6/87)
217 ـ يک مرد به جرم قتل همسرش به حکم دادگاه اراک و با تائيد ديوانعالی کشور در زندان مرکزی اراک به دار آويخته شد. (اعتماد 13/6/87) 218 ـ محمد حسين ب به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه انقلاب اسلامی سمنان و با تائيد مراجع عالی قضائی در زندان مرکزی سمنان بدار آويخته شد. (ايران 16/6/87) اخبار اجتماعی :
219 ـ بر اساس گزارش سازمان تامين اجتماعی در سال 1386، بيست و چهار هزار و هفتاد و پنج نفر در ايران دچار حوادث ناشی از کار شده اند که 117 نفر در اين حوادث جان خود را از دست داده اند. بر اساس اين آمار تعداد حوادث ثبت شده نسبت به سال 1385 هزار نفر بيشتر شده است. اين حوادث به دلايلی همچون بی احتياطي، وسائل بی حفاظ و معيوب، اعلام شده است. (بی بی سی 31/5/87) 220
ـ فاطمه قاسم زاده عضو هيات مؤسس شبکه ياری کودکان کار و خيابان اعلام کرد: بيش از 400 هزار کودک کار در سطح استان تهران وجود دارد. کودکان کار ايرانی بدليل فشارهای سنگين مالی در تامين هزينه خانواده از کمترين آموزشهای علمی و اجتماعی بهره مند می شوند و بيش از 90 درصد آنها حتی سواد خواندن و نوشتن را هم ندارند. (ايلنا 3/6/87)
221 ـ ماموران پليس امنيت اجتماعی دو دختر جوان را به دليل رعايت نکردن مصاديق حجاب بازداشت کردند. يک پليس زن و چهار پليس مرد، يکی از دختران را که مقاومت می کرد بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و بارها سرش را به جداره بالای خودرو کوبيدند. نيروی انتظامی همچنان موبايل دو پسر جوان را که از حادثه فيلمبرداری کرده بودند را گرفت. (کانون زنان ايرانی 3/6/87) 222
ـ معاون عمليات اورژانس کشور گفت: بر اثر انفجار يک مين در نزديکی بيمارستان شهدای سرپل ذهاب دو کودک 13 و 15 ساله کشته و پنج نفر مصدوم شدند. (کارگزاران 4/6/87)
223 ـ سردار محمود بت شکن رئيس پليس فرودگاههای کشور اعلام کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و برخورد با هرگونه پوشش بد ، پليس از سفر 128 نفر بدليل بدحجابی جلوگيری کرده، به 171151 نفر تذکر داده و از 6799 نفر تعهد کتبی گرفته است. ( ايسنا 10/6/87) 224
ـ دکتر فقيه رئيس سازمان بهزيستی کشور در قم اعلام کرد: طی سال گذشته 8 ميليون پرونده در قوه قضائيه به ثبت رسيده و انکار آسيب ها نادرست است . وی گفت 80درصد زنان خيابانی که در مراکز بهزيستی نگهداری می شوند بين 15 تا 24 ساله می باشند .( اميرکبير 13/6/87) 225
ـ سرهنگ مهدی احمدی رئيس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: تعداد 13 آرايشگاه مردانه بعلت آرايش غير متعارف مشتريان خود، توسط پليس تهران پلمپ شد. (مهر 13/6/87) 226
ـ بدستور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان خانمهای مراجعه کننده و کارمندان اين اداره حق پوشيدن لباس با رنگهای تند و زننده مانند قرمز، زرد و سفيد را ندارند. (آفتاب 13/6/87)
227 ـ بدستور مدير کل راه و ترابری استان کرمان و معاونت راه سازی اين اداره کل ورود ارباب رجوع زن به اين اداره ممنوع شد. نگهبانان اين اداره طبق دستور از ورود زنان که عمدتا نمايندگان شرکتهای پيمانکاری و مهندسين مشاور طرف قرارداد اداره کل راه و ترابری استان کرمان هستند به ساختمان معاونت راه سازی جلوگيری کردند. (تغيير برای برابری 17/6/87)
228 ـ سردار حسين ذوالفقاری جانشين فرمانده نيروی انتظامی اعلام کرد: 6500 نفر در هفته گذشته در ارتباط با ماه رمضان مورد تذکر واقع شده اند. از اين تعداد 757 نفر از اصناف و 766 نفر از رانندگان بوده اند. در اين ارتباط 1029 پرونده تشکيل 277 حکم قضائی صادر و 208 واحد صنفی پلمپ شدند. (اعتماد ملی 19/6/87) 229
ـ سردار رادان رئيس پليس تهران بزرگ گفت: پليس با درخواست شهروندان در سه محور جمع آوری معتادان، اراذل و اوباش و افراد بد پوشش و مانکن در حوزه امنيت تفرجگاه ها اقدام می کند. در همين رابطه بيش از 7 هزار نفر از معتادان پايتخت شناسائی و دستگير شده اند. (کارگزاران 19/6/87)
230 ـ به گزارش پايگاه اطلاع رسانی نيروی انتظامی ايلام يک نفر از کارکنان شرکت پيش تازان عمران پارس بر اثر انفجار مين در منطقه دهلران کشته و يک نفر مجروح شد. از مجموع 1700000 هکتار اراضی آلوده به مين در دوران جنگ عراق و ايران بيش از 400000 هکتار آن پاکسازی نشده است. (جمهوری اسلامی 19/6/87) 231
ـ روابط عمومی فرمانداری شهرستان سرپل ذهاب گزارش داد: بر اثر انفجار گلوله خمپاره برجای مانده از زمان جنگ بهمن حاتمي، برهم کاکائي، ادريس دارابی و ميلاد پالانی جافی کشته شدند. سن آنان بين 16 تا 18 سال اعلام شده است. همچنين دو نفر مجروح شدند. (کيهان 19/6/87)
232 ـ يک پسر نوجوان 17 ساله به علت اينکه خود را رابط امام زمان معرفی کرده بود، توسط نيروهای انتظامی شهرستان ماهنشان از توابع استان زنجان بازداشت شد. چندی پيش ولی 37 ساله در يکی از روستاهای ساری که خود را رابط امام زمان اعلام نموده بود، توسط پليس بازداشت گرديد. (ايسکانيوز 20/6/87)
233 ـ سازمان پزشکی قانونی ايران اعلام کرد: در ماههای تير و مرداد سال جاری 227 نفر در آبهای استان گيلان، مازندران و خوزستان در اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند. مازندران 119 نفر خوزستان 58 نفر و گيلان 50 نفر غرق شده اند. (ايرنا 24/6/87) 234
ـ حسن عابدی رئيس سازمان پزشکی قانونی گفت: در 4 ماهه اول سال جاری 8188 نفر بر اثر حوادث ترافيکی در کشور کشته شده اند و 93000 نفر مجروح گشته اند. (فارس 24/6 87)
235 ـ يحيی ميرزا محمدی دادستان عمومی و انقلاب تبريز اعلام کرد: با گذشت 20 روز از ماه رمضان حدود 50 روزه خوار در تبريز بازداشت و طبق قانون متحمل ضربات شلاق شده اند. وی افزود: در روزهای آينده اگر ضرورت ايجاب کند احکام صادره از سوی مراجع قضايی عليه روزه خواران در ملاء عام اجرا خواهد شد.(فارس 31/6/87)
"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" ihrnena@gmail.com 31/06/1387 برابر با 21/09 /2008 انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا: FaalanHRC@yahoo.ca siterahaei@yahoo.com:انجمن مدافعين حقوق بشرو دمکراسی در ايران � فرانسه اتحاديه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا: updi@libero.it اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ايران � واشنگتن � آمريکا: adhri1@yahoo.com info@bashariyat.de کانون دفاع از حقوق بشر در ايران � آلمان shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ايرانی در آلمان: HRIRNL@gmail.com: کانون دفاع ازدمکراسی در ايران� هلند info@komitedefa.org : کميته دفاع از حقوق بشر در ايران � سوئد defendhriran_ca@yahoo.com:کميته دفاع از حقوق بشر در ايران � کاليفرنيا � آمريکا komitenoran@yahoo.noکميته نوران(کميته دفاع از حقوق بشر در ايران � نروژ): yebarak@yahoo.ca : سازمان ايرانيان غرب کانادا � ونکور � کانادا kupg_iran@yahoo.de: کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران- برلين mnrecht@hotmail.comفعالين ايرانی حقوق بشر- سوئيس: فعالان دفاع از حقوق بشر: Irantestimonyinfo@irantestimony.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar