söndag 19 oktober 2008

زنان در سیستان وبلوچستان به حقوق خود آگاه نیستند

زنان در سیستان وبلوچستان به حقوق خود آگاه نیستند

بسیاری از زنان, شاکیان بالقوه و خاموش جامعه سیستان و بلوچستان هستند. زنان در گوشه گوشه این استان پهناور, با وجود تعرضات

مداوم به حقوق انسانی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی راه به هیچ محکمه ای نمی برند. این گروه از جامعه به دلایل مختلفی از جمله فقدان شناخت و آگاهی از حقوق قانونی و شرعی, ترس از بی آبروئی وخدشه دار شدن حیثیت و اعتبار شخصی, خانوادگی و اجتماعی شان و گاه به دلیل بی اعتمادی و باور نداشتن امکان دستیابی به حقوقشان از مراجعه به دادگاه ومراجع قضایی و قانونی برای طرح دعوایشان امتناع می کنند. در اين میان تنها درصد ناچیزی از زنان به دلیل داشتن سواد و شناخت لازم آگاهانه و جسورانه به دنبال احقاق حق خود هستند و گروهی دیگر نیز از ظلم و احجاف زیاد اعمال شده بر آنان, خواسته یا ناخواسته به محکمه ها کشانده می شوند . دیده ها وشنیده ها حاکی از وضع تأثر برانگیز زنان ناآگاه به حقوق حقه خود, در این استان است. راهروهای دادگاه زاهدان همه روزه شاهد زنان و کودکانی است که برای احقاق حق خود از این سو به آن سو می شتابند، زنان طرد شده از خانه, بانوان بیوه و بی سرپرست, مادرانی با فرزندان قد و نیم قد بسیار و زنانی که حتی به ابتدایی ترین حقوق خویش واقف نیستند... آنان آمده اند تا بدانند "چه دارند, چه می خواهند وچه باید بخواهند". بسیاری از این زنان می خواهند ثابت کنند همسر مشروع مردی هستند که آنان را از نخستین و مهمترین حق زناشوئی شان یعنی ثبت ازدواج محروم کرده است. مادرانی که با داشتن چند فرزند اکنون خواستار ثبت ازدواجشان هستند تا بتوانند فرزندان خود را راهی کلاس درس کنند. بی خبری تا آنجا در بین این زنان پیش رفته که حتی از لزوم دریافت شناسنامه برای فرزندانشان مطلع نیستند. امید می رود با گسترش روز افزون روابط اجتماعی و همچنین فعالیت برخی دفاتر وتشکیلات غیر دولتی که در زمینه دفاع از حقوق زنان وآگاهی بخشیدن به آنان در سیستان وبلوچستان فعالیت می کنند, رفته رفته استان برداشته شوبر حضور زنان در این گونه مراکز افزوده گردد تا با شناخت به حقوق وتعلقات خود گوشه ای ازاین مشکلات و مصائب از دوش زنان د.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar