söndag 9 november 2008

بلوتوث جنجالی

بلوتوث جنجالی
قطعه فیلم کوتاهی بصورت بلوتوث تلفنهای همراه بطور گسترده حتی در روستاهای دور پخش شده است در این قطعه فیلم یک روحانی متعصب در جمع بزرگی در حال سخنرانی است او می گوید: و اما در مورد فرزند کمتر زندگی بهتر مشکلی که الان ما داریم اینکه سنیهای در مرزها (منظور بلوچستان) الان از سعودی و پاکستان دارند جایزه می گیرند که بروند و زن بگیرند و دو قلو دوقلو بزایند تا جمعیت سنیها از شیعه ها بپره بالا .. .
او در ادامه می گوید : باید ما به آنها بگوییم که ما به سومین اولادتان شناسنامه نمی دهیم (همان طرحی که برادران بومی مدتی است دارند در ثبت احوال اجرایش می کنند) و حق رای هم ندارید زیرا این اتحادی که بین سنیها است و تفرقه ای که متاسفانه بین شیعه ها است در همه جا رای می آورند .... سپس با تاکید می گوید و اما شیعه احمق نمی فهمد.
هر کسی این قطعه فیلم را ببیند و بشنود متوجه می شود آن روحانی ضمن داشتن تعصب مذهبی توسط برادران بومی با گزارشات دروغینشان گمراه شده است.
مردم از این قطعه فیلم برای تفریح استفاده می کنند به این صورت که هرجا به مرد چند زنی برخورد می کنند می پرسند : از پاکستان و سعودی چقدر جایزه گرفتی؟

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar