söndag 9 november 2008

جنایات رژیم در بلوچستان(جاسک)


جنایات رژیم در بلوچستان(جاسک)

داستان یک جوان بلوچ جاسکی که به اتهام واهی نگهداری اسلحه توسط اطلاعات نیروی انتظامی زیر وحشیانه ترین شکجنه ها جان دا.
یک جوان بیگناه بلوچ به اتهام داشتن یک قبظه کلت کمری توسط مزدوران اطلاعات رژیم فاشیستی زیر بدترین و فجیح ترین شکنجه های غیر انسانی به شهادت رسید.
این جوان که بیست دو سال سن داشت از اهالی روستای در شهرستان جاسک به نام گتان پایین بود.
فرد مورد نظر شهمراد فرزند تاج محمد که تک فرزند خانواده بود توسط مامورین جنایت کار دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه قرار گرفت.
شهمراد را یک بار به خانه پدرش می اورند که اسلحه به انها تحویل دهد چون اسلحه ای وچود نداشت مامورین جنایت کار با بی رحمی این جوان را بالای ساختمان می برند وجلوی پدر و مادرش اورا به زمین پرت می کنندو ایشان را با دست و پای شکسته دوباره به جاسک بر می گردانند.
و بعداز ده روز با اعمال بدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی این جوان را به شهادت می رسانند و پدر پیرش با هزار مکافات و واسطه جنازه تنها فرزنداش را تحویل می گیرد.
اثار شکنجه بر روی جنازه این شهید بسیار وحشتناک وتمام بدن این شهید با بدترین شکل دریل و اتو شده بود.
و اما ما مردم بلوچ باید تا کی نظاره گر جنایات این رژیم باشیم تاکی باید شاهد کشتن جوانان بلوچ با چنین اتهامات واهی باشیم.
سکوت تاکی؟
بخدا قسم سکوت در چنین اوضاع واحوالی خود گناهی بس بزرگ است.
پس بیایم دست بدست هم دهیم و دوشادوش مبارزان بلوچستان عزیزمان با این جنایت کاران که دست کثیفشان به خون هزاران جوان بلوچ اغشته است مبازه مبارزه کنیم تا وجود کثیفشان را از خاک بلوچستان عزیز پاک کنیم.
تا دیگر بلوچ وبلوچستان عزیز شاهد چنین جنایتهای هولناکی که این فرعونیان زمان بر ملت عزیزمان روا می دارند نباشیم.
به امید ازادی بلوچ وبلوچستان عزیز.
بالانج گرگیج
fedaeiyane_balochistan@yahoo.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar