söndag 9 november 2008

نگاه روزنامه انگليسي "گاردين" به سرکوب هاي قومي و مذهبي ايراني: جگ با همکيشان سني

نگاه روزنامه انگليسي "گاردين" به سرکوب هاي قومي و مذهبي ايراني: جگ با همکيشان سني
پيتر تکل
‏خبرهائي مبني بر بازداشت فله اي مسلمانان سني ساکن منطقه بلوچستان در جنوب شرق ايران به خارج از اين کشور ‏درز کرده است.
اين بازتابي از سرکوب هماهنگ شده مخالفان ديني و مذهبي است که عليه قوميت گرائي روحانيون ‏تهران و يکدست سازي جديد جمعيتي در بلوچستان، سر به اعتراض برداشته اند. ‏سرکوب در ايران که از ماه اوت تشديد يافته است، تجلي هويت و فرهنگ بلوچ و خصوصاً آزادي دين و ابراز هويت ‏ملي را هدف گرفته است. ‏مردم بلوچ يک گروه قومي متمايز در ايران به عنوان کشوري با اکثريت فارس زبان بوده و مدت ها تحت فشار ‏نژادپرستانه بوده اند. بلوچ ها برخلاف جکومت شيعه ايران، اکثراً سني مذهب هستند. ترکيب قوميت و مذهب آنها باعث ‏شده به شدت قرباني رهبران مختلف ايران- از شاه گرفته تا احمدي نژاد- شوند. ‏سرکوب بلوچ ها در ايران به خوبي مورد توجه عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر قرار گرفته است. ضمناً گزارش آن ‏توسط راديو بلوچ و وب سايت مردم بلوچ تحت پوشش قرار گرفته و اخبار سرکوب هاي اخير از سوي خبرگزاري هاي ‏تحت تحريم دولتي ايران نيز تأييد شده است.‏حسين علي شهرياري نماينده مجلس ايران در ماه مارس سال جاري اعلام کرد 700 نفر دراستان سيستان و بلوچستان ‏منتظر اجراي حکم اعدام هستند که تعداد زيادي از آنها را زندانيان سياسي بلوچ تشکيل مي دهند. شمار اعلام شده احکام ‏اعدام نشاندهنده وخامت اوضاع و حجم سرکوب هاي در حال اجراست. ‏گزارش هاي رسيده از شاخه چپ حزب مردم بلوچ و نيز ديده بان حقوق بشر بلوچستان از بازداشت ها، اعدام ها و ‏حملات گسترده عليه مؤسسات سني مذهب خبر مي دهند.‏مولوي احمد ناروئي- يکي از رهبران بلندمرتبه سني- در 9 اوت بازداشت شد و اکنون در تهران زنداني است. او عضو ‏هيأت تحريريه وب سايت ديني سني آنلاين است. محمد يوسف اسماعيل زاهي، عضو ديگر اين وب سايت نيز در 9 ‏سپتامبر بازداشت شد. ‏مسجد سني ابو حنيفه و مدرسه ديني شهر زابل در 27 اوت بوسيله بولدوزر و تراکتور مورد حمله قرار گرفته و نابود ‏شدند. بسياري از نسخه هاي ارزشمند قرآني و کتاب هاي تاريخي ديني سني در اين هجوم از بين رفتند. دانش آموزان ‏مسجد و کارکنان آن بازداشت شدند. اکنون همه آنها کاملاً ناپديد شده اند و هيچ کس نمي داند آنها را کجا برده اند و با آنها ‏چه کرده اند. نگراني هائي در مورد شکنجه يا اعدام آنها وجود دارد. ‏بعد از 27 اوت، موج جديدي از ارعاب به راه افتاد و بستگان و دوستان افراد بازداشت شده نيز دستگير شدند. ‏محمد زاده فراهاني- معاون رئيس روابط سياسي و اجتماعي سيستان و بلوچستان در تلاشي نافرجام براي سانسور و ‏پرده گذاشتن بر ماجرا، فيلم هاي ويدوئي و عکس هاي گرفته شده از تخريب مسجد را دروغ و ساختگي خواند. او ‏هرکسي را که به انتشار تصوير تخريب اين مسجد دست بزند، به بازداشت و مجازات سنگين تهديد کرده است. ‏سال گذشته نيز يک مسجد ديگر در همين ناحيه، از سوي وابستگان به سپاه پاسداران مورد هجوم و تخريب قرار گرفت. ‏حافظ محمد علي شاه بخش، امام اين مسجد نيز در 27 اکتبر بازداشت شد. ‏خودروهاي نظامي پر از نيروهاي اطلاعاتي مرصاد، همين اواخر در 16 ژوئن سال جاري به روستاي نصيرآباد حمله ‏کردند. هدف اين حمله، دستگيري مولوي عابد بهرام زاهي- روحاني سني محلي- بود. مأموران مسلح به ارعاب ‏روستائيان معترض پرداختند. سه تن از روستائي ها به شدت زخمي شدند و کارشان به بيمارستان و سپس بازداشت ‏کشيد. ‏اوائل ماه گذشته هم چهار فعال فرهنگي بلوچ- شامل يک شاعر- بازداشت شدند. بنا بر اعلام ديده بان حقوق بشر ‏بلوچستان، از آن زمان تا کنون خبري در مورد اين افراد در دست نيست.‏حتي کودکان جوان بلوچ نيز مورد هدف حکومت ايران قرار گرفته اند. بسياري از آنها بازداشت و زنداني شده اند. خيلي ‏از آنها به شدت کتک خوره اند و دست و پايشان شکسته شده است. دست کم دو جوان نيز ضمن ارعاب خشونت آميز، ‏جان خود را از دست داده اند. ‏بسياري از اقدامات مأموران امنيتي دولت ايران با رنگ و بوي نژادپرستانه و ضدبلوچي همراه بوده است. قربانيان به ‏دليل قوميت و اعتقاداتشان هدف تحقير و توهين قرار گرفته اند.
‏منبع: گاردين- 16 اکتبر

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar