söndag 9 november 2008

هزاران کودک زلزله زدۀ پاکستانی در خطر مرگ

هزاران کودک زلزله زدۀ پاکستانی در خطر مرگ
ایران ب ب ب
با وجود بر پائی چندین بیمارستان صحرائی، بدلیل سنتی بودن بیش از حد مردم این منطقه، از آوردن بسیاری از زنان به این مراکز خود داری میکنند.رادیو فرانسه :با وجود آنکه امروز کمک های انسان دوستانه به زلزله زدگان پاکستان تحرک بیشتری یافته است و هزاران چادر سفری و پناهگاه موقت بوسیله نیروهای نظامی مستقر شده و تعداد زیادی از زلزله زدگان را در خود پناه داده اند، با این حال نگرانی از وضعیت آسیب پذیر هزاران کودک شدت بیشتری یافته است. بگفته مقامات یونیسف درزلزله بلوچستان پاکستان که شهر پنجاه هزار نفری زیارت را ویران و تا کویته دهها روستا را با خاک یکسان کرده است، حدود هفتاد هزار نفر بی خانمان شده اند که سی هزار نفرشان کودک هستند.یونیسف از بروز بیماری های اسهال و وبا میان کودکان خبر می دهد که در صورت فقدان وسائل مداوا آمار سیصد نفره کشته شدگان زلزله را بطرز نگران کننده ای افزایش خواهد داد. مقامات محلی از رسیدن کمک های غذائی، پتو و پوشاک خبر می دهند. گفته می شود که در سرمای زیر صفر شبانگاه در این منطقه فقدان وسائل، کشنده خواهد بود .با این حال کمبود دارو و آنتی بیوتیک بیش از هر کمبود دیگری می تواند برای هزاران کودک بی خانمان خطر ناک باشد. با وجود بر پائی چندین بیمارستان صحرائی، بدلیل سنتی بودن بیش از حد مردم این منطقه، از آوردن بسیاری از زنان به این مراکز خود داری میکنند. در حالیکه صلیب سرخ جهانی امروز تقاضای شش میلیون یورو برای کمک رسانی را اعلام کرد ، چندین کشور و سازمان بین المللی برای کمک به زلزله زدگان قول مساعد دادند. آمریکا دیروز اعلام کرد که یک میلیون دلار کمکهای ضروری به منطقه خواهد فرستاد.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar