söndag 9 november 2008

انتقاد دبیرکل سازمان ملل از وضع حقوق بشر در ایران


انتقاد دبیرکل سازمان ملل از وضع حقوق بشر در ایران

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از پیشینه حقوق بشر ایران انتقاد کرده و گفته است در این مورد نگرانی های زیادی دارد که

دامنه آن از افزایش موارد مجازات اعدام گرفته تا تعقیب و آزار اقلیت های دینی و سرکوب حقوق زنان است.
بان کی مون گفته است طی ماه های اخیر، تعداد اعدام ها در ایران به ناگهان افزایش پیدا کرده است. مقام های ایرانی می گویند این اعدام ها بخشی از تلاش های مربوط به مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است.
در تاریخ بیست و هفتم ماه ژوئیه سال جاری، 29 نفر در ایران اعدام شدند.
رییس قوه قضائیه ایران خواستار توقف اعدام افراد زیر 18 سال شده و آقای بان از این اقدام ایران استقبال کرد اما در عین حال خاطرنشان ساخت که همچنان تعداد زیادی از این افراد اعدام می شوند.
در گزارش دبیر کل سازمان ملل به سرکوب جنبش زنان ایران طی یک سال گذشته نیز پرداخته و گفته شده که زنان به طور مکرر برای استفاده از روسری های خیلی آزاد و لباس های خیلی تنگ دستگیر می شوند.
گزارش های مربوط به خشونت علیه بهائیان نیز افزایش یافته است. محل زندگی و کسب اعضای جامعه بهایی ایران هدف قرار گرفته است.
بان کی مون گفته است قطع اعضای بدن و مجازات های بدنی که برای جرائم، مجازات اسلامی تلقی می شود، باعث نگرانی جدی است.
وی همچنین به گزارش هایی در مورد شلاق زدن همجنس گرایان و تهدید آنها به اعدام اشاره کرده است.
آقای بان از طرح هایی که مجلس ایران برای اعطای حقوق بیشتر به زنان در دست بررسی دارد، استقبال کرده و طرح مربوط به ایجاد دادگاه های ویژه اطفال را یک تحول مثبت خوانده است.
اما دبیرکل سازمان ملل گفته است که در مجموع، وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده است
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar