söndag 9 november 2008

شهردار خاش: از پرداخت حقوق کارکنان خود ناتوان هستیم

شهردار خاش: از پرداخت حقوق کارکنان خود ناتوان هستیم
شهردار خاش با بیان اینکه تمامی فعالیت شهرها توسط شهرداری انجام می شود گفت: شهرداری نقش فعال و قدرتمندی در توسعه عمرانی شهر دارد .
ایوب کرد در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه سیستان و بلوچستان افزود: این امر زمانی محقق می شود که دولت از این نهاد خدمتگزار حمایت کند.
وی اظهار داشت: در صورت حمایت دولت از شهرداری زمینه های توسعه شهر، سطح آسایش و رفاه عمومی شهروندان فراهم می گردد
وی بیان کرد: درآمدهای شهرداری بسیار اندک و ناچیز بوده و ما در برخی مواقع از پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود نیز ناتوان هستیم .
شهردار خاش تصریح نمود: متاسفانه دولت در بودجه های عمرانی خود ردیفی را برای کمک به شهرداری و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی این ارگان تخصیص نمی دهد.
ایوب کرد خاطر نشان کرد: به دلیل شرایط بد اقتصادی مردم منطقه هیچ علاقه ای به اخذ عوارض از مردم و شهروندان ساکن شهرستان نداریم اما شرایط موجود باعث شده تااین نهاد خدمتگزار با اخذ عوارض نسبت به تامین منابع درآمدی و بودجه های خود اقدام کند.
وی با بیان اینکه پیش بینی و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری امری ضروری می باشد افزود: به دنبال این هستیم زمینه ا ی فراهم شود تا منابع پایدار درآمدی برای تامین هزینه های شهرداری ایجاد شود .
وی با یادآوری اینکه در قانون بودجه سالجاری استفاده از صندوق ذخیره ارزی استفاده از منابع فایناس ، واگذاری صنایع و انجام پروژه های مشارکتی از راه حل های مهم و اساسی به منظور افزایش درآمد شهرداری ها و تامین درآمدهای پایدار برای این نهاد خدمتگزار پیش بینی شده است بیان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر منبع مهم درآمدی از طریق جمع آوری عوارض های شهروندان می باشد واز طرفی دیگر شهرستان خاش یکی از شهرهای کوچک می باشد ما زیاد به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری خاش امیدوار نیستیم .
او گفت: برای رشد و توسعه ، عمران وآبادانی شهر وبر آوررده کردن انتظارات مردم به توجهات ویژه وخاص دولت نیاز داریم .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar