söndag 9 november 2008

گشت دریایی رزیم دو جوان بلوچ را هدف گلوله قرار داد واز صحنه جنایت گریخت

گشت دریایی رزیم دو جوان بلوچ را هدف گلوله قرار داد واز صحنه جنایت گریخت!!
دزدان نقابدار دریای (سپاه پاسداران) در شهرستان جاسک دست به یک جنایت دیگر زدند.گشت دریایی رزیم دو جوان بلوچ را هدف گلوله قرار داد واز صحنه جنایت گریخت!!
این دوجوان بلوچ که برای سیر کردن شکم فرزندانشان به شغل ناخدایی مشغول بودند و برای اوردن اجناسی برای اربابان تهرانی به کشور عمان (خصب) رفته بودند وگشت دریایی سپاه پاسداران انهارا تعقیب می کند و با بی رحمی تمام به طرف انها تیر اندازی می کند که در این جریان یک تیر به سر یکی از انها به اسم محمد شاهی (ساکن روستای گزی) که ناخدای قایق بود اصابت می کند و در دم جان می دهد.
ووقتی ناخدا تیر می خورد قایق با جاشوی بیچاره متوقف می شود وقتی این دزدان دریایی کنار قایق می ایند می بینند که ناخدای قایق به شهادت رسیده است.
واین بی رحمان از ترس رسوایشان پیش مردم منطقه تصمیم می گیرند که تنها شاهد این ماجرا را یعنی همان جاشوی بدبخت را از بین ببرند وبا این طرز تفکر پلید به طرف جاشو سه چهار تیر شلیک می کنند.
غافل از اینکه خدا اگر بخواهد کسی را رسوا کند می تواند وانها فکر می کنند که هردو به شهادت رسیده اند واز صحنه جنایت فرار می کنند و به پایگاه خود بر می گردند.
بعد از چند ساعت صیادان محلی قایق راپیدا می کنند ومتوجه می شوند که یک نفرشان که همان جاشو قایق بوده زنده است و اورا سریع به بیمارستان انتقال می دهند .
وقتی ان جوان به هوش می اید همه ماجرا را تعریف می کند ودزدان نقابدار(سپاه) بار دیگر جنایتهایشان برای مردم بلوچ هرمزگان روشن می شود.
مردم بلوچ در تمام بلوچستان عزیز از ظلم مزدوران رزیم در امان نیستند ودر هر نقطه ای از این زمین اجدادیمان مزدوران به بهانه های مختلف جوانان مرا به شهادت می رسانند.
در بلوچستان به بهانه قاچاق مواد مخدر ودر هرمزگان به بهانه قاچاق کالا ودر جاهای دیگر به بهانه های دیگر جوانان مرا به رگبار می بندند و یا اعدام می کنند.
به امید ازادی بلوچستان عزیز از دست این استعمار گران
بالانج گرگیج

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar