torsdag 5 februari 2009

نارضايتي مردم ؛بنزین آزاد در زاهدن یافت نمی شود


نارضايتي مردم ؛بنزین آزاد در زاهدن یافت نمی شود
آژانس ايران خبر : در کلان شهر زاهدان با وجود جمعیتی چند صد هزار نفری و تعداد اتومبیل های در حال حرکت در خیابان ها تنها یک پمپ بنزین اقدام به توزیع بنزین آزاد می کند. در استان سیستان و بلوچستان قاچاق بنزین به پردرآمد ترین کارها تبدیل شده است که این وضعیت موجب شده تا همین یک پمپ بنزین هم تنها در ساعات محدودی از شبانه روز اقدام به توزیع بنزین آزاد نماید،چرا که متصدیان پمپ بنزين اقدام به فروش آن با قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده به قاچاقچیان می کنند .ادامه این وضعیت موجب شده تا مردم از انتظار های طولانی در پمپ بنزين ها به ستوه آیند و به طرق مختلف اعتراضات خود را اعلام دارند.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar