torsdag 4 september 2008

مرگ یک زن سالخورده بلوچ درصف نانوایی درایرانشهر


مرگ یک زن سالخورده بلوچ درصف نانوایی درایرانشهر
گزارش دريافتي از همکارمان "ا . ب" درچابهار: به گزارش رسیده ازایرانشهر هفته گذشته یک زن سالخورده بلوچ براثر فشاروجمعیت زیاد صف نانوایی جنب بانک رفاه مرکزی ایرانشهردچار خفگی شد وجان خودرا ازدست داد
لازم به ذکراست که سال گذشته همزمان با فرارسيدن ماه رمضان "شورای آرد ونان استان" به بهانه "جلوگیری ازریخت وپاش نان درماه رمضان" سهمیه آرد نانواییهاي استان سيستان و بلوچستان را 25 درصد کاهش داد که هنوز به قوت خود باقيست. اين کاهش باعث کاهش پخت نان در نانواییهای دولتی وبوجودآمدن صفهای طویل بیش از دویست نفردرمقابل نانواييهای شهرهاي استان و بويژه شهر ايرانشهرشده است
قیمت نان لواش و نان تافتون امروزدربازارآزاد در بلوچستان بترتيب صدوسی تومان وهفتصد تومان ميباشد
گزارش دريافتي از همکارمان "ا . ب" درچابهار
دوشنبه، 11 شهریور ماه 1387 برابر با 2008-09-01
----------------------------------------------------------
لينکهاي مرتبط
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar