måndag 15 september 2008

ديده بان حقوق بشر بلوچستان: جان دستگيرشدگان اخير زاهدان در خطر است

ديده بان حقوق بشر بلوچستان: جان دستگيرشدگان اخير زاهدان در خطر است

به نقل ازگزارش روز پنجشنبه (بيست و يکم شهريور) "
صدا وسيماي جمهوري اسلامي مرکز استان سيستان بلوچستان" (1)به اطلاع شما انسانهاي آزاديخواه , فعالين حقوق بشر و هموطنان آزاده ميرسانيم که يکي ازمسئولين استاني (محمد زاده فراهاني , معاون سياسي اجتماعي استانداري) خبر دستگيريهاي دو هفته اخير در بلوچستان را همراه با خبرتخريب "مدرسه ديني امام ابوحنيفه" را روزپنجشنبه بعد ازگذشت پانزده روز ازحادثه بطورغيرمنتطره اي تائيد کرد
همانگونه که درگزارشات فعالين حقوق بشري و رسانه هاي بين اللمللي به شکل عکس و فيلم آمد , مامورين انتظامي با حمايت برخي از ارگانهاي دولتي دراستان مدرسه ديني مذکور را که يکي از بزرگترين مدارس ديني اهل سنت استان سيستان و بلوچستان بود را همراه با چندين جلد از کتاب مقدس قرآن و تعداد زيادي از کتابهاي ديني اهل سنت با خاک يکسان کردند و اين عمل شديدا موجب تحريک احساسات ديني مردم بلوچ و اعتراضات شديد اکثر علما و ائمه جمعه اهل سنت در استان و در کشور قرار گرفت و حتي پانزده تن از نمايندگان مناطق اهل سنت در مجلس با ارسال نامه اي به رئيس جمهور کشور
خواهان مجازات (3)عاملان تخريب شدند
همانطور که در
بيانيه قبلي (2) "ديده بان حقوق بشر بلوچستان" ذکر شد :‌1- عبدالرحمن شه بخش (برادر مولوی حافظ محمد علی مدیر مدرسه امام ابوحنیفه) 2- نورمحمد شه بخش (برادر مولوی حافظ محمد علی مدیر مدرسه امام ابوحنیفه)3- عبدالکریم (خواهرزاده حافظ محمدعلی مدیر مدرسه امام ابوحنیفه ) 4-عبدالقادر نارویی 5- عزیزالله نارویی 6- محمد حسین خلیلی 7- محمد رضا رخشانی8 - عبدالرزاق براهویی , بعد از تخريب مدرسه امام ابو حنيفه توسط مأمورین اطلاعات زاهدان دستگیرکه بعد از گذشت هفده روزازمحل نگهداري و وضعيت آنها هنوزاطلاعي در دست نيست
معاون سياسي و اجتماعي استانداري سيستان و بلوچستان , محمد زاده فراهاني در گزارش روز پنجشنبه " صدا وسيماي جمهوري اسلامي مرکز استان سيستان بلوچستان" عکسها و فيلم تخريب را ساختگي ميداند و اظهارداشت که " اين افراد براي رسيدن به مقاصد شومشان و تحريك احساسات پاك ديني اقدام به صحنه سازي و بي احترامي به قران كريم در اين فيلم ها كرده اند كه بي شك بايد در برابر اين حرمت شكني پاسخگو باشند" ه
ما فعالين "ديده بان حقوق بشر بلوچستان" بر اين باوريم که مسولئين حکومتي در استان به همه اين اعتراضات بي توجهي کرده اند و اين خود نشانه تداوم تبعيض مذهبي در منطقه است . همچنين آقاي محمد زاده فراهاني براي اهدافي خطرناک , سعي بر زدن اتهاماتي بي اساس و بدورازحقيقت و پرونده سازي عليه دستگيرشدگان مذکور ميباشد. تنها دليل بازداشت اين افراد خويشاوندي با مولوی "حافظ محمد علی" مدير"مدرسه ديني امام ابوحنیفه" ميباشد
همانطور که مطلع هستيم جمهوري اسلامي ايران تا بحال صدها/هزاران نفر از جوانان بلوچ را با اتهامات واهي و بدون داشتن حق دفاع و اثبات جرم به حکمهاي ناعادلانه اي محکوم کرده است. اين خطر وجود دارد که اين دستگير شدگان هم به چنين سرنوشتي دچار‌شوند. لذا از همه سازمانهاي فعال حقوق بشري , سازمان عفو بين اللمل , شما انسانهاي آزاديخواه و هموطنان آزاده تقاضا داریم که براي آزادي و حفظ سلامت و تامین امنیت جانی اين افراد اقدام فوري نمائيد
شايان ذکر است که سه تن ديگر با اسا مي
"مولوی یوسف اسماعیل زهی , محمد عمر بلوچ شاعر جوان و محمد علی گله بچه" (4) از جوانان فعال فرهنگی زابل درهمين ارتباط در هفته گذشته توسط مامورين اطلاعات دستگير و نزديکان آنها هم تاکنون اطلاعي از وضعيت و محل نگهداريشان دريافت نکرده اند
ديده بان حقوق بشر بلوچستان
http://bhrw.blogspot.com/
شنبه، 23 شهریور ماه 1387 برابر با 2008-09-13
1. http://www.sbkhabar.ir/WebForms/DocumentViewForm.aspx?Documen

2.
http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/DastgiriBastaganehModireMadreseDiniAzimabad0809009.html
3.
http://www.radiofarda.com/Article/2008/09/13/f6_Iran_Letter_Suni_AhmadiNejad_Zabol.html
4.
http://taftanb.blogspot.com/2008/09/blog-post_8867.html
توضيح: اين نامه به "آمنستي اينترنشنال "و ديگر سازمانهاي حقوق بشري از طرف راديو
فرستاده شده است
-------------------------------------
لينکهاي مرتبط
اسامي تعدادي از جوانان بلوچي که در دو سال اخير دستگير و در زندانهاي جمهوري اسلامي بسر ميبرند
A list of some of the arrested Baloch in Iran (Between 2006-2008)
اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران.
A list of Baloch youths who hanged/killed by Iranian Regime in 2004-2007
صفحه خبرهای حقوق بشر بلوچ
Baloch Rights Watch News

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar