fredag 26 september 2008

قتل بنزین فروش

قتل بنزین فروش
روز پنجشنبه جهت ملاقات بیماری رفتم بیمارستان تامین اجتماعی، در بخش اورژانس جوانی را آورده بودند که در نزدیکیهای زاهدان توسط نیروهای انتظامی تیر خورده بود.

این جوان که سنش خیلی پایین بود، با وانت سوخت حمل می کرده که متاسفانه نیروهای مذکور به ایشان تیراندازی کرده در نتیجه گلوله ها به وی اصابت کرده بود.
بعد از دقایقی فرد یاد شده فوت نمود.
نوجوانی حدودا ۱۶ - ۱۷ ساله همراهش بود، پس از فوت فرد تیر خورده، افسر نیروی انتظامی نوجوان همراهش را در حالی که بهش می گفت: "بریم کلانتری، تکلیف تو هم باید روشن شود" به سمت کلانتری برد.
از این اتفاقات در استان ما زیاد می افتد. متاسفانه به علت بیکاری، نبودن کارخانجات و نبود امکانات کشاورزی به دلیل بی آبی منطقه، عده زیادی از سر ناچاری به سمت قاچاق سوخت روی می آورند تا بدینوسیله امرار معاش بکنند.
با اینکه این کار خلاف قانون و امری ناپسندیده هست، اما از طرفی ناچاری این مردم و عدم توجه به راههای اشتغال از سوی مسوولین امر، موضوع را به معضلی تبدیل کرده است.
از سوی دیگر با اینکه این افراد از نظر دولت مجرم هستند ولی فکر نمی کنم جرمشان به حدی باشد که مستحق اعدام باشند.
قاعدتا وقتی نیروهای انتظامی با چنین مواردی مواجه می شوند، می بایست ابتدا لاستیکهای ماشین را هدف قرار دهند و در صورتی که مجبور به تیراندازی به سوی فرد شوند، در قسمت پائین تنه و محلی که فقط از فرار فرد جلوگیری کند، گلوله را بزنند. اما اینگونه گلوله باران مستقیم به سمت راننده که باعث فوت و اعدام بدون محاکمه اش می شود، فکر نمی کنم از سوی هیچکش مورد تایید باشد.
امیدوارم روزی را شاهد باشیم که هیچکس دست به خشونت و آدم کشی نزند، چون این امر از سوی هرکس که باشد، کاری مذموم و
محکوم است.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar