fredag 19 december 2008

وطن ما سمسور/بدون برق , تلفن و جاده

وطن ما سمسور
سمسور در جنوب زاهدان در فاصله تقریبا 180 کیلومتری قرار دارد از بزمان 80 کیلومتر دور است و از نظر اداری جزو ایرانشهر به حساب می آید.

جایی که بخشی از دوران کودکی را در آنجا گذرانیدم زمان قدیم بسیاری از مردم از جمله پدرم در آنجا به کشاورزی مشغول بودند.
این منطقه ویژگیهای خاصی دارد آب در آنجا فراوان است و زمینهای خوبی دارد بنابر این بهترین جا برای کشاورزی است از وسط منطقه یک رودخانه بزرگ رد می شود که مقدار زیادی آب در آن جریان دارد. من وقثی آنهمه آب را دیدم که به هدر می روند ناراحت و متاسف شدم و گفتم چرا این همه آب به هدر می رود چرا هیچ استفاده ای نمی شود؟ دوستی که همراه ما بود خندید و گفت برای آب رود ناراحت شدی ؟ بیا برویم یک جای دیگر می خواهم چیز بهتری نشانت دهم رفتیم قناتی بود که حدودا هشت اینچ آب در آن جاری بود می گقت صاحب آن قنات در راه مواد مخدر 8 سال زندان بوده و اکنون از دنیا رفته و همه فرزندانش بیکار هستند در حالیکه از آب آن قنات کوچکترین استفاده ای نمی شد. بسیار متاسف و متعجب شدم .
درختان خرمایی را نشانمان دادند و می گفتند چون آب آن منطقه بالا است حدود پانزده سال است کسی به درختان آب نداده در حالیکه سرسبز و خوب بودند.
رود خانه که الان دوباره مثل گذشته تبدیل به نیزار شده پر از انواع حیوانات مثل شغال و کفتار و.. و پرندگان است .
اشکالات آن منطقه
یکی اینکه هیچ نوع امکاناتی در آنجا وجود ندارد مثلا برق وجود ندارد تلفن به هیچ شکلی وجود ندارد نه تلفن روستایی و نه مخابراتی.
دوم اینکه جاده اش از قلعه بید تا آنجا خاکی و بسیار بد است .
اگر همین دو اشکال برطرف شوند یعنی جاده درست شود و برق و تلفن بیایید آن منطقه زیبا واقعا بی نظیر است.
قناتی که آبش بدون هیچ استفاده ای به هدر می رفت
قسمتی از آب رودخانه که باز هم به هدر می رود
http://majd21.blogfa.com/post-48.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar