fredag 19 december 2008

راديو بلوچي اف ام: محدودکردن روشنایی فروشگاهها ي ايرانشهر با تهدید اسلحه به بهانه صرفه جویی در مصرف برق

راديو بلوچي اف ام: محدودکردن روشنایی فروشگاهها ي ايرانشهر با تهدید اسلحه به بهانه صرفه جویی در مصرف برق

به گزارش رسیده از ایرانشهر مامورین "اداره برق" روزانه به همراه چند مامور مسلح نیروی انتظامی در تمامی ساعات کاری شبانه روز به فروشگاههای شهر سر میزنند و فروشندگانی که در فروشگاهشان لامپهایی غیر از لامپهای کم مصرف نصب باشد با آنان با بی احترامی برخورد و لامپهای محل کسبشان را با خود میبرند

اين برخورد غيرقانوني و قلدرانه مامورين حکومتي فقط ويژه مغازه داران نيست,آنها همچنين بدون مجوز قانوني در منازل مردم وارد میشوند و منازلی که "کنتور برق" آن دارای اشکال باشد به بهانه استفاده غیر مجاز برق منزل را قطع و "کنتور" را از جا کنده , عليرغم جریمه نقدی با مبلغ بالا , "کنتور" با خود به اداره برق ميبرند

گفتنيست که زمستان سال پیش تعداد زيادي از صاحبان منازل و فروشگاههاي ایرانشهر ظرف یک دوره دو ماهه مصرف برق عليرغم مصرف معمولي ,با فیشهای بسيار بالا حتی با مبلغ یک میلیون تومانی مواجه و این مسله باعث نگرانی شدید و تجمع اعتراضی مردم در اداره برق شد

بعد از اعتراضات مردم ,"اداره برق" مجبور شد قولهایی به مردم جهت اصلاح وکم کردن مبالغ فیشها بدهد , که بعد از گذشت يک سال
هنوز عملي نشده اند. تنها کاری که صورت گرفت قسط بندي مبالغ فيشهاي مذکور بود

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar