lördag 6 december 2008

ربوده شدن ۴ جوان بلوچ از طایفه شه بخش توسط وزارت اطلاعات

ربوده شدن ۴ جوان بلوچ از طایفه شه بخش توسط وزارت اطلاعات
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بلوچ نیوز عادل بلوچ از زاهدان : دیروز وزارت اطلاعات در پلیس راه راهنمایی و رانندگی زاهدان ۴ جوان بلوچ را به نام های حاجی اسلام و حاجی مهر الله و حیدر و غنی که هر ۴ نفر از طایفه شه بخش می باشند را دستگیر کرد .
به گفته شاهدان عینی این ۴ نفر را ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات رژیم بازداشت کرده و با خود می برند که تاکنون از آنان هیچ خبری نیست و با وجود تلاشهای اقوام و نزدیکانشان تا بحال هیچ پاسخگویی از این ارگان و مقامات قضایی در مورد وضعیت آنان نشده است.
سرپرستی وزارت اطلاعات در بلوچستان را یک کرد متعصب شیعی مذهب به نام سجادی بر عهده دارد و طبق اطلاعات موثق معاون وی نیز کرد می باشد .
در روزهای اخیر مردم بلوچ و اهل سنت شاهد موج جدیدی از فشارهای روز افزون و دستگیریهای بی دلیل و خودسرانه توسط وزارت اطلاعات رژیم هستند که متشنج شدن بیشتر اوضاع منطقه را در برداشته است.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar