lördag 6 december 2008

فقر و بی کاری در استان باعث گرایش جوانان به سمت اعتیاد می شود

فقر و بی کاری در استان باعث گرایش جوانان به سمت اعتیاد می شود
سرپرست معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی استان گفت: جمعیت جوان نیاز به توجه بیشتری دارد و امکانات فرهنگی و ورزشی در استان مهیا نیست.
سرحدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه سیستان و بلوچستان افزود: کمبود فضای آموزشی، افت تحصیلی، کمبود مربی کارآمد در سطح روستاها، مشاغل کاذب که باعث دور شدن جوانان از تحصیل می شوند باعث گرایش جوانان به سمت اعتیاد می شود.
وی ادامه داد: فقر و بی کاری در استان بدلیل نبود کارگاه و کارخانه باعث روی آوردن جوانان به سمت اعتیاد می شود.
وی خاطر نشان کرد: جامعه ای که به سمت اعتیاد کشیده شود بازده خوبی نخواهد داشت و دچار آسیب و تزلزل می شود.
وی با هشدار به کسانی که مواد مخدر را به صورت تفریحی استفاده می کنند افزود: مصرف تفریحی مواد مخدر زیان آور است و در انتها این مصرف به شکل عادت و اعتیاد در خواهد آمد.
وی همچنین با توصیه به خانواده گفت: والدین به بچه ها بیشتر توجه کنند و مراقب تنهایی فرزندانشان باشند و ایجاد زمینه ی استفاده ی سالم از اوقات فراغت آنان را به تفریحات سالم مثل ورزش و موسیقی تشویق کنند.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar