måndag 1 december 2008

وضعیت بحرانی در دانشگاه زاهدان

وضعیت بحرانی در دانشگاه زاهدان
خبرنامه امیرکبیر: وضعیت بحرانی در دانشگاه زاهدان همچنان ادامه دارد. در پی ناامنی های اخیر در دانشگاه زاهدان و حمله افراد مسلح به دانشجویان و مضروب شدن دانشجویان، دانشجویان دست به تجمع و اعتراض زده اند که این تجمع همچنان ادامه دارد.
پس از آنکه چند تن از دانشجوبان دانشگاه زاهدان شنبه شب در اثر حمله تعدادی افراد مسلح مجروح شدند، شب گذشته نیز یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زاهدان بر اثر ضربات چاقو مجروح شد.
این دانشجو بر اثر ۶ ضربه چاقو افراد ناشناس مجروح و در بیمارستان بستری شده است. وضعیت جسمی این دانشجو وخیم گزارش شده و شب گذشته وی در اتاق عمل به سر برده است. در تهاجم شنبه شب به دانشجویان دانشگاه زاهدان نیز، تعدادی از دانشجویان ساکن در خوابگاه “دبیرستان” در سالن ورزشی در سالن ورزشی دانشگاه مورد حمله قرار گرفتند. این سالی ورزشی در محوطه خوابگاه دانشجویان قرار دارد.
بعد از این حادثه دانشجویان به دلیل کوتاهی مسئولین مربوطه در تامین امنیت دانشگاه و عدم پایبندی به وعده های تجمع گذشته دست به تحصنی دیگر با حضور بیش از ۳۰۰۰ نفراز دانشجویان در دوشنبه شب زدند که تا امروز سه شنبه ادامه دارد.به گزارش خبرنامه امیرکبیر به دلیل کثرت دانشجویان، شورای متحصنین از تمام تشکل های صنفی دانشجویی تشکیل و در طی بیانیه ای خواستار تغییر و استعفای عوامل حادثه و نیز اعضای کمیته انظباطی گردیده اند و تا رسیدن به خواسته های خود دست از تحصن بر نخواهند داشت.
در این تحصن مسئولین مربوطه دانشگاه به دلیل سفر به تهران در جلسه در جلسه حضور ندارند و تنها معاون آموزشی دانشگاه به عنوان نماینده هیئت رئیسه پاسخ گوی دانشجویان بوده است، که دانشجویان با تعطیلی کلاس های امروز سه شنبه پاسخگویی بیشتر مسئولین را خواستار شدند. از جمله خواسته دانشجویان استعفای مسئولین حراست دانشگاه به دلیل کوتاهی های به عمل آمده بوده است. علی رغم آرامشی که در تحصن وجود داشته است متاسفانه مسئولین حراستی دانشگاه اقدام به فیلمبرداری پنهان از جمع دانشجویان کرده که با هوشیاری دانشجویان با عوامل برخورد و دوربین ها ضبط گردید که نتیجه آن ناآرام شدن جو تحصن و اعتراض دانشجویان بوده است
هم اکنون تحصن تا پی گیری و رسیدن به خواسته های دانشجویان که در بیانیه ها قید گردیده است ادامه دارد.
نکته قابل توجه آن است که در اغاز سال تحصیلی جدید حراست دانشگاه با نصب گیت های حفاظتی تلاش می کرد مانع حضور دانشجویان شبانه در خوابگاه ها گردند.
لازم به یادآوری است در خرداد سال ۸۲ نیز در حمله نیروهای انصار به خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علامه در طرشت دانشجویان بسیاری مضروب شدند. یکی از عوامل آن حملات وحشیانه سعید عسگر از عوامل نیروهای انصار و بسیج بود که برای مدت کوتاهی به طور موقت بازداشت شده و سپس آزاد شد.
--------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar