lördag 6 december 2008

بدترین برخورد با مردم در ثبت احوال زاهدان

به گزارش آژانس خبری تفتان کارمندان اداره ثبت احوال زاهدان با مراجعه کنندگان به این اداره به صورت غیر انسانی برخورد می نمایند و به شهروندان بلوچ که مالکان اصلی بلوچستان هستند بدترین اهانتها را روا می دارند.به گزارش خبرنگار تفتان کارمندان این اداره که اکثرا از زابلیهای فاشیست و افراطی هستند کارشان به جای خدمت به مردم ایذا و اذیت مردم است و این زابلیهای فاشیست که شناسنامه های مردم گیر می دهند و به بهانه های واهی شناسنامه های مردم را باطل می کنند و برای مردم بلوچ مشکل می سازند.
آژانس خبری تفتان چند روز پیش در مورد اداره منابع طبیعی شهرستان زاهدان مطلبی نوشته بود و از مردم خواسته بود که نام و محل زندگی و مشخصات کارمندان را به ایمیل تفتان ارسال نمایند و الحمدلله بازدیدکنندگان در این زمینه همکاری کرده و مشخصات کارمندان را ایمیل کرده بودند که بابت این همکاری از آنان تشکر می شود و باز هم از دوستان تقاضا داریم که مشخصات کارمندان ثبت احوال را هم به ایمیل تفتان ارسال نمایند تا به مبارزان ارجاع داده شوند.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar