fredag 19 december 2008

شهریاری به وجود جوخه های ترور خارج کشور اعتراف کرد

شهریاری به وجود جوخه های ترور خارج کشور اعتراف کرد
رژیم تروریست ولایت فقیه که همیشه مخالفان خود را در خارج از کشور هدف حمله قرار داده است و بسیاری از رهبران تشکل های و احزاب را با ارسال جوخه های ترور به خارج از کشور کشته است این امر را تردید نموده و از دخالت در قتل و ترور افراد ابا ورزیده است.چنانچه این جوخه های ترور رهبر حزب دموکرات کردستان را بر سر میز مذاکره یکی از کشورهای اروپائی کشتند و مولوی عبدالملک ملازاده و عبدالناصر جمشید زهی را در شهر کراچی ترور کردند و بسیاری دیگر از ترورها که توسط جوخه های ترور در کشورها منطقه و اروپائی انجام گرفته است اما با اینکه این ترورها محرز بوده و هیچ شکی در آن وجود نداشته است رژیم تهران دخالت در این ترورها را تردید نموده است.اخیرا آقای شهریاری که عده ای از همشهریهای جنایتکارش را از دست داده است در گفتگو با شبکه العالم اعتراف کرد که رژیم دارای جوخه های ترور در خارج از کشور هست و آنها می توانند در پاکستان عملیات نمایند.آقای شهریاری در این گفتگو گفت :"اگر دولت پاکستان نتواند با این گروهک تروریستی مقابله کند و به کوتاهی خود در مقابله با آنها ادامه دهد، رزمندگان بسیاری هستند که آمادگی دارند داوطلبانه در خاک پاکستان عملیات انجام دهند.جدا از اینکه مبارزان بلوچستان در خاک بلوچستان به سر می برند و شهریاری این را خوب می داند اما در این گفتگو شهریاری اعتراف کرده است که گروههائی در نظام هستند که در خارج از کشور عملیات ترور انجام دهند.این نشان می دهد که رژیم تهران به هیچ اصل و قانونی پابند نیست و علنا به حریم کشورها تجاوز کرده و و تمامی میثاقهای بین المللی را در رسیدن به اهداف شوم خود پایمال می کند و با چنین رژیمی چگونه می توان گفتگو نمود
.دلاور بلوچ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar