lördag 6 december 2008

زنده به گور کردن سه دختر جوان در پاکستان

زنده به گور کردن سه دختر جوان در پاکستان
به گزارش "جهان" مردان قبایل پاکستانی روستای «بابا کوت» در منطقه بلوچستان پاکستان، با زنده به گور کردن 3 دختر که سعی داشتند به دور از عادات و تقالید سنتی قبایل، برای خود همسر انتخاب کنند، به اصطلاح آنان را مجازات کردند! مردان این قبایل، تلاش دختران برای انتخاب همسر را بازی با شرف و ناموس قبایل خود دانستند که می­بایست مجازات شدیدی مانند زنده به گور کردن داشته باشد. با انتشار سریع این خبر، کار به پارلمان پاکستان رسید و نمایندگان منطقه بلوچستان پاکستان به ناچار از جنایت مردان قبایل خود دفاع کرده و آنرا در راستای عادات و تقالید قبیله­ای خواندند. این جنایات در حالی صورت گرفت که این سه دختر 17،16و18 ساله قصد داشتند به دور از تقالید و رسم و رسومات قبیله خود و بدون اجازه پیرمردان، قبیله، به دادگاه خانواده مراجعه کرده و با مردان مورد علاقه خود ازدواج کنند، اما پیش از این کار مردان قبیله به سمت آنان شلیک کرده و درحالیکه هنوز نمرده بودند، آنان را دفن کردند. در این حادثه دو تن از زنان قبیله که تلاش کردند به این سه دخترکمک کنند، با تیر مردان قبیله زخمی و به همراه این سه دختر زنده به گور شدند. در همین راستا سازمان دفاع از حقوق بشر پاکستان، عدم تحرک مقامات دولتی برای تحقیق و بررسی این حادثه را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و خواستار رسیدگی فوری به این مسأله شدند. «نصر زهری» نماینده بلوچستان در پارلمان پاکستان اظهار کرده که اینگونه اقدامات برگرفته از عادات و تقالید قبایل پاکستان است و به قرن­ها پیش باز می­گردد و من نیز به دفاع از اینگونه تقالید ادامه خواهم داد. درهمین راستا «سمر منه الله» فعال دفاع از حقوق زنان در اسلام آباد در این باره گفت: «اینگونه رفتارها در این مناطق بسیار رخ می­دهد و دخترکان بیچاره با این وضع دفن می­شوند تا به اصطلاح برای دیگران درس عبرت شود.» گفتنی است ازدواج در قبایل پاکستانی بر طبق رسم و رسومات قبایل برگزار می­شود، نه براساس اصول دینی و خروج از اینگونه عادات و تقالید، خروج از حد ومرز شرف و ناموس به حساب می­آید که مجازات را درپی خواهد داشت. شایان ذکر است نمونه­ای دیگر از برخورد وحشیانه که در قبایل پاکستان رخ داد، در سال 2002 میلادی بود که به ماجرای «مختار مای» شهرت یافت. درآن حادثه سران قبیله به چند تن از مردان قبیله دستور دادند دختری را مورد تجاوز قرار دهند تا مجازاتی باشد برای برادر وی که با زن دیگری رابطه مخفیانه داشته باشد.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar