söndag 28 december 2008

شماری از پناهجویان ایرانی در دریای اژه غرق شدند

شماری از پناهجویان ایرانی در دریای اژه غرق شدند
طبق اخبار رسیده به دبیرخانه سازمان سراسری پناهندگان ايرانى - بیمرز، طی روزهای اخیر و در دو حادثه جداگانه در آبهای دریای "اژه" (شاخه ای از دریای مدیترانه بین یونان و ترکیه) بین کشورهای ترکیه و یونان، 35 پناهجو که شماری از آنان پناهجویان کردستان ایران مستقر در عراق بودند، جانشان را از دست دادند.
روز جمعه 15 آذر ماه یک قایق حامل 25 پناهجو از جمله شماری از پناهجویان ایرانی مستقر در عراق، که از ترکیه به مقصد یونان در حرکت بود در دریای اژه غرق می شود که بر اثر آن 10 تن که همگی از اهالی کردستان ایران بودند جانشان را از دست دادند، روز بعد از این حادثه 25 جسد دیگر به متعلق به سرنشینان یک قایق حامل پناهجویان در همین منطقه کشف می شود.
از جمله قربانیان این روی داد دلخراش "غزاله محمدی" و 3 دختر جوانش با اسامی"نشمیل، ثریا و شیرین"، "مهری دانش" و فرزندش" با نام "دیار محمدی" و همچنین "پرویز محمدی" بودند.
گفتنی است که نامبردگان همگی از اعضای خانواده فعالین سیاسی بودند که سالهاست با مشقات فراوان در اردوگاههای پناهجویان در رمادیه ساکن بودند و در سالهای اخیر در کردستان عراق زندگی می کردند. آنها تلاش داشتند تا خود را به کشور ثالثی برسانند.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar